Može li me itko od vas optužiti za grijeh?

Drugi korizmeni nagovor papinog propovjednika kardinala Raniera Cantalamesse

Moderna misao, prosvijetljena, rođena je pod znakom maksime da se živi "etsi Deus non daretur", 'kao da Bog ne postoji'. Pastor Dietrich Bonhoeffer prihvatio je ovu maksimu, pokušavajući joj dati pozitivan kršćanski sadržaj. U njegovim namjerama, to nije bio ustupak ateizmu, već program duhovnog života: izvršavati svoju dužnost čak i kad Bog izgleda odsutan; drugim riječima, ne činiti od njega Boga - odsutnog, uvijek spremnim za intervenciju tamo gdje je čovjek pogriješio.

Također i u ovoj verziji, maksima je upitna i s pravom je osporena (između ostalih na primjer i od pape Benedikta XVI.). Ali u ovom trenutku to nas zanima iz sasvim drugog razloga. Postoji smrtna opasnost za Crkvu, a to je život "etsi Christus non daretur", kao da Krist ne postoji. To je pretpostavka s kojom svijet i njegova sredstva komunikacije cijelo vrijeme govore o Crkvi. Njih interesira povijest (posebno ona negativna, a ne ona o svetosti), organizacije, gledišta na trenutne probleme, činjenice i interne tračeve. Isusova osoba se jedva ikad spominje. Prije nekoliko godina predložena je ideja o mogućem savezništvu između vjernika i nevjernika, temeljena na zajedničkim građanskim i etičkim vrijednostima, na kršćanskim korijenima naše kulture i tako dalje. Drugim riječima, razumijevanje, koje se ne temelji na onome što se dogodilo u svijetu s Kristovim dolaskom, već na onome što se dogodilo kasnije, nakon njega.

Tome se dodaje objektivna činjenica, nažalost neizbježna. Krist ne ulazi u pitanje niti u jednom od tri najživlja dijaloga koji se danas vode između Crkve i svijeta. Ne ulazi u dijalog između vjere i filozofije, jer se filozofija bavi metafizičkim konceptima, ni povijesnom stvarnošću kao što je to osoba Isusa iz Nazareta; ne ulazi u dijalog sa znanošću, s kojom se može raspravljati samo o postojanju Boga stvoritelja ili inteligentnom projektu ispod evolucije; konačno, ne ulazi u međureligijski dijalog, gdje se bavi onim što religije mogu zajedno, u ime Boga, učiniti za dobro čovječanstva.

U zabrinutosti - štoviše, s pravom - da odgovorimo na potrebe i provokacije povijesti i kulture, izlažemo se smrtnoj opasnosti ponašanja, čak i mi vjernici, "etsi Christus non daretur". Kao da se može govoriti o Crkvi ne uzimajući u obzir Krista i njegovo Evanđelje. Snažno su me pogodile riječi koje je Sveti otac izgovorio u općoj audijenciji 25. studenoga. Rekao je - i iz tona se vidjelo da ga je stvar dirnula na poseban način:

www.obnovauduhu.com

„Ovdje nalazimo [u Djelima apostolskim, 2, 42] četiri bitne karakteristike crkvenog života: prvo slušanje nauka apostola; drugo, skrbništvo nad međusobnim zajedništvom; treće, lomljenje kruha i, četvrto, molitva. Podsjećaju nas da postojanje Crkve ima smisla ako ostane čvrsto sjedinjena s Kristom, to jest u zajednici, u njegovoj Riječi, u Euharistiji i u molitvi. To je način da se ujedinimo s Kristom […]. Propovijedanje i kateheza svjedoče o riječima i gestama Učitelja; stalna potraga za bratskim zajedništvom čuva od sebičnosti i partikularizma; lomljenje kruha ostvaruje sakrament Isusove prisutnosti u našoj sredini: on nikada neće biti odsutan, u euharistiji je to on sam koji živi i hoda s nama. I na kraju molitva, koja je prostor za dijalog s Ocem, po Kristu u Duhu Svetom. Sve što raste u Crkvi izvan tih "koordinata" bez temelja je“.

