˝Nepoznavanje Pisma nepoznavanje je Krista˝

Otvoreni susret Molitvene zajednice Effatha protekle srijede u Katedrali, u Dubrovniku.

'Nepoznavanje Pisma nepoznavanje je Krista', bila je tema otvorenog susreta Molitvene zajednice Effatha protekle srijede u Katedrali. Zajednica se okupila na blagdan Sv. Jeronima koji je preveo Sveto pismo na latinski jezik te se taj prijevod zove vulgata.

Većina Starog zavjeta je pisana hebrejskim i grčkim jezikom, a cijeli Novi zavjet na grčkom. Našla se potreba da se Sveto pismo prevede na latinski. Sveti Jeronim je krenuo prevoditi. U tom je kontekstu zanimljiv dijalog sv. Augustina i sv. Jeronima. Sv. Augustin nije bio za prijevod na latinski pa su raspravljali o tome kao i o kanonu Svetoga pisma - pojasnio je uvodno duhovnik MZ Effatha don Marin Lučić.

www.obnovauduhu.com

U Svetom Pismu imamo temelje po kojima znamo da je objava kojom se Bog objavljuje čovjeku sadržana u Isusu Kristu, tj. da je objava Boga Oca Isus Krist i da je ta objava nama dana u predaji i u Svetom pismu. Većinu toga imamo u Svetom pismu, ali, primjerice, za uzašašće Blažene Djevice Marije koje je proglašeno dogmom, nemamo izravne temelje u Svetom pismu. To je upravo prisutno od samog početka u tradiciji Crkve. Crkva kao zajednica vjernika osjeća onu pravu vjeru. U Katoličkoj crkvi postoji crkveno učiteljstvo na čelu s papom i oni imaju autentično tumačiti Sveto pismo. Ono nastaje u zajednici, u Crkvi, nadahnuto je i bogoduho te nam je dano za uvjeravanje i poučavanje, da živimo u pravednosti. Duh Sveti je autor Svetoga pisma. Najstariji Novozavjetni spis upravo je Poslanica Solunjanima. Ta Božja riječ, tj. Isus Krist, sakrament Boga Oca se objavio i njegovo uskrsnuće, tj. vjera u Isusa Krista, je u živoj zajednici. On je okupio apostole na Posljednjoj večeri, on je tada zaredio biskupe koji će širiti Evanđelje u Crkvi. Ta živa Božja riječ, Isus Krist jest u Crkvi. Sama Crkva kao zajednica vjernika na čelu s papom može tumačiti Božju riječ. Imamo Evanđelje sv. Marka koji nije bio apostol, već pratitelj svetog Pavla, sv. Luka također nije bio apostol, a napisao je Evanđelje jer je bio pratitelj sv. Pavla. U zajednici su primili Duha Svetoga koji je činio velika djela, bio je prisutan živi Isus. U toj Crkvi je onda nastala Božja riječ, ali je prvo bila u srcima ljudi - rekao je don Marin dodavši kako su apostoli bili spremni položiti svoj život za Isusa, za vjeru i živo Evanđelje.

Don Marin je podsjetio kako Katekizam navodi da 'Bog hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja Istine tj. spoznaje Isusa Krista'.

Potrebno je zato da se Isus naviješta svim narodima i ljudima te tako objava dospije do na kraj svijeta. Bog želi doći. Duh Sveti tumači Božju riječ. Nije to kao roman, Božja je riječ živa i ona djeluje na drukčiji način. Božja riječ uvijek čini nešto novo. Trebamo živjeti od Božje riječi. Ako od nje ne živimo, opteretit će nas svaka druga riječ, unijet će nam nemir. Sveti Jeronim je ušao u samu bit Svetog pisma. Kroz Pismo ja poznajem Krista, tu Očevu objavu. Pokušajmo u danu pronaći vrijeme za Božju riječ. Pozvani smo meditirati Božju riječ, to je Lectio Divina. Novi zavjet se u Starom skriva, a Stari se u Novom otkriva, kaže Katekizam. Toliko je Bog dao obećanja i blagoslova, a za što ćeš se ti uhvatiti kad dođu crni dani nego za Božju riječ? Prvi znak da si kršten u Duhu Svetome je ako čezneš za Svetim pismom - zaključio je don Marin Lučić.

Molitvena zajednica Effatha, Dubrovnik