Projekti / Seminari

Seminari Obnove u Duhu Svetom

Seminar novoga života u Duhu

I ove (2013.) godine održano je nekoliko seminara Novoga života u Duhu.
Da se podsjetimo što o takovim seminarima, između ostalog, piše u priručniku i u Teološko pastoralnim smjernicama Obnove u Duhu Svetomu zagrebačke nadbiskupije.

Pošto su kandidati tijekom određenog vremena od oko šest mjeseci dolazili u jednu zajednicu, predlaže im se da pohađaju Seminar novoga života u Duhu, koji traje oko pedeset dana, točnije sedam tjedana. Zbog pastoralnih i drugih razloga ove godine seminari su se održavali vremenski duže nego obično jer smo odlučili da na svakom susretu održimo samo jednu temu. Neki seminari su trajali nekoliko mjeseci.
Riječ je o jednotjednim susretima, koji vjernika uvode u nov način slavljenja Gospodina, pružaju mu pouku o velikim temama vjere, razmjenu iskustava te domaću zadaću, koja se preporuča, a sastoji se od ustrajne dnevne molitve, čitanja Svetoga Pisma i proučavanja Katekizma Katoličke Crkve.
Radi se, da tako kažemo, o nekoj vrsti neokatekumenata predložen odraslim osobama koje kroz taj seminar žele produbiti vlastitu vjeru i način molitve.
Takovi se seminari uspješno održavaju u posljednjih nekoliko godina u našim molitvenim zajednicama. Koristi se priručnik talijanske Obnove u Duhu Svetomu. Radi se o modelu koji je u Italiji sazrijevao tijekom trideset godina.

Savjeti za organiziranje Seminara

Cilj Seminara je pripremiti vjernika kako bi se svjesno i slobodno otvorio Bogu i Njemu predao vlastiti život. Molitva za novi izljev Duha Svetoga je zapravo glavna svrha seminara. Radi se o posebnoj milosti koja predstavlja srce naše Obnove. Zato Pastoralno vijeće molitvene zajednice mora učiniti pažljivu prosudbu osoba koje će pohađati Seminar. A to bi trebale biti osobe koje su redovito sudjelovale na molitvenim susretima samo jedne zajednice, zatim osobe koje se ne nalaze u određenim kanonskim neregularnostima, osobe koje su psihički zdrave i da nisu prakticirale određene okultne prakse. Prije samoga Seminara savjetuje se obaviti veliku životna ispovijed.
Postoje još neke prepreke. Tko traži „izlijevanje duha“, ne radi osobnog susreta s Gospodinom nego zato da postigne rješenje osobnih ili obiteljskih problema; tko traži neka izvanredna iskustva ili karizme; tko prakticira „duhovni karizmatski turizam“ tražeći senzacije i neke čudne mistične objave.
Vodimo se načelom da je zdrava ljudska osnova preduvjet za zdravi duhovni život. Pouke na Seminaru mogu držati samo članovi Obnove, tj. svećenici, redovnice, voditelji zajednica i ostale osobe koje su više od tri godine u nekoj zajednici.

Teme i sadržaj Seminara

Svaki susret započinje molitvom slavljenja. Dobro je da se svaki puta osvrne na kratku povijest Pokreta, njegovu organizaciju, na aktualno stanje u Nadbiskupiji, te na određena događanja u samim molitvenim zajednicama. To sve pomaže sudionicima da rastu u spoznaji i pripadnosti Pokretu Obnove, u koji malo pomalo ulaze kroz Seminar za izljev Duha Svetoga.
Centralni dio je sadržan od temeljnih-velikih tema vjere, a to su slijedeće: Bog je ljubav; Grijeh; Isus Krist Spasitelj; Duh Sveti; Riječ Božja; Molitva; Crkva; Izljev Duha Svetoga; Karizme; Pustinja i Križ; Preobraženje u Krista; Službe; Poslani u misiju.
Nakon pouke sudionici mogu postavljati pitanja i kratko se osvrnuti na temu. Preporuča se i rad po grupama gdje je to moguće.
Na kraju susreta podijeli se domaći uradak i napomene se na važnost čitanja Svetoga Pisma i Katekizma katoličke crkve. Svaki puta podsjeti se sudionike na važnost nekih koraka u vrijeme održavanja Seminara a to su: ustrajna svakodnevna molitva, sakramentalni život, želja srca za novi pohod Duha Svetoga, čišćenje od grijeha, odricanje od idola, živjeti u stavu predanja i poslušnosti Bogu i Blaženoj Djevici Mariji.
Za vrijeme održavanja Seminara dobro je što više razgovarati sa sudionicima i donekle upoznati, na diskretan način, njihov život.

Molitva za izljev Duha Svetoga

Dugogodišnji aktivni član Obnove u Duhu, p. Rufus Pereira u vezi Seminara kaže slijedeće: "Seminar novoga života u Duhu", nije ništa drugo nego temeljno naviještanje Evanđelja kako bi se doživjelo iskustvo koje se naziva "krštenje u Duhu Svetomu".

Cilj toga seminara jest svjesno i slobodno otvaranje osobe za molitvu po kojoj doživljava dublje iskustvo Božje blizine, a nazivamo ga «izljev Duha Svetoga».
U vezi te molitve papa Ivan Pavao II. rekao je: «Evo tajne obnavljajućeg iskustva 'izljeva Duha Svetoga', koje je tipično iskustvo koje definira proces rasta predložen članovima vaših grupa i zajednica».

