O nama / Kontakt

Kontakt

Duhovnik obnove u Duhu Svetom

p. Zdravko Barić
091/ 57 62 764
E-adresa: zdravko.baric64@gmail.com

Koordinator obnove u Duhu Svetom

Damir Zukan
098/ 77 33 29
E-adresa: zukan.ods@gmail.com

E-adresa Obnove u Duhu Svetom:

obnovauduhusvetom@gmail.com

S T A T U T Obnove u Duhu Svetome Zagrebačke nadbiskupije

preuzimanje...

Teološke i pastoralne smjernice molitvenih zajednica

preuzimanje...