Dar svećeništva

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 13, 1-12

III. BARNABINO I SAVLOVO PRVO MISIJSKO PUTOVANJE

SABOR U JERUZALEMU

Barnabino i Savlovo poslanje

1 U antiohijskoj je Crkvi bilo proroka i učitelja: Barnaba, Šimun zvani Niger, Lucije Cirenac, Manahen, suothranjenik Heroda četverovlasnika, i Savao. 2Dok su jednom obavljali službu Božju i postili, reče Duh Sveti: »De mi odlučite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao.« 3Onda su postili, molili, položili na njih ruke i otpustili ih.

Na Cipru. Vračar Elim

4 Poslani od Svetoga Duha siđu u Seleuciju, a odande odjedre na Cipar. 5Kad se nađoše u Salamini, navješćivahu riječ Božju u židovskim sinagogama. Imali su i Ivana za poslužitelja. 6Pošto pak prođoše sav otok do Pafa, nađoše nekog vračara, nazoviproroka, Židova, imenom Barjesu. 7On bijaše uz namjesnika Sergija Pavla, čovjeka razborita. Sergije dozva Barnabu i Savla te zaiska čuti riječ Božju, 8ali im se usprotivi Elim, Vračar – tako mu se ime prevodi – nastojeći odvratiti namjesnika od vjere. 9Savao pak, zvan i Pavao, pun Duha Svetoga, ošinu ga pogledom 10i reče: »Pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne putove Gospodnje? 11Evo stoga sada ruke Gospodnje na tebi: oslijepljet ćeš i neko vrijeme nećeš gledati sunca!« Odmah pade na nj mrak i tama te on glavinjajući stade tražiti ruke vodilje. 12Videći što se dogodilo, povjerova tada namjesnik, zanesen naukom Gospodnjim.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Dar svećeništva

Biskup Joseph Grech 

Svećenici su Božji predstavnici na zemlji. Oni su naš plemeniti Krist na zemlji kako ih je Sv. Katarina Sijenska voljela zvati. Molimo se za njihovo ispunjenje i produktivnost njihove pastoralske službe. Povjerimo ih Mariji koja ima posebnu majčinsku brigu za sve svećenike. 

Što je bit svećeništva? Zavirimo u Bibliju! Pisac Poslanice Hebrejima kaže: “Svaki veliki svećenik, zaista, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe.” (Heb 5,1). Prvo, očito je da je svećeništvo poziv. To je posebno zvanje sa jako specifičnom službom u crkvi. Posebna služba svećenika čini vezom između Boga i ljudi; on treba da posreduje u ime ljudi. Što bi ovo značilo? 

O tome govori jedna vrlo poučna priča iz Knjige Postanka. 24. odlomak te Knjige nam može pomoći da ovo bolje razumijemo. Abraham je stario i vidio je da se njegov sin Izak ne ženi. On je želio da ga vidi oženjenog. Tako je jednog dana poslao po slugu u kojeg je imao najviše povjerenja i rekao mu je da ide u zemlju njegovih predaka s ciljem da nađe ženu za njegovoga sina. Kako de on ovo ispuniti? 

Kada je sluga stigao u grad iz kojeg dolazi Abraham sjeo je u predvečerje blizu sela i molio: „Gospodine, Bože moga gospodara Abrahama, molim Te, iziđi mi danas u susret i mome gospodaru Abrahamu milost iskaži! Evo me kraj studenca, a kćeri onih iz grada dolaze crpsti vodu... Reći ću jednoj od djevojaka: „Daj mi malo vode iz svoga vrča!“ Ako ona odgovori: „Pij, gospodine,... nalit ću i tvojim devama da se napiju!“... neka to bude ona koju si odredio za svoga slugu Izaka“ (Post 24:12-22). 

Upravo tako se i desilo. Rebeka, čiji je otac bio rođak Abrahamov, došla je na izvor i kada ju je vjerni sluga zamolio da mu da piti ona je odmah dragovoljno ponudila da dâ vode i devama. Sluga je bio pozvan da ostane u Rebekinom domu i ispripovjedio je njenom ocu i bratu pravu nakanu svog poslanja. On je tako lijepo govorio o svome gospodaru da se Rebeka osjećala veoma ugodno i bila je spremna da ostavi svoju obitelj i ide upoznati svoga budućeg muža, iako ga nikada prije nije srela. 

