Lordan Ljubenkov ususret Obnove u Duhu Svetom u Kninu: Obitelj je ugrožena jer sve što je istinska ljubav, vječno i vrijedno je na udaru

Koordinacija molitvenih zajednica Obnova u Duhu Svetome 21. listopada organizira susret članova u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu. Povodom tog događaja razgovarali smo s gospodinom Lordanom Ljubenkovom, nacionalnim koordinatorom zajednica Obnove u Duhu Svetom.

Narod.hr: Možete li nam predstaviti zajednicu Obnova u Duhu Svetom (ODS) i zašto ste odlučili organizirati ovogodišnji susret zajednica Obnova u Duhu baš u Kninu?

Mi smo zajedništvo oko 100 katoličkih karizmatskih molitvenih zajednica i grupa, ustanova, udruga i domova molitvi okupljenih u koordinaciju naziva Obnova u Duhu Svetome. Oko 4 000 članova djeluje u župama te se povezuju osim na nacionalnoj razini i po biskupijama. Naše zajedništvo se pored zajedničkih projekata, formacije članova i susreta odražava u svjedočenju iskustva djelovanja Duha Svetoga u našim životima. To se ogleda u svakodnevnom sudjelovanju u svetoj misi, osobnoj molitvi, sudjelovanju u župnim aktivnostima.

Ti članovi su na zajedničkom susretu vodstava zajednica održanom prošle godine u Mariji Bistrici izabrali vijeće koordinacije. U vijeću duhovnika su svećenici i redovnici i redovnice koji surađuju sa zajednicama a u vijeću laika su za sada koordinatori biskupija Zukan Damir i Marko Blagović iz Zagrebačke, Lordan Ljubenkov i Petar Jurčević iz Splitsko-makarske nadbiskupije, te Mile Bogdanić iz Gospićko-senjske biskupije. Molili smo, razmišljali i odlučili da nakon nacionalnog susreta u Udbini održimo susret sa evangelizacijskim karakterom u Kninu.

Nijedan grad nije izabran slučajno. Prošle godine je izabrana Udbina u kojoj je podignuta prekrasna crkva Hrvatskih mučenika, mjesto je to bogatom vjerničkom i kulturnom poviješću gdje su se odvijale važne povijesne bitke za naš narod. Ove godine je izabran Knin. Knin je kraljevski hrvatski grad i u sebi ima Crkvu Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Želimo u našem druženju, kroz molitvu i slavljenje biti svjedoci radosti zbog živog Isusa koji je u nama i među nama i pozvati sve građane Knina da obnove svoj osobni Savez s Bogom po zagovoru Majke Marije. Želimo doprinijeti da Knin i Hrvatska budu blagoslovljeni.

Narod.hr: Kako izgleda program?

Program se sastoji od dva dijela. Prvi, jutarnji, je dio formacije predstavnika članova Obnove u Duhu Svetom i njih je oko 1000 u crkvi, a popodnevni obuhvaća molitveno slavljenički dio ispred crkve koji je spoj slavljenja i svjedočenja. Želimo da se radost zbog zajedništva svjedoči u gradu Kninu, da ljudima ponudimo molitveno ozračje i riječ što sve Krist čini danas u onima koji mu se prepuste. Članovi ODS-a će svjedočiti o zahvatima Božje milosti u njihovim životima. U ovom dijelu s radošću očekujemo dolazak što više ljudi.

Cijeli ovaj tjedan koji prethodi susretu u Kninu zajednice iz Splitsko-makarske nadbiskupije organizirale su odlaske svojih članova u grad Knin i okolna mjesta gdje se dijele pozivnice za susret na način da se ljudima uputi topla riječ, porazgovara s njima, posvjedoči vjera te naravno s onima koji to žele i pomoli.

Narod.hr: Obnova u Duhu Svetome je otvorena i za ljude koji nisu članovi Vaše zajednice?

Obnova u svojem srcu ima evangelizaciju, a ona podrazumijeva ne samo otvorenost nego i poziv, ohrabrivanje i to prije svega otvaranje Gospodinu i vjeru u Njega. Pri tome netko može osjetiti poziv i biti dio zajedništva ODS-a. Obnova okuplja različite profile ljudi laika i posvećenih osoba koji žele svjedočiti svoje vjerničko iskustvo u životu svakodnevno kroz staleške dužnosti ali i kroz djelovanje u Obnovi.

Narod.hr: Kako biste za nekoga tko nije nikad bio na duhovnoj obnovi opisali ono što se ovaj vikend održava u Kninu?

Program ima za nakanu molitve za hrvatski narod i obitelji i slavljenja, nagovore Christofa Hembergera dopredsjednika Međunarodne katoličke karizmatske službe sa sjedištem u Vatikanu te fra Ante Vučkovića na temu evangelizacije, središnji dio je Euharistija na koju su pozvani svi. Nakon sv. mise, ispunjeni milošću ćemo slavljenjem ispred crkve svima koji dođu na ovaj susret posvjedočiti svoju radost kako je divan Bog.

