Dani Obnove u Duhu Svetom Zagrebačke nadbiskupije

Katolička karizmatska Obnova u Duhu Svetom

U organizaciji ODS Zagrebačke nadbiskupije proslavljeni su DANI OBNOVE u Samoboru; Tabor od 18.05.2012. do 20.05.2012. godine. Kroz tri su dana zajednice Obnove slavile Gospodina pjesmom, zajedno bile u molitvi, zahvaljivanju i druženju.

Petak, 18. 5.

Program se sastojao od slavljenja Gospodina pjesmom, zajedničke molitve za našu Crkvu, ODS, zajednice ODS-a, Sv. Mise koju je predvodio fra Smiljan Dragan Kožul i izvještaja o radu zajednica ODS-a u zadnjih godinu dana koji su prezentirali voditelji tih istih zajednica te izvještaj o radu ODS-a kojeg je prezentirao koordinator Damir Zukan.

U svojim nagovorima duhovnik ODS-a p. Zdravko Barić govorio je o krivim očekivanjima i idealizmu u vjeri, susretu sa vlastitom slabošću, radu na sebi i novom obraćenju. „Siromašni smo i imamo problema i moramo se s time suočiti i to predati Bogu i rasti u krepostima“ U duhovnom rastu nedostaje stalnosti i ustrajnosti jer kao da imamo sjeme koje je palo na kamenito tlo (čuješ riječ, radosno je primaš, ali kao da nema korijena u sebi). Iz sjemena ne može izrasti plod ako sjeme vadiš, pa opet sadiš, pa opet vadiš iz zemlje.
Također je na susretu govorio duhovnik zajednice Dobri Pastir vlč. Dražen Radigović koji je poticao na više ohrabrenja i motivacije u radu naših zajednica. Govorio je što je zajednica i što je molitvena grupa i da treba prepoznati koji je poziv zajednice, koja vizija Božja za rad zajednice kao i ciljevi i strategije za rad zajednica. „Voditelji trebaju biti ljudi koji gore vatrom Duha Svetoga.“

Prvi dan završio je zajedničkim klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu koje je vodio fra Smiljan Dragan Kožul. Slavljenje su predvodili bend Novi život - centar Monfortanci.

Subota, 19. 5.

Središnja tema dana Obnove bila je „KRŠTENJE U DUHU SVETOM“ o kojoj je govorio naš gost fra Ivo Pavić. Godine 2011. u Rimu je doktorirao na ovu temu. U njegovim nagovorima bilo je govora o Duhu Svetom, gdje se taj pojam spominje u Bibliji. Govorio je spisima Svetih Otaca koji govore o ovoj temi i pozvao na istraživanje povijesti naše katoličke Crkve, na istraživanje spisa svetih otaca. Osvrnuo se i na liturgiju naše Crkve spominjući 180 molitava, zaziva za izljev Duha Svetoga. Govorio je i o poveznici sakramenata krštenja i potvrde sa izljevom Duha Svetoga. Krštenje u Duhu nije neki novi sakrament i novo primanje Duha Svetoga!

Koja je razlika između katoličkog i protestantskog shvaćanja? Što je krštenje u Duhu, a što nije i koji su uvjeti za to kao i o preprekama da se to ne dogodi. Slika života prije i poslije izljeva Duha Svetog kao i o duhovnom rastu. Nakon predavanja bila je  pojedinačna molitva za sve prisutne članove ODS-a. Susret je završio Svetom Misom. Pjesmom i sviranjem animirali su ujutro zajednica Magnifikat sa Sigeta, a popodne zajednica mladih Božja pobjeda. 

Nedjelja, 20. 5.

Zadnji dan susreta Obnove protekao je u slavljenju pjesmom Gospodina i zahvaljivanju za sve milosti i blagoslove koje smo primili od Boga. Dirljivo je bilo slušati svjedočanstva članova ODS-a u kojima smo čuli kako je Bog mijenjao živote, vodio ih putem obraćenja, kako je uslišavao molitve i kako se proslavljao u životima našim i životima naših zajednica. Slavljenje su predvodili Božja slava bend iz zajednice Dobri Pastir.

Dani Obnove završeni su Svetom Misom i klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu koje je predvodio duhovnik Obnove u Duhu Svetom p. Zdravko Barić, a kojim smo zahvalili Gospodinu za dar Obnove.