Darovi i karizme u službi - Kako je Isus koristio darove

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 16, 1-15

U Likaoniji. Timotej

1Stiže tako u Derbu i Listru. Ondje, gle, bijaše učenik neki imenom Timotej, sin neke pokrštene Židovke i oca Grka. 2Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju. 3Pavao htjede da on pođe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk.
4I kako su prolazili gradovima, predavali su im za opsluživanje odredbe koje su apostoli i starješine utvrdili u Jeruzalemu. 5Tako se Crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao.
Poziv u Makedoniju

6Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh Sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji. 7Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov. 8Onda prođoše Miziju i siđoše u Troadu.
9Noću je Pavao imao viđenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: »Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!« 10Nakon viđenja nastojasmo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im evanđelje.
Evanđelje u Europi. Lidijino obraćenje

11Otplovismo iz Troade i zaputismo se ravno u Samotraku pa sutradan u Neapol, 12a odande u naseobinu Filipe – grad prvog dijela Makedonije. U tom se gradu zadržasmo nekoliko dana. 13U dan subotnji iziđosmo izvan gradskih vrata k rijeci, gdje smo mislili da će biti bogomolja. Sjedosmo i stadosmo govoriti okupljenim ženama. 14Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavačica grimiza iz grada Tijatire. Gospodin joj otvori srce te ona prihvati što je Pavao govorio. 15Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli: »Ako smatrate da sam vjerna Gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu.« I prisili nas.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Darovi i karizme u službi - Kako je Isus koristio darove

Peter Thompson

Širom svijeta, doslovce, milijuni katolika i veliki broj Kršćana iz drugih crkvenih zajednica su iskusili Krštenje u Duhu Svetomu, koje je bilo popraćeno očitovanjem karizmi i duhovnih darova i običnih i nadnaravnih. 

U prošlom stoljeću svijest o ovim darovima i karizmama se ponovno pojavila u svakodnevnom životu Crkve. Jezik Crkve je rastao i došao do uključivanja riječi koje odražavaju dublje razumijevanje ovih postojanih istina i načina kako ćemo koristiti ove darove Duha za opće dobro i izgradnju tijela. Drugim riječima: u službi Božjeg naroda.

U svakome od četiri Evanđelja zapisane su riječi Svetog Ivana Krstitelja da će onaj koji ima doći poslije njega „Krstiti vas sa Duhom Svetim i vatrom“ Mt 3,11, Mk 1,8, Lk 3,16, Iv 1,33. Ovo veliko obećanje je centralna značajka Evanđelja. Isus Krist Druga Osoba Svetog Trojstva, Sin Božji je obećao da će ispuniti svoje sljedbenike, kroz sve vrijeme, snagom Duha Svetoga da žive Evanđelje i da šire Radosnu Vijest po svem svijetu.Kako je Isus koristio darove

Najbolji način da razumijemo korištenje darova i karizmi u službi jeste da pobožno čitamo svako od četiri Evanđelja i da upijemo u sebe načine kojima je Isus, ispunjen Duhom, koristio svoju moć u službi Božjeg naroda. Kako dalje čitamo stranice suočeni smo sa ovom snagom Božjeg postojanja koja je korištena svaki put za slavu Božju i izgradnju Božjeg naroda. Služeći mu i prepoznajući njegove potrebe.

Nadahnuti Svetim Duhom, pisci Evanđelja su nam ostavili opsežan izvještaj Isusove javne službe. Nekoliko odabranih, od mnogo čudesa koje je Krist učinio, su zabilježena za nas i mogu nas puno toga naučiti. Na riječi svoje Majke (Iv 2,3) Isus odgovara na veoma praktičnu potrebu: kada je ponestalo vina čini čudo pretvarajući vodu u veoma ukusno vino tako da svi gosti na svadbi mogu nazdraviti mladencima. 

Kakav veoma dubok čin ljubavi i službe! Možda ćemo mi svojom ljudskom mudrošću misliti da je ova potreba za više vina malo djelovanje s obzirom na velike potrebe svijeta. Ipak Krist u svojoj velikoj ljubavi želi da nam bude od pomoći ne samo u vremenu velike krize nego i u svakodnevnim događajima u našem životu. 

Postoje opetovani događaji kako Isus ozdravlja od bolesti kao što su guba, tri slučaja kada je uskrisio mrtve. Slijepi, gluhi, nijemi, paralizirani i ožalošćeni su iscijeljeni. Oni koji su bili opsjednuti zloduhom su bili oslobođeni i radosna vijest se naviještala veoma snažno. Sve je učinjeno u ljubavi i na slavu Boga Oca.

U Iv 11, Isus nam govori da je uskrišenje Lazara od mrtvih određeno za slavu Božju. „Ova bolest nije smrtonosna već je određena za slavu Božju: da proslavi Sina Božjega“ (Iv 11,4).

Isus nam je u svojoj velikoj ljubavi obećao Duha Svetoga tako da bi nas Bog mogao iskoristiti za Njegovu slavu i ljubav i brigu o Njegovoj djeci. Isus nam kaže „neću vas ostaviti siročad“ (Iv 14,18). U Iv 16,7 kaže nam da „će nam poslati Branitelja“.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)