Jedan od aktualnih teologa obnove, Raniero Cantalamessa, u svojoj knjizi, postavlja sljedeće pitanje:
«U čemu se sastoji izljev Duha Svetoga i kako djeluje? U izljevu postoji otajstvena dimenzija koja se ne vidi. Vidljivi dio, molitvena zajednica, sastoji se od tri stvarnosti: bratske ljubavi, polaganja ruku i molitve. Ti elementi nisu sakramentalni, nego su jednostavno crkveni. U svemu tome sigurno je samo jedno: ne daju braća Duha Svetoga, ne, braća Duha ne daju, nego ga samo zazivaju da dođe na brata ili sestru za koje mole. U tom kontekstu, izljev Duha nije sakrament, ali jest događaj, i to duhovni događaj, jer se događa u Duhu Svetomu».
U svom djelu o Duhu Svetomu, R. Laurentin, o toj molitvi kaže sljedeće: «Primiti izljev Duha Svetoga zapravo znači postati potpuno svjestan prisutnosti Svetoga Duha u vlastitu životu».

Umirovljeni biskup Marijan Oblak, govoreći o crkvenom pokretu Obnova u Duhu i o molitvi za izlijevanje Duha Svetoga, kaže: «Ostala je značajka tog pokreta sastajanje skupine Kristovih vjernika koji zajedno mole i na svakoga pojedinog člana zazivaju novo izlijevanje Duha Svetoga. To se naziva 'krštenje u Duhu', da članovi u svjetlu i u snazi Duha doista zažive svoje krštenje, da se po primljenu daru stave na raspolaganje Kristu i u službu Crkvi i braći».
Dakle, ta molitva kroz koju se prima nesakramentalni izljev Duha Svetoga, jest temeljni događaj u Karizmatskom pokretu. Ona obnavlja sakramentalni život članova i daje im novo vjersko iskustvo, te nov duhovni polet.
Otac Bentivegna, teolog talijanske Obnove u Duhu piše o „izljevu“ da je to „ jedna posebna manifestacija Duha koja se, kao takva, razlikuje od spomenutih zahvata kojima isti Duh djeluje u sakramentima“.
Zanimljivo je i razmišljanje fra Ive Pavića: „ Govori se o „izljevanu“ Duha koje ne dolazi izvana, nego iznutra poput žive vode. Duh Sveti je već u nama po krštenju, samo ga treba „osloboditi“. To znaći: ne radi se o primanju Duha Svetoga, već o njegovu oslobađanju u čovjeku“.
Američki isusovac Fr Bob Faricy naglašava u jednom svojem članku da je: „Krštenje u Duhu je najvažnija milost i poslanje Karizmatske Obnove“.
Dobro je naglasiti i razmišljanje kardinala Suenensa iz 1996. godine, u vezi te molitve : « Duša Obnove – Krštenje u Duhu – je milost Duhova ponuđena kao osvježenje vjere svim vjernicima».
U travnju prošle godine, održan je međunarodni skup o molitvi izlijeva Duha Svetoga ili krštenje u Duhu, koji je organizirao ICCRS ( međunarodna katolička karizmatska služba) i CFCCCF (katoličko bratstvo karizmatskih zajednica i udruga, zajedno s Papinskim Vijećem za Laike, na kojem je sudjelovalo pedesetak biskupa, teologa i predstavnika Obnove iz raznih zemalja svijeta.

Dan molitve za „izljev Duha“

Na taj dan organizira se duhovna obnova koja bi trebala još više oraspoložiti sudionike seminara za primanje milosti Duha Svetoga. Dan „izlijeva Duha“ bi trebao imati slijedeće dijelove ili teme: molitva slavljenja, pouka o „izljevu Duha“, obnova krsnih obećanja, predanje života pred cijelom zajednicom. Najvažnija molitva je zazivanje Duha Svetoga na pojedinog brata ili sestru koju treba moliti bez dramatiziranje, posve mirno i staloženo. Treba izbjegavati pobožne i moralne preporuke. Moli se pojedinačno nad svakom osobom. Laici neka ne polažu ruke na glavu osobi nad kojom se moli, oni mogu izraziti bratsku ljubav i podršku bez polaganja ruku ili pažljivim dodirom na ramena. Ako ima mnogo sudionika može se formirati nekoliko molitvenih timova. Molitelji neka budu otvoreni karizmi proročke riječi i neka se primljena riječ ili citat iz Svetog Pisma zapiše ili snimi i da osobi nad kojom se moli. Za vrijeme te molitve ostali članovi zajednice mole pred Presvetim oltarskim Sakramentom. Duhovna obnova završava slavljenjem Svete Mise, nakon koje novi članovi zajednice mogu posvjedočiti i podijeliti iskustvo primanja molitve za izljev Duha Svetoga.
Nakon godinu dana bilo bi dobro obnoviti svoje predanje. Veliko Vijeće Obnove zagrebačke nadbiskupije predlaže da se to učini kroz „ Novo predanje života Bogu u zajednici“. Radi se o svijesti da je molitvena zajednica dar Božji našemu životu, da nas Gospodin poziva na duhovni rast baš u određenoj zajednici i da su braća i sestre osobe koje treba prihvačati i služiti poradi Gospodina.

Piše: o. Zdravko Barić, smm