Narod.hr: Kako ste se Vi osobno uključili u Obnovu u Duhu? Što znači za Vas takvo zajedništvo?

Mnogo godina je prošlo – 27 sam imao, a da mi nitko konkretno nije prišao sa istinskim žarom i vjerom i posvjedočio vjeru djelotvornu ljubavlju, posvjedočio radost osobnog susreta s Kristom. Bio sam u crkvi, ali nisam imao pravu vatru u srcu. Bila je kao neka koprena. Bog je tu negdje, tu su obredi, ali nema oduševljenja. Svijet je bio presnažan sa svojim utjecajem. Prvi zahvat koji nisam razumio u to vrijeme, a sada vidim koliko je bio značajan, je dolazak svetog Ivana Pavla II u Split. Zatekao sam se u njegovoj blizini i u srcu osjetio jedan pomak, jedan milosni pomak. Moje traganje za istinom se povećalo i postalo svakodnevna glad i žeđ. Bog je dovodio ljude i ono što sam znao o Bogu se povećavalo i još važnije produbljivalo. Od tada do danas sam vidio kako ljudi ozdravljaju od smrtonosnih bolesti, kako se mržnja pretvara u oprost, kako se brakovi obnavljaju samo ako se s vjerom molimo. Vidio sam i ljude koji umiru od bolesti, a imaju radost jer idu Bogu. Drugačiji je bolni jauk osobe s nadom u vječni život od one koja nema tu milost. Na tom, sada dvadesetogodišnjem putu, sudjelovao sam i u Zagrebu i u Splitu u povezivanju zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovo zajedništvo znači mi radosnu obvezu koja ispunjava moj život u svim segmentima. Želim da bude još više onih koji vrlo aktivno sudjeluju u jačanju ovog zajedništva. Posebna radost mi je mnoštvo mladih u zajednicama kojih je sve više. Mladi hoće konkretnu i aktivnu vjeru.

Narod.hr: Ove godine susret se održava s nakanom zajedničke molitve za domovinu i obitelji. Što za Vas znači obitelj?

Obitelj je izražaj čovjeka, ostvarenje, čin sustvaranja s Bogom. Ako joj uzmemo dimenziju vječnosti ona postaje samo još jedan od pojmova koji se može prema ljudskom prolaznom nahođenju rastavljati i prekrajati. Biti jedno tijelo, živjeti čisto, slobodno, znači živjeti u Bogu. To nastojimo, moja supruga Tina i ja, živjeti i prenijeti na djecu.

Narod.hr: Smatrate li da je obitelj danas ugrožena, ukoliko da, što je čini takvom?

Obitelj je ugrožena jer sve što je istinska ljubav i sve što je vječno i vrijedno je na udaru. Čvrsta obitelj podrazumijeva i odricanje od sebeljublja za Ljubav i zajedništvo. Svijet danas upućuje pojedinca na usmjerenost ka sebi. Jedino Gospodin može skinuti tu koprenu i dati nam jasnoću gdje trebamo ići i snagu da tako i hodimo.

Smatram stoga da bi svima koji žele zaštiti obitelj osnovna težnja trebala biti motivirati ljude i pomoći im da susretnu i upoznaju Boga. Ako imate imate vjeru u Boga, milost djeluje i tada nam odmah postaje jasno kada život počinje i da zaštita života od začeća ima značaj i civilnog dosega jednog društva. Percepcija djeteta i prava na život se kroz povijest mijenjala ali smatram da je i bez obzira na vjersku komponentu stvar ljudskosti učiniti korak više od zakona i štiti bespomoćan život.

Nije slučajno da su svi projekti usmjereni na zaštitu života od začeća krenuli iz srca vjernika i da su upravo takvi projekti u Hrvatskoj primjer drugim zemljama u Europi i među uspješnijima na svjetskoj razini. Prilazili su mi ljudi prilikom sastanaka u Bruxellesu i u nekim drugim gradovima u Europi, ne govorim ovdje o vjerskim sastancima nego poslovnim, i govorili o Hrvatskoj kao zemlji u kojoj ima uspješnih primjera civilnog djelovanja za zaštitu obitelji i djece i kako im je Hrvatska na ohrabrenje i primjer.

Narod.hr: Kakve plodove očekujete u Kninu?

Plodovi kojima se nadamo su ohrabreni i evangelizaciji otvoreniji i spremniji članovi ODS-a te trajna i snažnija evangelizacija u gradu Kninu kroz župe svetog Ante i svetog Jakova. Želimo da se ostvari još bolja suradnja vjernika i župnika te između župa u širenju Radosne vijesti. Ljubav je snalažljiva. Ovo je jedan početak čvršće povezanosti s mladima u Kninu, bit ćemo im i nadalje na raspolaganju za bilo kakvu suradnju i djelovanje. Cilj nije da ovo bude susret poput ‘bilo nam je lijepo i to je to, gotovo’ već da se stalno događaju trajne promjene i preobrazbe. Koga god Gospodin dotakne iskreno i u srcu ostavlja trajan i neizbrisiv trag zapisan u vječnosti. I to raduje.

Izvor: Narod.hr