Oasis in tempore 07.06.2023. - Nikolina Slavić

Tema: Radost u patnji

Urednik i voditelj: Petar Jurčević
Gost: Nikolina Slavić
Tema: Radost u patnji

More milosrđa - Zagovorna mreža za Hrvatsku

Niko Rončević - član Zagovorne mreže za Hrvatsku

Članovi Zagovorne mreže za Hrvatsku, kao i prošle godine, intenzivno su se molitveno pripremali i za veliki molitveni dan ''Progledaj srcem! Neka vatra siđe!'' u zagrebačkoj Areni. S kojim se izazovima susreću u molitvi, kakav je odaziv sudionika, kakvi su plodovi molitve, tko sve može sudjelovati i na koji način, u emisiji će govoriti Niko Rončević, nacionalni koordinator Zagovorne mreže za Hrvatsku pri Katoličkoj karizmatskoj obnovi u Duhu Svetomu.

Klanjanje za domovinu - svibanj 2023.

Zagovorna mreža za Hrvatsku

ORGANIZIRANO U BROJNIM ŽUPAMA U HRVATSKOJ

Zajedno u molitvi pred Presvetim Oltarskim Sakramentom na nakanu:

Za produbljenje vjere i obnove krsne milosti svih, a osobito mladih, te za novi izljev Duha Svetoga na Hrvatski narod.

"Oasis in tempore", 3.5.2023. - Pere Eranović

Tema: Zašto umnožiti talente?

Tema: Zašto umnožiti talente?
Gost - Pere Eranović, glumac HNK SPlit
Urednik i voditelj - Petar Jurčević

Klanjanje za domovinu - travanj 2023.

Zagovorna mreža za Hrvatsku

ORGANIZIRANO U BROJNIM ŽUPAMA U HRVATSKOJ

Zajedno u molitvi pred Presvetim Oltarskim Sakramentom na nakanu:

Za produbljenje vjere i obnove krsne milosti svih, a osobito mladih, te za novi izljev Duha Svetoga na Hrvatski narod.

"Oasis in tempore", 5.4.2023. - don Antun Mate Antunović

Tema: Od nevjernika do vjerovjesnika - djelitelja Božjeg milosrđa!

Tema: Od nevjernika do vjerovjesnika - djelitelja Božjeg milosrđa!
Gost - don Antun Mate Antunović, magistar religiozne pedagogije i katehetike i doktor fundamentalne teologije
Urednik i voditelj - Petar Jurčević

Izdvojeno - Charis Europe (KKODS)

Laudato TV

Hrvatska služba zajedništva Katoličke karizmatske Obnove u Duhu Svetom bila je domaćin molitvenog susreta Nacionalnih službi zajedništva i zajednica ''Charis Europe''. O ovom susretu u emisiji govori Lordan Ljubenkov, predstavnik Hrvatske u Charisu pri Dikasteriju za laike, obitelj i život. Ljubenkov će predstaviti ''Charis'', tijelo javnog crkvenog prava koje je imenovao papa Franjo, a koje okuplja sve duhovne stvarnosti karizmatske obnove Katoličke crkve. Govorit će podrobnije i o KKODS-u u Hrvatskoj.

 

Klanjanje za domovinu - ožujak 2023.

Zagovorna mreža za Hrvatsku

ORGANIZIRANO U BROJNIM ŽUPAMA U HRVATSKOJ

Zajedno u molitvi pred Presvetim Oltarskim Sakramentom na nakanu:

Za produbljenje vjere i obnove krsne milosti svih, a osobito mladih, te za novi izljev Duha Svetoga na Hrvatski narod.

Ozdravljenje kao katolička stvarnost

Mogu li i laici ozdravljati ljude? Koja je uloga sakramenta bolesničkog pomazanja u ozdravljenju? O ovim temama u Argumentima HKR-a urednice Diane Tikvić govorili su mons. Marinko Miličević, generalni vikar Gospićko-senjske biskupije, Damir Zukan, nacionalni koordinator Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom i Ante Bilaver, magistar teologije i voditelj Službe ozdravljanja zajednice 'Božja pobjeda'.

„Autoritet za ozdravljenje proizlazi iz sakramenta krštenja. Po krštenju i sakramentu potvrde Duh Sveti raspoređuje darove… Ako Duh Sveti dijeli darove na temelju krštenju i potvrde, onda se može govoriti o službi ozdravljanja unutar laičkih pokreta“, istaknuo je Ante Bilaver.

Služba ozdravljanja nastaje unutar zajednice „kada se kod pojedinaca prepozna karizma“, milost koju im je Bog dao da „mole za unutarnje iscjeljenje, fizičko ozdravljenje ili oslobođenje“, rekao je Bilaver. Nakon prepoznavanja karizme nastupa formacija.

„Po daru proroštva ljudima se mogu promijeniti životi“

Seminar formacije za KKODS Hrvatska – Damian Stayne

„Duhovni darovi danas“ naziv je seminara koji je u organizaciji Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom Hrvatske održan u Zagrebu od 16. do 19. veljače u hotelu Phoenix u Sesvetama. Voditelj seminara Damian Stayne osnivač je zajednice „Cor et Lumen Christi“ (Srce i svjetlo Kristovo) sa sjedištem u Londonu i cijenjeni predavač koji je vrlo dobro poznat i u hrvatskim krugovima te je više puta posjetio našu zemlju. I ovaj put je tema njegovog seminara, u kojoj se ponajviše usredotočio na dar proroštva, pobudila velik interes.

Pages