Božji prioriteti i Božje vrijeme

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

 • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
 • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
 • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 6

II. PRVE MISIJE

Ustanovljenje sedmorice

1U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. 2Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. 3De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, 4a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi.«
5Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. 6Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke.
7I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.

Stjepan uhvaćen

8Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. 9Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa počeše raspravljati sa Stjepanom, 10ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.
11Onda podmetnuše neke ljude koji rekoše: »Čuli smo ga govoriti pogrdne riječi protiv Mojsija i Boga.« 12Podjare i narod, starješine i pismoznance pa priđu, zgrabe ga i odvuku u Vijeće. 13Ondje namjestiše lažne svjedoke koji rekoše: »Ovaj čovjek neprestance govori protiv svetog Mjesta i Zakona. 14Čuli smo ga doista govoriti: ‘Isus Nazarećanin razvalit će ovo Mjesto i izmijeniti običaje koje nam predade Mojsije.’« 15A svi koji su sjedili u Vijeću upriješe pogled u Stjepana te opaziše – lice mu kao u anđela.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Božji prioriteti i Božje vrijeme

Charles Whitehead (Prilog oblikovanju vodstva)

BOŽJI PRIORITETI

"Jer misli vaše nisu moje misli…" (Iz 55, 8). 

Neophodno je znati da nas je Bog pozvao, te da imamo njegove prioritete za određeni posao za koji nas je pozvao da ga izvršimo. To će nam pomoći na mnoge načine, osobito će nam osigurati da ne dominiraju nad nama ideje drugih ljudi i očekivanja glede onoga što bi trebali učiniti. Moramo biti vođeni Božjim prioritetima, a ne zahtjevima ili pritiscima od drugih. Trebamo također prepoznati i upotrijebiti darove koje nam je Bog dao. 

 • Imam li osjećaj poziva, svrhe, (da sam) biti djelom Božjeg plana?
 • Znam li smjer kojim ići, i imam li strpljenja i izdržljivosti da nastavim?
 • Jesam li usredotočen na moj posebni poziv, imam li jasne prioritete tako da znam kada reći "da" nečemu, a kada reći "ne"?
 • Jesam li sposoban upotrijebiti posebne darove koje mi je Bog podario, te znam li u mome srcu da kada me Bog zove on me također opskrbljuje za onu zadaću za koju sam pozvan? Koje određene darove sam primio?

Poznavanje Božjih prioriteta u mojoj službi i upotrebljavanje Bogom mi danih darova, donijeti će mi život i motivirat će me jer ću vidjeti dobre plodove, a to će ohrabriti i poticati ne samo mene već i one koje ja vodim. 

BOŽJE VRIJEME

"Sve ima svoje doba…" (Prop 3). 

Uvijek ima dovoljno vremena za učiniti one stvari koje Gospodin od nas traži da učinimo. Izgorjet ćemo, naravno, kada počnemo pokušavati činiti puno više stvari koje On od nas NIJE tražio i za koje nemamo njegovo pomazanje ili njegove darove. Služba vođenja je biblijsko načelo koje je potrebno primijeniti u svim područjima naših života. Kako koristim darove koje mi je Bog podario, novac koji mi je dao, sredstva koja mi je providio, i iznad svega kako koristim svoje vrijeme? Jednaka je količina vremena u danu za sve nas, i odgovarat ćemo Gospodinu za način na koji ga koristimo. Vrijeme je obično izgubljeno ili protraćeno u malim količinama, ali se nakuplja. Pa, kako koristimo naše vrijeme? Evo ovdje nekih pitanja na koja trebamo obratiti pažnju: 

 • Tko kontrolira moje vrijeme – ja, Bog, ili drugi ljudi?
 • Jesam li naučio reći ne stvarima koje nisu prioritet?
 • Dajem li dovoljno vremena mome odnosu s Gospodinom, s mojom obitelji i prijateljima, za opuštanje i osvježenje?
 • Jesu li ti načini na koje osiguravam vrijeme za Božje prioritete otrgnuti od onih stvari koje su gubitak vremena?
 • Tko mi pomaže procijeniti način na koji koristim moje vrijeme?

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)