Projekti / Seminari

ISKUSTVO DUHA SVETOGA

Fra Tomislav Cvetko, duhovnik zajednica Ave Marija i Sveti Mihovil

Gdje je Bog? Bog je u blagoslivljanju, Bog je u slavljenju!
Sveta Faustina govori da je Bog iznad svega u slavljenju, i u molitvi Oče naša na prvom mjestu je slavljenje.
Sveti Augustin govori na jednom mjestu da rijetko tko zna što govori kada govori o Presvetom Trojstvu, a isto tako i kada govorimo o Duhu Svetom.
Lakše je govoriti o Bogu, o Sinu nego li o Duhu Svetom.
Lakše je slaviti Duha Svetoga, moliti mu se, ali govoriti o njemu je malo teže jer On nadilazi nas, naše shvaćanje, nadilazi mene.

Govorit ću vam danas o Duhu Svetom ono što Crkva ući, a kasnije dat ću vam svjedočanstvo kako ja imam odnos prema Duhu Svetom, kakva je moja molitva.
Moje iskustvo, kao i tvoje iskustvo o Duhu Svetom nije ne bitno, ali prije svega i iznad svega je bitno što nas uči Sveta Crkva katolička.
To je temelj sigurni na kojem možemo naša iskustva Duha Svetoga graditi, surađivati s učiteljstvom Crkve, provjeravati je li idemo u pravom pravcu, je li isti Duh puše u meni, u tebi i u Crkvi ili si možda skrenuo s puta ili si na pola u njemu.
Važno je to provjeravati i uspoređivati.

Povijesni pregled očitovanja Oca, Sina i Duha Svetoga

Prije nego li ću reći nešto o Duhu Svetom važno je kratko reći nešto o Presvetom Trojstvu, jer je Duh Sveti sastavni dio njega.
Teologija nas uči što je Bog u sebi, a povijest spasenja nas uči što je Bog prema van.
Što je Bog u sebi? Bog u sebi je Otac, Sin, Duh Sveti i to zvuči tako jednostavno.
Mi znamo da je jedan Bog a da su tri božanske osobe.
Bog je jedan u svojoj biti ili u svojoj naravi, a Bog je trojstven u odnosu kao osobe.
Ove stvari malo teže usvajamo, Bog je dao Crkvu, dao je učiteljstvo, te kroz povijest je ostalo bogatstvo pojmova i kroz to bogatstvo pokušali su izraziti Trojstvo. Kroz povijest je Bog malo po malo otkrivao.
Bog Otac u beskrajnom činu spoznaje samoga sebe izriče sebe, izriče život.

Postaji Otac, postoji Sin i u tom trenutku Otac gleda Sina, Sin gleda Oca. Otac ima želju priopćiti sebe Sinu i Sin ima želju priopćiti sebe Ocu. Sin prihvaća ono što mu Otac daje i Otac prihvaća što mu sin daruje i tada se događa čin priopćenja, čin darivanja, čin prihvaćanja – Duh Sveti. Tim činom kao da Bog dva puta izlazi iz sebe. U prvom izlaženju iz sebe rađa se Sin, a u drugom izlaženju od Oca i Sina rađa se Duh Sveti.
Teško možemo razumjeti Trojstvo. Sv. Augustinu dok je hodao obalom uz more i razmišljao je o Presvetom Trojstvu naišao je na dječaka koji lončićem preljeva more u jednu rupu. Augustin ga pita: što to radiš, što želiš učiniti? Dječak mu odgovori kako želi prenijeti more u tu rupu. To je nemoguće reče Augustin.
Dječak odgovori da će prije on prenijeti more u tu rupu, nego ćeš ti shvatiti sveto trojstvo.

