Molitvena kampanja Pedesetnica 2019.

www.obnovauduhu.com

Jedan od razloga zašto je papa Franjo pozvao na stvaranje CHARIS-a, nove službe katoličke karizmatske obnove, bila je njegova želja da cijela Crkva doživi krštenje u Duhu Svetom. Papa je uvijek vrlo jasno izražavao želju za novom Pedesetnicom za Crkvu i svijet, nedavno još jednom na kraju mise za Svjetski dan mladih u Panami ponovo izrazio istu želju.

Kako bi se pripremili za novu Pedesetnicu, CHARIS pokreće veliku molitvenu kampanju od početka ožujka. Ova kampanja je jednostavna i dostupna svima. Svakog mjeseca (ožujak, travanj, svibanj) obratit će se otac Raniero Cantalamessa, crkveni pomoćnik CHARIS-a, koji će nas pripremiti za otvaranje naših srca za novo izlijevanje Duha.

Molim vas dijelite ovu inicijativu u svojim molitvenim skupinama, svojim zajednicama, školama evangelizacije ... Budite vjerni u molitvi kako bi sljedeći Duhovi zaista označili početak obnove cijele Crkve u Duhu Svetomu. 

Jean-Luc Moens 
Moderator CHARIS-a