Kao što se može vidjeti, četiri koordinate Crkve svedene su, prema papinim riječima, na jednu: ostati usidren u Kristu. Sve je to rodilo u meni želju posvetiti ove korizmene meditacije osobi Isusa Krista. Morao sam nadvladati, ja najprije, jedan prigovor. Pogled na kazalo dokumenata Vatikana II, pod naslovom "Isus Krist", ili brz pogled kroz pontifikalne dokumente posljednjih godina govori nam beskrajno više o njemu nego što možemo reći u ovim kratkim korizmenim meditacijama. Kakva je onda korist od odabira ove teme? To je da ćemo ovdje govoriti samo o njemu, kao da samo on postoji i vrijedilo je imati posla samo s njim (što je u konačnici istina stvari!).

To možemo učiniti jer nismo prisiljeni, kao što je Učiteljstvo, baviti se i drugim stvarima: pastoralnim, etičkim, socijalnim, ekološkim problemima; upravo sada, problemima stvorenim pandemijom. Teško nama, naravno, ako to što radimo radimo ovdje, ali jao ako to nikada ne činimo. Iz svog iskustva s televizijom naučio sam jednu stvar. Postoje različiti načini kadriranja predmeta. Postoji "total", u kojem se govornik uklapa u sve što ga okružuje; zatim tu je "krupni plan" u kojem je uokvirena samo osoba koja govori, i na kraju postoji takozvani "vrlo krupni plan" u kojem su uokvireni samo lice ili čak oči govornika. Ovdje, u ovim meditacijama, predlažemo da napravimo, uz Božju pomoć, neke najkrupnije planove o osobi Isusa Krista.

Naša namjera nije apologetska, već duhovna. Drugim riječima, ne govorimo kako bismo uvjerili druge, nevjernike, da je Isus Krist Gospodin, već tako da On postaje sve istinskiji Gospodar našega života, našeg svega, do te mjere da se i mi osjećamo kao Apostol, "zahvaćeni od Krista" (Fil 3, 12) i da bih mogao s njim reći - barem kao želju - "Za mene je živjeti Krist" (Fil 1,21).

Pitanje koje će nas pratiti stoga neće biti: "Koje mjesto Isus danas zauzima u svijetu ili u Crkvi, već:" Koje mjesto zauzima Isus u mom životu? " Štoviše, ovo će biti najbolji način potaknuti druge da se zanimaju za Krista, najučinkovitiji način da se evangelizira.

Ali prije svega jedno pojašnjenje. O kojem Kristu namjeravamo govoriti? Zapravo postoji nekoliko "Krista": postoji Krist povjesničara, teologa, pjesnika, postoji čak i Krist ateista. Govorimo o Kristu Evanđelja i Crkve. Točnije, o Kristu katoličke dogme koju je Kalcedonski sabor 451. definirao pojmovima da je jednom dobro, barem djelomično, ponovno poslušati izvorni tekst:

Slijedeći svete Oce, jednoglasno učimo ispovijedati
jednog te istog Sina: Gospodina našega Isusa Krista,
savršenog u svom božanstvu i savršen u svojoj ljudskosti,
pravi Bog i pravi čovjek, [sastavljen] od racionalne duše i tijela,
istobitan s Ocem u božanstvu, i istobitan s nama u čovještvu,
sličan nama u svemu, osim u grijehu [...],
jedan te isti Krist jedinorođeni Gospodin; prepoznat u dvije naravi [...],
[...] ne izgubivši ništa [...] vlastitost svake naravi, i pridonosi formiranju jedne osobe i hipostazi.

Možemo govoriti o dogmatskom trokutu o Kristu: dvije su strane Kristova humanost i božanstvo, a vrh jedinstvo njegove osobe.

Kristološka dogma ne želi biti sinteza svih biblijskih podataka, vrsta destilacije koja u sebi sadrži svo neizmjerno bogatstvo izjava o Kristu koje se mogu pročitati u Novom zavjetu, svodeći sve na tanku i suhu formulu: "dvije naravi, jedna osoba". Da je to slučaj, dogma bi bila strahovito svedena, pa čak i opasna. Ali nije tako. Crkva vjeruje i propovijeda o Kristu sve što Novi zavjet o njemu potvrđuje, ništa isključujući. Kroz dogmu je samo pokušao izvući referentni okvir, uspostaviti neku vrstu "temeljnog zakona" koji svaka izjava o Kristu mora poštivati. Sve što se govori o Kristu, sada mora poštivati ​​onu sigurnu i nepobitnu činjenicu: to jest da je on istovremeno i Bog i čovjek; bolje, u istoj osobi.