Što je Duh Sveti? Duh Sveti je priopćenje ljubavi između Oca i Sina. To priopćenje Oca Sinu i Sina Ocu, priopćenje punine samoga sebe i prihvaćanje jest punina ljubavi. U tom obilju ljubavi, u tom obilju darivanja događa se eksplozija Božje ljubavi, Božje dobrote, velikodušnosti, preobilje svega. Izlazeći iz sebe stvara ovaj svemir, svemir je stvoren od Oca po dvjema rukama, jedna ruka je po Isusu, a druga ruka po Duhu Svetom , po daru Duha Svetoga. Bog je i nas ljude stvorio sa dvije ruke, utisnio je u tebe sliku po Isusu, po Riječi jedna ruka po Isusu, a druga ruka po Duhu Svetom jer ga je udahnuo u tebe, udahnuo je život svoj u tebe. Stvoreni smo na sliku i sličnost Božju.
Sve što vidimo vani je očitovanje Boga, očitovanje svetog Trojstva, očitovanje obilje Božjeg života, a iznad svega JA i TI.
U punini vremena Bog je odlučio poslati Sina svoga. Kad Bog šalje Sina svoga, to je uvijek združeno poslanje Sina i Duha Svetoga.
Sve što se događa vezano je uz Sina, uz Isusa, uz Riječ povezano s Duhom Svetim.
Isus je začet po Duhu Svetom, po utjelovljenju On je pomazan Duhom Svetim.
Još prije toga Duh Sveti je učinio Mariju hramom za Isusa Krista.
Ili kod krštenja za Isusa progovara Otac: Ovo je Sin moj ljubljeni i Duh Sveti silazi na Isusa Krista. Isus jest Krist!
Što znači Krist? To znači da je POMAZAN.
Pomazanje znači da nema razlike, razdvojenosti između Isusa Krista i Duha Svetoga, da su združeni, povezani, stopljeni. Što god Isus radi, radi po Duhu Svetom.
Duh Sveti u Isusovom životu: vidimo ga u kušnji u pustinji gdje se Isus priprema za evangelizaciju. Onda potaknut Duhom Svetim izlazi van i propovijeda, potaknut Duhom Svetim liječi. Na kraju evangelizacijskog života prožet Duhom Svetim daje svoj život. Duh Sveti ga je nadahnuo jer čitamo u Evanđelju: Svom sam dušom želio blagovati ovu pashu s vama, svim duhom, svim pomazanjem, svim žarom želim dati život vama. Blagovati pashu znači dati život, darovati sebe za život svijeta.
Djelo Duha Svetoga je i na križu kada Isus govori: Oče oprosti im jer ne znaju što čine. Pravi čin ljubavi po Isusu u Duhu Svetom prema svijetu.
Nakon toga Isus uskrsava, ukazuje se apostolima.
Kroz taj Isusov život ne događa se očitovanje Duha, ali tu se već nazire očitovanje Duha.
Tek kad je Isus uskrisio i kada je postao Gospodin ima pravo darivati Duha Svetoga i tada se događa očitovanje Duha u pravom smislu.
Prvo se očitovao Bog Otac u Starom zavjetu, onda kao združeno poslanje Isusa i Duha Svetoga, a onda na kraju potpuno očitovanje Duha Svetoga kao treće Božanske osobe.
U trenutku kada je Isus uskrsnuo i kada se ukazuje apostolima govori im da prime Duha Svetoga. Kao što Otac posla mene i Ja šaljem vas.
U tom trenutku nastavlja se poslanje Isusa Krista i Duha Svetoga. Ne poslanje Crkve jer poslanje Crkve je nastavak združenog poslanja Isusa Krista i Duha Svetoga.
Što je Crkva u odnosu na Isusa Krista? Tijelo Isusa Krista!
Što je Crkva u odnosu na Duha Svetoga? Hram Duha Svetoga!
Krist je glava, On je pomazan oduvijek, On je Krist i On to pomazanje daje svojim učenicima, Crkvi.
Mi kao Crkva ili Krist kroz nas nastavlja se isto pomazanje Isusa Krista, združeno poslanje Isusa po Duhu Svetom.
Koje je to poslanje? Dovesti sve ljude u zajedništvo svetoga Trojstva, naviještajući Isusa Krista, evangelizirajući.
Ovo je povijesni pregled očitovanja Oca, Sina i Duha Svetoga.

