P. Sebastijan Šujević o razlučivanju duhova

Laudato TV, More milosrđa: Temelj učenja sv. Ignacija Lojolskog

Dar razlučivanja duhova temelji se na učenju sv. Ignacija Lojolskog, osnivača Družbe Isusove. O tome u emisiji ‘More milosrđa’ govori ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku, isusovac Sebastian Šujević. Važno je razlučivati duhove kako bismo prepoznali koji nas duh potiče, je li to Gospodin ili Sotona, ili sam to možda ja, moja oholost, sebičnost, iskrivljena ljubav… Svako vrijeme potrebno je razlučivanja duhova, a ovo u kojem živimo, sa svim svojim izazovima i kušnjama – posebno. Odgovaramo i na vaša pitanja na tu temu! Voditeljica je Diana Tikvić.