57. godina postojanja Katoličke Karizmatske Obnove u svijetu

Molimo zajedno molitvu...

www.obnovauduhu.com

Bližimo se 57. godišnjici Katoličke Karizmatske Obnove u svijetu - Struja milosti.

Molimo zajedno molitvu koju je sastavio kardinal fr. Raniero Cantalamesa i koja je prevedena na naš hrvatski jezik...

Duše sveti, paraklete,

Ti koji si podigao u Crkvi karizmatsku obnovu,

ponovno se spusti sa snagom za sve

katoličke karizmatske obnove u svijetu.

Daj da cijela "struja milosti"

bude pokrenuta novim zamahom.

Tvojim svetim pomazanjem,

osposobi nas da naviještamo radosnu vijest siromasima

i liječimo napaćena srca.

Očisti ono što jenečisto u karizmatskoj obnovi,

Izliječi što je ranjeno,

Ugrij što je ohlađeno,

Ispravi ono što je zastranilo.

Okupi raspršenu djecu Božju

Kršćane među njima podijeljene.

Obnovi našu hrabrost,

ispuni našu usamljenost u svijetu,

stvori u nama intimnost s Bogom!

Dođi, Duše Sveti, s probodenog boka Kristova na križu!

Dođi iz usta Uskrsloga!

Dođi o obnovi lice Crkve! Amen