Dogme su "otvorene strukture" (Bernhard Lonergan), spremne prihvatiti sve novo i istinsko što svako doba otkrije u Božjoj riječi. Otvorene su za razvoj iznutra, sve dok su uvijek "u istom smislu i na istoj liniji." Odnosno, bez interpretacije dane u jednom periodu koja proturječi prošlom periodu. Pristupiti Kristu putem dogme ne znači dakle predati se na to da uvijek uporno ponavljamo iste stvari o njemu, možda samo mijenjajući riječi. To znači čitati Sveto pismo u Tradiciji, očima Crkve, odnosno čitati ga na uvijek stari i uvijek novi način.

Krist savršeni čovjek

Pogledajmo što sve ovo znači, primijenjeno na dogmu Kristova savršenog čovještva. Tijekom Isusova zemaljskog života nitko nikada nije pomislio dovesti u pitanje stvarnost Kristove čovječnosti, odnosno činjenicu da je on uistinu bio čovjek kao i svaki drugi. Kada govori o Isusovoj ljudskosti, Novi zavjet pokazuje se zainteresiran više za njegovu svetost nego za istinu ili stvarnost, odnosno više za njegovo moralno savršenstvo nego za njegovu ontološku cjelovitost.

Od trenutka Kalcedonskog sabora ova ideja Kristove čovječnosti nije se promijenila, ali fokus više nije na njoj. Protiv doketističke hereze, Crkva je morala potvrditi da je Krist imao istinsko ljudsko tijelo; protiv apolinarske hereze, da je također imao ljudsku dušu, i protiv monotelitske hereze, morat će se boriti kasnije, u sedmom stoljeću, da bi postojanje u Kristu također bilo prepoznato kao volja, a time i sloboda, uistinu ljudska. Zbog spomenutih hereza sav se interes za Krista "čovjeka" pomiče s problema novosti ili svetosti ovog čovještva na problem njegove ontološke istine ili cjelovitosti.

Novi zavjet o kojem sam govorio - nije toliko zainteresiran da potvrdi da je Isus "pravi" čovjek, koliko da je "novi" čovjek. Sveti ga Pavao definira kao "posljednjeg Adama" (eschatos), odnosno "konačnog čovjeka" (usp. 1 Kor 15,45 i dalje; Rim 5,14). To je "Slika Božja" (Kol 1,15), na čiju je sliku, prema svetom Ireneju, stvoren čovjek. Krist je otkrio novog čovjeka, onoga koji je "stvoren po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti" (Ef 4,24; usp. Kol 3,10). Isus Krist je "Svetac Božji": tako je svečano naviješten u dva trenutka svog zemaljskog života (Lk 4,34; Iv 6,69). Isus nije toliko čovjek koji sliči svim ostalim ljudima, koliko čovjek kojem svi drugi ljudi moraju biti slični. Samo o njemu moramo reći ono što su grčki filozofi rekli o čovjeku uopće, naime da je on "mjera svih stvari"!

Nakon što se osigura dogmatska i ontološka datost savršenog Kristovog čovještva, danas se možemo vratiti na vrednovanje ovog primarnog biblijskog podatka. Moramo to učiniti i iz drugog razloga. Danas nitko ne poriče da je Isus bio čovjek, kao što su to radili i doketisti i drugi poricatelji punog Kristovog čovještva. Suprotno tome, svjedoci smo neobičnog i uznemirujućeg fenomena: "istinsko" Kristovo čovještvo potvrđeno je prešutno kao alternativa njegovom božanstvu, kao neka vrsta protuteže.

To je svojevrsna općenita utrka za one koji idu dalje u potvrđivanju "punog" čovještva Isusa iz Nazareta, do te mjere da mu pripisuju ne samo patnju, tjeskobu, iskušenja, već i sumnju, pa čak i mogućnost činjenja pogrešaka. Stoga je dogma o Isusu "pravom čovjeku" postala ili unaprijed utvrđeni zaključak koji nikoga ne provocira ili uznemirava; još gore, opasna istina koja služi legitimitetu, a ne osporavanju svjetovne misli. Potvrđivanje potpune Kristove ljudskosti danas je poput probijanja otvorenih vrata.

Kristova svetost

Posvetimo zato ostatak vremena koje nam je na raspolaganju da kontempliramo (ovo je prava riječ) Kristovu svetost, da se prepustimo njoj, prije nego što izvučemo bilo kakve operativne posljedice iz nje. Ovo je "najkrupniji plan" o Isusu koji želimo učiniti u ovoj meditaciji: dopustimo da nas fascinira beskrajna ljepota Krista, "najljepšeg od sinova ljudskih".

