Projekti / Odrađeni projekti / Susret zajednica Obnove u Duhu Svetom 14. 3 2013., Zagreb, Siget

SUSRET ZAJEDNICA OBNOVE U DUHU – SIGET 14.03.2013.

PROROŠTVA, RIJEČ

„Dođi pred lice moje i budi sa mnom! Zovem te! U tišini srca čuj moju riječ. Zašto bježiš?

U osami sa mnom tvoje ću srce otvarati, izlijevat ću svoju ljubav, duha svojega, učit ću te, zvati...
Ja te šaljem da ideš mojim putem kojeg sam otvorio za tebe.
U tišini čuti ćeš moju riječ i ona će donijeti život tvojemu srcu.
U šutnji me čekaj i neka šutnja tvoga srca čeka moju riječ!“

„Budite apostoli moje ljubavi!“

„Ja sam sama ljubav! Ja dođoh da život imate, da ga imate u izobilju.
Ja sam s vama do svršetka svijeta! Ja sam pobijedio svijet!“

„Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Služite mi u veselju i ljubavi. Neka vas po tome prepoznaju kao moje.“

„Budite svjetlo moje!“