Projekti / Odrađeni projekti / Proslava dana Obnove u Duhu Svetom 8. 6 2013., Zagreb, Sv. Blaž

PROROŠTVA

Proslava dana Obnove u Duhu Svetom 8. 6 2013.:

„Budite vjerni mojoj Riječi!“

„Jedna slika žitnog polja koje nije ograđeno, žito koje treba skupiti. Ako ostaje žito od toga nema nikakve koristiti, ali ako se samelje pretvara se u brašno i od toga ima velike koristi.“

„Ne hodajte granicama, dođite na sigurno tlo, prostor omeđen mojim srcem. tu ste zaštičeni, tu ste moji. ne boj te se narode moj, uđite u taj prostor potpuno i predano. s vama sam.“

„Gospodin nam daje da progutamo svitak Božje Riječi!“

Iv 17: Isusova svećenička molitva:
„Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predajem i oni ih primiše i uistini spoznaše da sam od tebe izašao te povjerovaše da si me ti poslao.“ „njima sam očitovao tvoje ime i još ču im očitovati, da ljubav s kojom si mene ljubio bude u njima i ja u njima.“

„Poziv Gospodina na primanje njegove riječi i na ljubav.“

„Ostavio sam sebi ostatak da navješta djela moja i riječ moju.“

„Iskorjeniti ću svako zamjeranje među vama, jer tu ste zajedno ali vaša srca ne gore zajedno, jer ima oholosti, sebičnosti, a ja vas trebam da budete svi jedno, da vaša srca budu istom ljubavlju zapaljena. takve vas trebam i takve vas šaljem.“

„Ljubav, ljubav i uvijek samo ljubav! koliko ljubite i opraštate toliko ste i moji.“

„ljubljeni, zašto vam je teško čuvati moju ruječ u vašim srcima? zašto su vam se srca osalila? zar je moja riječ daleko od vas? zar je nisam vama obzanio? u mojoj riječi je život i spasenje, u mojoj riječi je bogastvo moje slavekoju želim podjeliti s vama. zašto moju riječ ne čuvate u vašim srcima? zašto su vam srca prazna? kad ćete ispuniti svoja srca mojom riječju? kad će u vama živjeti moja riječ? kad ćete me cijelovito sljediti? kad ćete se prestati opirati? zar vam nije užitak letjeti na mojim krilima visoko? uzađite k meni i neka vas ispuni moja riječ, jer želim gledati plodove svoje ljubavi među vama iz moje riječi koju sam zasadio u vas. probudite se, zagrnite se oda sna i pristupite čvrsto mojoj riječi.“

„Moja ljubav odzvanja u vašim srcima, ali se ne odazivaju svi na nju. ja vas zovem jer vas trebam.“

EZEKIEL 40; 2 - 4
2 I odvede me u božanskom viđenju u zemlju Izraelovu te me postavi na veoma visoku goru: Na njoj, s južne strane, bijaše nešto kao sazidan grad. 3 Povede me onamo, i gle: čovjek, sjajan kao mjed, stajaše na vratima, s lanenim užetom i mjerom?Kom trskom u ruci. 4 I taj mi čovjek reče: "Sine čovjeći, gledaj svojim očima i slušaj svojim ušima, popamti sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem. Objavi domu Izraelovu sve što ovdje vidiš."