Aktualno
Zajedno s Papom Franjom
Više o našem pokretu

Ostale vijesti / Arhiva
MOLITVA ZA HRVATSKI NAROD I NAŠU DOMOVINU

Pozivamo sve da nađu vremena i sudjeluju na misama, mogu moliti krunicu ili neku drugu pobožnost ili prikazati post na istu nakanu. Želja nam je da se zajedno, kao narod združimo u molitvi i prinesemo sve sv. mise, molitve, post, hodočašća, zavjete na zajedničku nakanu za hrvatski narod u Hrvatskoj i u cijelom svijetu i za našu domovinu Hrvatsku.
više...

Galerija fotografija
Glazba

BOŽJA POBJEDA & TOTUS TUUS
Slavim tebeBOŽJA POBJEDA
Jerihonske zidineBOŽJA POBJEDA
Nek pada

BOŽJA POBJEDA & PRIJATELJI
El Shaddai Adonai

DRAGUTIN HRASTOVIĆ
Cijeno neprocjenjiva

BOŽJA SLAVA BAND (Dobri Pastir)
Jer Ti si predivan Bog

SUSRET ZAJEDNICA OBNOVE U DUHU SVETOME SA PAPOM FRANJOM, RIM - 2014.Literatura o Obnovi u Duhu na hrvatskom jeziku
  • Papa Pavao VI i Ivan Pavao II, A Petar ustade..., Zbirka papinskih govora upućenih Katoličkoj karizmatskoj obnovi od njena nastanka do 2000. godine. FIDES, Koprivnica 2003
  • Rene Laurentin, Karizmatička Obnova, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1979
  • F.A. Sullivan, Karizme i Karizmatska Obnova, Duh i voda, Jelsa 1984
  • Alfred Schneider, Na putovima Duha Svetoga, FTI, Zagreb 1991
  • Raniero Cantalamessa, Hvalospjev Duha,Duh i voda, Jelsa 1998
  • Tomislav Ivančić, Duh Sveti i Karizmatski pokret, Teovizija, Zagreb 2000
  • Marijan Oblak, Karizme, Crkveni pokreti, Laici, Verbum, Split 2003
  • Ivo Pavić, Krštenje u Duhu Svetom, Zagreb 2011