Darovi Duha Svetoga moraju djelovati u ljubavi

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 19, 21-40

SVRŠETAK POSLANJA

Pavlovi naumi

1Pošto se to ispuni, naumi Pavao preko Makedonije i Ahaje otići u Jeruzalem te reče: »Pošto budem ondje, trebat će da i Rim vidim.« 22Onda posla u Makedoniju dvojicu svojih poslužitelja, Timoteja i Erasta, a on provede još neko vrijeme u Aziji.

Pobuna u Efezu

23Nekako u ono doba nasta nemalena pobuna protiv ovog Puta. 24Neki srebrar, imenom Demetrije, izrađivao je srebrne hramiće Artemidine i namicao obrtnicima nemalu dobit. 25Skupi on njih i sve koji su se bavili takvim poslom te im reče: »Ljudi, vi znate, u ovom je umijeću naše blagostanje. 26A vidite i čujete da je taj Pavao ne samo u Efezu nego gotovo i u svoj Aziji uvjerio i preokrenuo poveliko mnoštvo govoreći da nema bogova rukama izdjeljanih. 27Tako prijeti opasnost ne samo da na zao glas dođe naše zanimanje nego i to da se ništa neće držati do hrama velike božice Artemide te će nestati veličanstva one koju štuje sva Azija i sav svijet.«
28Čuvši to, razgnjeve se pa poviču: »Velika je Artemida efeška!« 29Sav se grad uskomeša; jednodušno nahrupe u kazalište vukući sa sobom Makedonce Gaja i Aristarha, suputnike Pavlove. 30Kad je Pavao htio među narod, ne dopustiše mu učenici. 31Čak i neki azijarsi, njegovi prijatelji, poslaše k njemu i zamoliše da ne dolazi u kazalište.
32Jedni su izvikivali jedno, drugi drugo jer je skup bio uskomešan te mnogi nisu ni znali zašto su se strčali. 33Neki iz svjetine uputiše nekog Aleksandra jer su ga Židovi gurali naprijed. Aleksandar pak mahnu rukom i htjede se obraniti pred narodom. 34Ali kada doznaše da je Židov, udarahu gotovo dva sata svi u jedan glas: »Velika je Artemida efeška!« 35Onda tajnik umiri svjetinu pa reče: »Efežani! Tko to od ljudi ne zna da je grad Efez čuvar hrama velike Artemide i kipa s neba palog? 36Budući dakle da je to neporecivo, valja da budete mirni te ništa brzopleto ne činite. 37Doveli ste ove ljude, a nisu ni svetokradice ni hulitelji naše božice. 38Ako pak Demetrije i njegovi obrtnici imaju protiv koga kakvu tužbu, sudovi se sastaju, a tu su i prokonzuli. Neka se tuže! 39Ištete li pak što drugo, u zakonitu će se skupu riješiti. 40Ta izlažemo se opasnosti da za ovo današnje budemo optuženi s pobune jer nema nikakva razloga kojim bismo mogli opravdati ovu strku.« To rekavši, raspusti skup.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Darovi Duha Svetoga moraju djelovati u ljubavi 

Trinaesto poglavlje Prve Poslanice Korinćanima je veoma kratko, sadrži samo 13 redaka. Unatoč tomu, pisac uspijeva u ovo malo izraza, koncentrirati jak nauk o daru ljubavi. Doslovno govori, da korištenje darova bez ljubavi ne koristi ništa niti onomu tko ih koristi, niti zajednici, ne umanjujući važnost ovih samih darova sadržanih u njima samima. Uvijek imam ovaj utisak kada gledam Isusa kako tvrdi: "Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici" (Mt 7,23); uistinu je užasno tvrditi kako su ove njegove riječi upućene onima koji koriste darove Duha Svetoga, ali koji ih koriste bez ljubavi za braću. Sveti Ivan govori "Bog je ljubav" (1 Iv 4,16), i jasno je da kada ljubav biva isključena iz bilo koje službe, biva također ostavljen vani i Gospodin. Ljubav i jedinstvo potvrđuju istinitost darova, i Sveti Pavao je bio veoma svjestan kada je napisao "Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči." (1 Kor 13,1). 

"Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav" (1 Cor 13,4) 

Kada sam pristupio Karizmatskom pokretu, sudjelovao sam na jednom velikom susretu gdje su govorili velikani toga vremena. Kada sam izašao naprijed izgovoriti proroštvo, bijaše mi rečeno da nije prikladno, udaljio sam se i razočaran vratio na svoje mjesto. Ne bijaše ni najmanji trag ljubavi i dobrote u ponašanju ovih animatora. Tada odlučih, da ću ako u budućnosti budem imao prigodu, uvijek nastojati drugoga prihvaćati ljubazno i brižno, s dužnim poštivanjem njegove osjećajnosti i dostojanstva. S milošću Božjom nastojao sam održati obećanje dugi niz godina i koristeći darove Duha Svetoga uvijek se sjetim Isusovih riječi upućenih svojim učenicima: "I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima" (Lk 6,31). 

Na trgu Svetog Petra, u srcu velikog mnoštva, koje je na Duhove sudjelovalo na misi koju je slavio Sveti Otac, imadoh snažan primjer ljubavi i pažnje koju sam zabilježio. Bio sam izložen utjecaju jakog sunca, a jedan brat iz Savjeta ICCRS, koji je vidio moju nevolju, upitao me jesam li dobro. Odgovorih da jesam i u tom trenutku mi je stavio ruku na rame i tako mi pokazao da ako bude trebalo, on je tu, darujući mi svoju bocu s vodom da se osvježim. Ovo je dar ljubavi na djelu, a odnosi se na zaključne riječi Svetog Pavla o ovom pitanju: "A sada ostaju: vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav!" (1 Kor 13,13). 

Težite za ljubavlju i vruće čeznite za duhovnim darovima – (1 Kor 14,1)

Na kraju, iako smo shvatili svoje slabosti, krhkost i sklonosti ka grijehu ipak ne smijemo odbiti darove nego radosno ih prigrliti znajući da je Božja milost tu da nas očisti za korist Njegovih darova. U Rimljanima 12,6-8, Pavao nam daje odlične upute: „Imamo različite darove već prema danoj nam milosti. Tko ima dar proricanja, neka proriče u omjeru s vjerom! Tko ima dar posluživanja, neka poslužuje! Tko ima dar poučavanja, neka poučava! Tko ima dar tješenja, neka tješi! Tko dijeli, neka dijeli darežljivo! Tko vrši starješinsku službu, neka je vrši brižno! Tko čini milosrđe, neka ga čini veselo.“

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)