CHARIS POZIVA SVE ČLANOVE KATOLIČE KARIZMATSKE OBNOVE NA ZAJEDNIČKU MOLITVU

Dragi prijatelji katoličke karizmatske obnove,

Kao što svi znate, danas prolazimo kroz krizu bez presedana u našem svijetu zbog epidemije korona virusa. Situacija je toliko ozbiljna da, u pojedinim zemljama poput Koreje ili Italije, vjerska okupljanja i susreti, uključujući i Sv. Mise, više nisu dozvoljeni.

Mnogi od Vas sigurno već mole i zagovaraju za prestanak epidemije, ali želja nam je proširiti krug molitelja među svim članovima katolčke krizmtske obnove diljem svijeta. Uđimo svi zajedno u molitvu i neka se naše molitve vinu u nebo!

Isus je snagom Duha Svetoga izliječio mnoge bolesnike. Predlažemo da se obratimo istom Duhu Svetom, da svi zajedno zagovaramo i molimo za okončanje epidemije, za ozdravljenje bolesnih i spasenje duša onih koji nažalost umiru od nje.

Stoga Vam predlažemo da se svaki dan molimo do prestanka epidemije, Himan Duhu Svetom u kojem Crkva moli za ozdravljenje bolesnih, a nakon čega slijede molitve tri Zdravo Marije.

Molimo s vjerom da se Duh Sveti siđe na naš ranjeni svijet i pokaže svoju očinsku nježnost prema svima onima koji pate. Molimo Mariju da nad svim ljudima raširi svoj majčinski plašt  zaštite.

Molimo Vas da raširite, što je moguće brže, poziv na molitvu i zahvaljujem od sada svima onima koji će se pridružiti nama u ovoj zagovaračkoj  kampanji.

U molitvama s vama!

Jean-Luc Moens
Moderator Charisa

 
www.obnovauduhu.com