Uloga sluge je bila veoma jasna. On je morao nevjestu dovesti mladoženji. Mogao je lako biti u iskušenju da mladu zadrži za sebe. Uostalom, Biblija nam govori da je „djevojka bila krasna, djevica koju muškarac nije dirnuo“ (Post 24;16). Ipak, on je ostao vjeran svome poslanju. To je poslanje svećenika. Kao svećenici mi smo pozvani da dovedemo nevjestu tj. ljude koji čine crkvu ne sebi, nego mladoženji-Kristu. 

Svećeništvo je jedno fantastično zvanje. Poziv nas kršćana je da mijenjamo svijet na temelju Isusovih vrjednota i načela. Naš poziv je da pomognemo svim ljudima da žive istinski uravnotežen i ispunjen život koji se temelji na Isusovu učenju i nauku Njegove crkve. Mi ovo ne možemo učini sami. Previše je teško i mukotrpno. Treba nam prisustvo životvornog Isusa da nas nadahnjuje, njeguje, osposobljuje i omogućuje da živimo dostojni svoga poziva. Kroz svoju službu predvodnika slugu, svećenik je pozvan da uprisutnjuje snagu i dodir Isusa Krista tako da svi nastavimo Isusovo poslanje. 

Uloga svećenika je da omogućuje i osposobljava crkvu - narod da bude ono što treba da bude, narod Božji. Njegova uloga je u službi cijele crkve. Pozvan je omogućavati svim članovima crkve da žive svoje krštenje dostojanstveno, a to znači da imaju potpuni, svoj udio u misiji Isusa svećenika, proroka i kralja. Svećenik treba da omogući svim krštenicima da budu svećenički narod, tj. da budu vođeni u slavljenju Boga i da provode vrijeme s Bogom u molitvi u svim okolnostima svoga života; da budu proroci, tj. da budu ohrabreni govoriti, živjeti i djelovati prema istini i pravednosti i da odbace sve ono što je suprotno Isusovoj misli i srcu; da budu kraljevi služeći drugima poput Isusa. 

Kako će svećenik ovo postići? Prvo, usklađujući svoje misli i srce s Isusovim. To zahtijeva vrijeme za molitvu, za osobno razmatranje, za čitanje i dobro poznavanje Božje riječi i nauka Crkve. Takav Božji rad treba Božjeg Svetog Duha. Svakodnevno slavljenje Euharistije i drugih sakramenata je drugi bitan način koji omogućuje svećeniku da vrši svoju službu. Ipak, „Ovo činite meni na spomen“ ne znači samo da se nastavlja sa slavljenjem Euharistije, to znači i živjeti Euharistiju, biti Euharistija! Isus je bukvalno prelomio svoje tijelo na službu drugima. Od nas se traži da se isto tako postavimo na prvu crtu, čak i ako bi to značilo smrt, da bi drugi mogli živjeti dostojanstveno. I propovijedanje Riječi je snažno sredstvo učenja i usađivanja želje u srcima naših ljudi da u potpunosti prigrle svoju službu. Sveto Pismo sadrži priču našeg života. 

U Božjoj Riječi pronalazimo Božji plan za svakoga od nas. Kao svećenici pozvani smo da pomognemo našim ljudima da protumače ono što se događa u njihovim životima i u svijetu oko nas prema životvornoj nazočnosti Isusa koja je sadržana u Njegovoj Riječi. Uvijek kad Bog govori srca se mijenjaju, misli podižu i duše se rasplamsavaju. Kao svećenici, mi smo pozvani da tumačimo i prenesemo Riječ Božju na takav način da bismo postigli ove rezultate. Zahvaljujem Bogu za sve svećenike koji su unatoč poteškoćama, razočarenjima i tjeskobama snažni svjedoci uskrslog Gospodina. Zahvaljujem Bogu na mnogim osobama koji podržavaju svećenike svojom velikodušnošću, mudrošću, dobrotom, brigom i molitvom. Svećenici i laici koji su predani svome pozivu u crkvi, i koji su čvrsto vezani svojom vjerom za Isusa Krista su živi svjedoci koji uspijevaju dodirnuti živote mnogih i probuditi u njima kvalitetu. 

Potičem mnoge naše mladiće na molitvu i ozbiljno razmišljanje o pozivu svećenika. 

U ovome duhu pomolimo se za sve svećenike: 

Blagoslovi ih u njihovoj službi! 
Osnaži one koji su ranjeni ili zbunjeni; njeguj usamljene, okrijepi revne, oduševi one koji teško rade i budi uz bolesne i umiruće! 
Neka nastave ljubiti kao Ti, misliti kao Ti, osjećati kao Ti, razumjeti kao Ti i govoriti kao Ti! 
Neka naša Majka, njeguje u srcima svih svećenika istu onu ljubav koju ona ima za svoga sina Isusa. 

Amen

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)