Hvala na svemu dragi papa Benedikt XVI

Moć Duha Svetoga - Tijekom osmogodišnjeg papinstva papa je Benedikt XVI. često upozoravao na važnost molitve Duhu Svetome.

Sklad učenika uvjet je silaska Duha Svetoga, a preduvjet je sklada molitva.  
Ni jedan kršćanin ne može bez snage Duha Svetoga, isto kao što pluća ne mogu bez kisika.
Što je zrak za biološki život, to je Duh Sveti za duhovni život; a kao što postoji atmosfersko zagađenje, koje truje okoliš i živa bića, isto tako postoji zagađenje srca i duha, koje umrtvljuje i truje duhovni život 
Otrov je u sve naglašenijoj autonomiji, također i od Boga, koju je veliki dio čovječanstva odavno odlučio ostvariti.  

Božja vatra, vatra Duha Svetoga, je vatra gorućeg grma koji ne izgara. Ta vatra pali ali ne uništava; šireći se ona iznosi na vidjelo najbolji i najistinitiji dio čovjeka, kao u nekom taljenju očituje njegov nutarnji oblik, njegov poziv na istinu i ljubav 

S tom je vatrom Krist oblikovao Crkvu, a s njom su potom apostoli zapalili svijet. Duh je Sveti od samog početka stvorio Crkvu za sve narode, ona obuhvaća cijeli svijet, nadilazi sve rasne, klasne i nacionalne granice; ruši sve prepreke i ujedinjuje ljude u ispovijedanju Trojedinoga Boga. Od samih je početaka Crkva jedna, katolička i apostolska, to je njezina istinska narav i kao takva ima biti priznata. Ona je sveta, ali ne zahvaljujući sposobnosti njezinih članova, nego jer ju Bog stvara snagom svojega Duha, uvijek je čisti i posvećuje.

„Nepoznatom Bogu“. Dođi, Duše Sveti, zapali u nama vatru svoje ljubavi. Znamo da je ova molitva odvažna, kojom tražimo da nas obuzme vatra Božja, nadasve znamo da ta vatra – i jedino ona – ima spasonosnu moć. Ne želimo poradi zemaljskog života izgubiti vječni koji nam Bog želi dati. Potrebna nam je vatra Duha Svetoga, jer samo Ljubav spašava. Amen