Promatranje Evanđelja pokazuje nam da Isusova svetost nije samo apstraktno načelo ili metafizički zaključak, već je prava svetost, proživljena iz trenutka u trenutak i u najkonkretnijim životnim situacijama. Blaženstva, dajući primjer, nisu samo lijep program života koji Isus ocrtava drugima; to je vlastiti život i iskustvo koje otkriva svojim učenicima, pozivajući ih da uđu u njegovu vlastitu sferu svetosti. Blaženstva su Isusov autoportret.

Uči onome što radi; za to može reći: "Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca" (Mt 11,29). Kaže da oprašta neprijateljima, ali i sam ide toliko daleko da oprašta onima koji ga razapinju, riječima: "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine" (Lk 23, 34). Štoviše, nije ova ili ona epizoda ta koja ilustrira Isusovu svetost, već svaki postupak, svaka riječ koja je izašla iz njegovih usta.

Uz ovaj pozitivni element koji se sastoji u stalnom i apsolutnom pridržavanju Očeve volje, Kristova svetost također predstavlja jedan element koji je apsolutni nedostatak svakog grijeha, "Tko me od vas može uvjeriti u grijeh?“ Kaže Isus svojim protivnicima (Iv 8:46). Po tom pitanju imamo jednoglasni zbor apostolskih svjedočanstava: "Nije znao za grijeh" (2. Kor 5,21); „Nije počinio grijeha i u njegovim se ustima nije našla prijevara“ (1 Pt 2,22); "Bio je iskušavan u svemu poput nas, osim u grijehu" (Heb 4,15); „Takav nam je bio veliki svećenik: svet, nevin, besprijekoran, odvojen od grešnika“ (Heb 7,26). Ivan se u prvoj poslanici nikada ne umara objavljivati: «Čist je ...; u njemu nema grijeha ...; on je pravedan" (1 Iv 3,3-7).

Isusova savjest je prozirni kristal. Nikada ni najmanje priznanje krivnje ili traženje isprike i oprosta, ni prema Bogu, ni prema ljudima. Uvijek mirna sigurnost da je u istini i pravu, da je dobro postupio; što je sasvim druga stvar od ljudske pretpostavke pravde. Niti jedan drugi lik u povijesti nije se usudio reći isto o sebi.

Takva odsutnost krivnje - i prihvaćanje krivnje! - nije povezana s ovim ili onim odlomkom ili izrekom evanđelja, u čiju se povijesnost može sumnjati, već odiše cijelim evanđeljem. To je stil života koji se ogleda u svemu. Može se preturati po najdubljim naborima Evanđelja i rezultat je uvijek isti. Ideja izuzetno svetog i uzoritog čovještva nije dovoljna da bi se sve ovo objasnilo. To bi zapravo bilo prilično opovrgnuto time. Takva sigurnost, takvo isključenje grijeha, kakvo vidimo u Isusu, doista bi ukazivalo na iznimnu ljudskost, ali iznimnu u oholosti, a ne u svetosti. Takva je savjest ili sama po sebi najveći grijeh ikad počinjen, veći od Lucifera, ili je umjesto toga čista istina. Kristovo uskrsnuće i kasnija povijest kršćanstva konkretan su dokaz da je to bila čista istina.

"Posvećeni u Kristu Isusu"

Sada krenimo dalje da vidimo što za nas znači Kristova svetost. I tu nas odmah dočekuju dobre vijesti. Zapravo postoje dobre vijesti, radosni naviještaj, čak i u vezi s Kristovom svetošću. Nije toliko važno da je Isus Svetac Božji ili činjenica da i mi moramo biti sveti i besprijekorni. Ne, sretno je iznenađenje da Isus komunicira, daje, daruje nam svoju svetost. Da je njegova svetost i naša. Još više: da je on sam naša svetost.

Svaki ljudski roditelj može svojoj djeci prenijeti ono što ima, ali ne i ono što jest. Ako je umjetnik, znanstvenik ili čak svetac, njegova djeca nisu nužno rođeni umjetnik, znanstvenik ili svetac. Može ih najviše poučavati, davati im primjer, ali im teško može predati u nasljedstvo. Isus, pak, u krštenju ne prenosi nam samo ono što ima, već i ono što jest. On je svet i čini nas svetima; on je Sin Božji i čini nas djecom Božjom.

