Projekti / Seminari

Riječ Božja i proroštva sa susreta

Sv. Jeronim, Zagreb - 10. ožujak 2014.

Zdravo riječi života! Živa riječi dođi na usta svojih proroka!

BOŽJA RIJEČ: IZAIJA 35; 3 – 10 :

Božji sud

3Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava!
4Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se!
Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata,
on sam hita da nas spasi!«

5Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti,
6tad će hromi skakati k’o jelen, njemakov će jezik klicati.
Jer će u pustinji provreti voda, i u stepi potoci,
7sažgana će zemlja postat’ jezero, a tlo žedno – izvori.
U brlozima gdje ležahu čaglji izrast će rogoz i trska.
8Bit će ondje čista cesta, a zvat će se sveti put:
nitko nečist njime neće proći, bezumnici njime neće lutati.
9Ondje neće više biti lava, nit’ će onud zvijer prolaziti,
već će hodit’ samo otkupljeni,
10vraćati se otkupljenici Jahvini.
Doći će u Sion kličuć’ od radosti, s veseljem vječnim na čelima;
pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.

PROROŠTVO:

„Ustani narode moj na molitvu i podigni ruke prema meni i zazivaj moj blagoslov. U ovom milosnom i radosnom vremenu obreži svoje srce mojom riječju. Živi svaki dan moju riječ. U osami moli za vodstvo moje riječi, za vodstvo Duha mojega. Blagoslivljaj jer je tvoje srce na to pozvano.“