Aktualno
Zajedno s Papom Franjom
Više o našem pokretu

Ostale vijesti / Arhiva
TRIDESETODNEVNICA ZA HRVATSKI NAROD I NAŠU DOMOVINU HRVATSKU

Obnova u Duhu Svetom pokrenula je 2015. godine tridesetodnevnicu za hrvatski narod i za našu domovinu Hrvatsku uoči Dana domovinske zahvalnosti.
Pozivamo vas da nam se pridružite u sudjelovanju na trideset sv. misa na tu nakanu.
Tridesetodnevnica počinje u petak, 6. srpnja i završava 4. kolovoza 2018.
više...

Galerija fotografija
Glazba

BOŽJA POBJEDA & TOTUS TUUS
Slavim tebeBOŽJA POBJEDA
Jerihonske zidineBOŽJA POBJEDA
Nek pada

BOŽJA POBJEDA & PRIJATELJI
El Shaddai Adonai

DRAGUTIN HRASTOVIĆ
Cijeno neprocjenjiva

BOŽJA SLAVA BAND (Dobri Pastir)
Jer Ti si predivan Bog

SUSRET ZAJEDNICA OBNOVE U DUHU SVETOME SA PAPOM FRANJOM, RIM - 2014.Literatura o Obnovi u Duhu na hrvatskom jeziku
  • Papa Pavao VI i Ivan Pavao II, A Petar ustade..., Zbirka papinskih govora upućenih Katoličkoj karizmatskoj obnovi od njena nastanka do 2000. godine. FIDES, Koprivnica 2003
  • Rene Laurentin, Karizmatička Obnova, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1979
  • F.A. Sullivan, Karizme i Karizmatska Obnova, Duh i voda, Jelsa 1984
  • Alfred Schneider, Na putovima Duha Svetoga, FTI, Zagreb 1991
  • Raniero Cantalamessa, Hvalospjev Duha,Duh i voda, Jelsa 1998
  • Tomislav Ivančić, Duh Sveti i Karizmatski pokret, Teovizija, Zagreb 2000
  • Marijan Oblak, Karizme, Crkveni pokreti, Laici, Verbum, Split 2003
  • Ivo Pavić, Krštenje u Duhu Svetom, Zagreb 2011