II Vatikanski također to ponovno potvrđuje: "Kristovi sljedbenici, koje je Bog pozvao, ne po njihovim djelima, već svojim planom i milošću, opravdani u Isusu našem Gospodinu, u krštenju vjere uistinu su učinjeni stvarnom djecom Božjom i sudionicima u božanskoj naravi, i stoga uistinu sveti"(LG, 40).

Kršćanska svetost, prije nego što je dužnost, je dar. To je ono što razlikuje kršćansku religiju od bilo koje druge religije ili religijske filozofije. Svaka religija započinje tako što ljudima govori što činiti da bi se spasili. To mogu biti intelektualne špekulacije, asketske vježbe, određena djela i čini ... Kršćanstvo ne započinje govoreći ljudima što moraju učiniti da bi se spasili; započinje govoreći što je Bog učinio da ih spasi. Počinje darom, a ne dužnošću. To je tu, ali dolazi kasnije, kao posljedica, a ne kao uzrok milosti.

Što učiniti da primite ovaj dar i učinite ga, tako reći, proživljenim iskustvom, a ne samo onim u koje se vjeruje? Prvi i temeljni odgovor je vjera. Ne bilo koja vjera, već vjera kojom prisvajamo ono što je Krist za nas kupio. Vjera koja ide smjelo i zbog koje naš kršćanski život dobiva krila. Pavao je napisao: "Krist Isus [...] za nas je postao mudrost po djelu Božjem, pravdom, posvećenjem i otkupljenjem, kako bi se, kako je napisano, tko se hvali, neka se hvali u Gospodinu" (1 Kor 1: 30-31). Ono što je Krist postao "za nas" - pravda, svetost i otkupljenje - pripada nama; više je naše nego da smo to mi učinili! „Budući da više ne pripadamo sebi, već Kristu koji nas je otkupio po visokoj cijeni, proizlazi - piše veliki bizantski učitelj Cabasilas - da ono što pripada Kristu pripada nama, više je naše nego ono što dolazi od nas. Ne umaram se ponavljati, s tim u vezi, ono što je napisao Sveti Bernard:

Zapravo, uzimam s uvjerenjem za sebe [u originalu, uzurpiram!] ono što mi nedostaje iz Gospodinove utrobe, tako da se preplave milošću. [...] Moja je zasluga, dakle, Gospodnja milost. Definitivno neću biti bez zasluga dok Gospodin ne bude bez milosti. Ako je Gospodinovih milosti mnogo, i ja sam vrlo velik što se tiče zasluga. [...] Hoću li i ja pjevati svoju pravdu? "Gospodine, sjetit ću se samo tvoje pravde" (usp. Ps 71,16). Ona, uistinu, je i moja; jer si se učinio pravdom za mene koja dolazi od Boga (usp. 1 Kor 1,30).

Ne smijemo se pomiriti s umiranjem prije nego što smo napravili ili obnovili ovakav "prepad" koji nam je predložio sveti Bernard. Ova sveta drskost! Sveti Pavao često potiče kršćane da "odlože starog čovjeka" i "obuku se u Krista". Slika svlačenja i odijevanja ne ukazuje na čisto asketsku operaciju koja se sastoji u napuštanju određene "odjeće" i zamjenjivanju drugima, odnosno u napuštanju poroka i stjecanju vrlina. To je prije svega operacija koju treba učiniti kroz vjeru. U trenutku molitve, u ovo vrijeme korizme, čovjek se postavlja pred Raspelo i s činom vjere predaje mu sve svoje grijehe, svoju prošlu i sadašnju bijedu, poput onoga koji se svuče i baci vlastite prljave krpe; tada se odijeva pravednošću koju je za njega stekao Krist. Govori, poput carinika u hramu: "O Bože, smiluj mi se grešniku!", I on također odlazi kući "opravdan" (usp. Lk 18, 13-14). Oh, kad bismo jednom zaista mogli povjerovati! Kako bi se promijenio naš duhovni život i naš odnos s Bogom!

Neki su Oci Crkve ovu veliku tajnu kršćanskog života zatvorili u jednu sliku. Zamislite, kažu, da se na stadionu dogodila epska tučnjava. Hrabar čovjek suočio se s okrutnim tiraninom koji je porobio grad i ogromnim trudom i patnjom ga je pobjedio. Bili ste na tribinama, niste se borili, niste se borili niti ste zadobili ozljede. Ali ako se divite hrabrom, ako se radujete s njim zbog njegove pobjede, ako ga isprepletete krunama, ako izazivate i protresete skup za njega, ako se radosno poklonite pobjedniku, poljubite mu glavu i stisnite mu desnu ruku; ukratko, ako ste toliko u deliriju s njim da njegovu pobjedu smatrate svojom, kažem vam da ćete sigurno sudjelovati u pobjedničkoj nagradi.