Moj odnos s Duhom Svetim

Svako jutro se molim Duhu Svetom. Prvo dajem slavu Bogu, dajem slavu Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Onda molim za dar pročišćenja, kajanja.
Nakon toga molim himan Duhu Svetom, zaziv Duhu Svetom i dok molim zadržavam se na stihu za kojeg mislim da mi je najpotrebniji, koji ovisi kakva je bila noć ili prošli dan ili dan koji me očekuje.
Nečiste umivaj, suha srca zalijevaj – kada idem po sebi ili tijelu, po svojoj volji, jer trebam ovo ili ono.
„Mekšaj čudi kamene i zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim“ – ako sam od jutra tvrd, stisnut, bezvoljan, hladan, kad vidim da sam za ništa.
„ bez božanstva tvojega ništa sam“ – bez božanstva tvojega sam nitko i ništa, bez božanstva tvojega mi se ne da ni ustati, ne da mi se nigdje ići.
Nekad to činim spontano, nekad po molitvi Dođi Duše Sveti po zagovoru Bezgrešne.
Osjećam važnost i bitnost molitve Duhu Svetom.
Kako krenuti u ovaj svijet, kako početi rad jer sjetim se da bez tvoga božanstva ne mogu, kako krenuti bilo gdje bez djelovanja Duha Svetog.
Kroz dan molim krunicu na svoj način, tako da prođem sva otajstva Isusova života. Evo nekih primjera o kojim razmatram otajstva i molim se Duhu Svetom i razmatram djela Duha
1. KOGA SI DJEVICE PO DUHU SVETOM ZAČELA – daj Bože ono što se začme u meni danas bude po Duhu Svetom po zagovoru Marije, bilo koju misao, djelo, kretnja neka se začme po Duhu Svetom i nastavljam se moliti Duhu Svetom da me vodi.
2. KOJI JE KRŠTEN I PROGLAŠEN SINOM BOŽJIM – daj da se u meni vidi radost jer sam pozvan, da se dogodi radost zbog spoznaje da sam po Duhu Svetom dijete Božje, da budem radostan kao dijete Božje.
3. KOJI JE KRŠTEN I POMAZAN DUHOM SVETIM – Za što pomazan? Za evangelizaciju, za uspostavljanje kraljevstva Božjega na zemlji. Daj mi Duha Svetoga da odgovorim na poziv, da budem spreman na poslanje
4. KOJI JE VOĐEN DUHOM SVETIM OTIŠAO U PUSTINJU, JER GA JE DUH SVETI NAGNAO U PUSTINJU – daj Duše Sveti da se pripremam za poslanje, Isus je u pustinji, u osami pripremao se za poslanje, za djelo evangelizacije, za djelo uspostave kraljevstva Božjeg. Tamo dobiva svjetlo, jasnoću, snagu.
5. KOJI JE OBEĆAO I POSLAO DUHA SVETOGA – kad se moli Duhu Svetom kroz povijest se vide djela Božjeg duha, kad je došao Duh Sveti spoznali su tko je Isus, spoznali su tko je Otac i u tom činu spoznaje dogodila se ljubav jača prema Isusu, ljubav jača prema Ocu, dogodila se vjera i očvrsnula je vjera, raste pouzdanje u Boga.
6. KOJI JE POSLAO DUHA SVETOGA – dogodila se Crkva, dogodilo se zajedništvo među ljudima, zajedništvo braće i sestre koji vole Isusa, koji slave Oca, koji se ljube među sobom, koji se pomažu.
7. KOJI JE OBEĆAO I POSLAO DUHA SVETOGA - i dogodila se evangelizacija, dogodile su se misije, apostoli su izašli van i evangelizirali, propovijedali Isusa. Izašli su van i krenuli prvo u Jeruzalem, a onda po cijelo Izraelu, pa onda po cijelom svijetu... Duh Sveti ih je tjerao da navještaju Isusa Krista, Duh Sveti ih je tjerao da evangeliziraju...
8. KOJI JE OBEĆAO I POSLAO DUHA SVETOGA – i dogodila se povijest Crkve, dogodili su se toliki redovi u Crkvi, dogodila su se lijepa stoljeća Crkve, dogodili su se toliki sveci.
9. KOJI JE OBEĆAO I POSLAO DUHA SVETOGA – dogodio se drugi vatikanski koncil, dogodila se obnova Crkve, dogodili su se novi duhovi...
10. KOJI JE OBEĆAO I POSLAO DUHA SVETOGA – dogodila se nova evangelizacija, novo spoznanje Boga, nova gorljivost za Boga, novi život po Duhu Svetom i evanđelju, novi izljev Duha Svetoga.

Duh Sveti čini da spoznamo Krista, njegovu misao, njegovu riječ, Očevu Riječ, ali on sebe ne izriče. Onaj koji je govorio po prorocima čini da čujemo Božju riječ, no njega ne čujemo. Mi ga spoznajemo u pokretu u kojem objavljuje riječ i osposobljuje nas da je u vjeri prihvatimo.
Duh istine koji nam objavljuje Krista ne govori sam od sebe, nego nam tumači zašto ga svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne spoznaje. Dok oni koji vjeruju Kristu poznaju ga jer on ostaje u njima.

Petru Duh Sveti kaže siđi, Filipu približi se, odlučili smo Duh Sveti i mi, ali ipak Duh Sveti više nego li izriče sebe daje se spoznati u djelima, daje se spoznati u plodovima, daje se spoznati u povijesti Crkve.

Obnovi u Duhu Svetom: Tko ste vi? Tko sam ja?

Povijest će na određeni način reći svoj sud. Pored svih lijepih govora Svetog Ivana Pavla II, Benedikta 16, Pavla 6, od sadašnjeg pape Franje, od raznih biskupa o Obnovi u Duhu važno je da mi svoj identitet Obnove u Duhu gledamo kroz povijest. Što ćemo ostaviti kroz povijest? Što će o nama povijest reći? Reći će da su oni bili učinkoviti po tim i tim plodovima. Važno je da se molimo da se očituje Duh Sveti kroz naš život, kroz nešto konkretno, važno. Da možemo reći da pokret Obnova u Duhu polučila je mnoge svete brakove, svete muževe, svete žene, polučila je mnoge obitelji s mnogobrojnom djecom, dali su mnoge svećenike, mnoge misionare, mnoge evangelizatore. Što je Duh Sveti? Slast početnika, snaga napredujući i kruna savršenih. Lijepo je da nam duh daje slasti, milinu, radost. Malo po malo to se pretvara u jednu stabilnu, sigurnu, ustrajnu snagu, snagu vjernosti Bogu, njegovim zakonima, snagu vjernosti Crkvi, snaga vjernosti i ljubavi prema čovjeku, snaga evangelizacije. Na kraju se to pretvara u krunu savršenosti, proliti svoju krv za Crkvu, za brata, dati život, dati svoje ideje, svoje trpljenje, daj svoj križ. Umri za brata, umri za Crkvu. Daj život da bi ga našao u Bogu. Važno je moliti se Duhu Svetome da rastemo u tome. Duh Sveti nas potiče da se klanjamo Bogu, Isusu Kristu, da ga ljubimo, da ljubimo braću i sestre. Molimo za dar Duha Svetoga, za dar zajedništva.