Ali ima i više: pretpostavimo da pobjednik nema potrebe za osvojenom nagradom, već više od svega želi vidjeti svog podupiratelja počašćenim i krunidbu svog prijatelja smatra nagradom svoje borbe u kojoj hoće da taj čovjek dobije krunu, iako se nije ni mučio, ni zadobio rane? Naravno da će je dobiti! Dakle, kažu ti Oci, to se događa između Krista i nas. On je hrabri koji je na križu svladao velikog svjetskog mučitelja i vratio nam život. Od nas se traži da ne budemo nepažljivi "gledatelji" tolike boli i tolike ljubavi. Sveti Ivan Zlatousti piše:

Naši mačevi nisu okrvavljeni, nismo bili u bitci, nismo pretrpjeli nikakve rane, nismo čak ni vidjeli bitku, i eto, stižemo do pobjede. Njegova je bila borba, naša je bila kruna. A budući da smo i mi pobijedili, oponašamo ono što vojnici čine u tim slučajevima: glasovima radosti uzdižemo pobjedu, pjevamo hvalospjeve Gospodinu.

Naravno, ovdje sve ne završava. Od prisvajanja moramo prijeći na nasljedovanje. Tekst Sabora koji je svetost predstavilo kao dar (LG 40) nastavlja govoreći:

Stoga moraju, uz Božju pomoć, održavati i usavršavati svojim životom svetost koju su primili. Apostol ih opominje da žive 'kako dolikuje svetima' (Ef 5,3), odijevaju se 'kako dolikuje Božjim izabranicima, svetima i ljubljenima, s osjećajima milosrđa, dobrote, poniznosti, slatkoće i strpljivosti' (Kol 3: 12) i donose plodove Duha za svoje posvećenje (usp. Gal 5,22; Rim 6,22).

Ali imamo mnogo drugih prilika da razgovaramo i slušamo da se govori o dužnosti nasljedovanja Krista i njegovati vrline, na kojima je jednom dobro zaustaviti se. Također i zato što ako ne napravimo taj prvi skok u vjeri koji nas otvara Božjoj milosti, nikada nećemo otići jako daleko u nasljedovanju. "Ne dolazi se od vrlina do vjere - rekao je sveti Grgur Veliki - već od vjere do vrlina".

Ako zaista ne želimo završiti bez barem malog praktičnog koraka, evo jednog koji nam može pomoći. Isusova se svetost sastojala u tome da uvijek radimo ono što je Ocu drago. "Uvijek činim - rekao je - ono što mu je ugodno" (Iv 8,29). Pokušajmo se zapitati što češće možemo, počevši od danas, pred svakom odlukom i odgovorom: "Što je, u ovom slučaju, ono što bi se svidjelo Isusu da ja učinim?" i to učini bez odgađanja. Znati što je Isusova volja lakše je nego apstraktno znati što je „volja Božja“ (čak i ako se to dvoje zapravo podudara). Da bismo znali Isusovu volju, ne smijemo raditi ništa drugo nego razmišljati o onome što govori u Evanđelju. Duh Sveti je tu, spreman nas podsjetiti, kako nam je Isus obećao.

  1. Usp. Milan Machovec, Isus za ateiste, Cittadella Editrice, Assisi 1973.
  2. Denzinger - Schoenmetzer, Enchiridion Symbolorum, br. 301-302 (prikaz, stručni).
  3. N. Cabasilas, Život u Kristu, IV, 6 (PG 150, 613).
  4. Bernard iz Clairvauxa, Propovijedi o Hvalospjevu, 61, 4-5 (PL 183, 1072).
  5. Up. Kol 3, 9; Rim 13, 14; Gal 3, 27; Ef 4:24.
  6. Usp. N. Cabasilas, Život u Kristu, 5 (PG 150, 516 i dalje).
  7. Ivan Zlatousti, De coemeterio et de cruce (PG, 49, 396).
  8. S. Grgur Veliki, Propovijedi o Ezekielu, II, 7 (PL 76, 1018).

 

Preveo p. Vinko Maslać SJ

Foto.Vatican News