Duh Sveti, Životvorac

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 3

Ozdravljenje hromoga

1Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru. 2Upravo su donosili nekog čovjeka hroma od majčine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram. 3On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoračiše u Hram te zamoli milostinju. 4Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče: »Pogledaj u nas!« 5Dok ih je molećivo motrio očekujući od njih nešto dobiti, 6reče mu Petar: »Srebra i zlata nema u mene, ali što imam – to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!« 7I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoćaše noge i gležnjevi 8pa skoči, uspravi se, stane hodati te uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. 9Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga. 10Razabraše da je to on – onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju – i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.

Petrova besjeda
11Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Salomonov. 12Kada to vidje Petar, obrati se narodu: »Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda? 13Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. 14Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. 15Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.«
16»I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju.«
17»I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. 18Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. 19Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši 20pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa.«
21»Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka.«
22»Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu štovam god reče. 23I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda.«
24»I svi Proroci koji su – od Samuela dalje – govorili, također su navijestili ove dane.«
25»Vi ste sinovi prorokâ i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abrahamu: Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje. 26Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opačina svojih.«

https://biblija.ks.hr/

 

Duh Sveti, životvorac

Piše Otac Emmanuel Tusiime

Duh Sveti je treća Osoba Božanskog Trojstva i životvorac. U Nicejskom Vjerovanju mi činimo naše zvanje vjere u Duhu Svetomu tako što naviještamo „Vjerujem u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca“. Duh se zove „svetim“ zato što proizlazi od Oca i Isusa i On je izvor posvećenja vjernika.

Od postanka

U postanku Božji Duh je bio uključen u stvaranju života u svijetu kao što piše u Knjizi Postanka 1,2 „...i Duh Božji je lebdio nad vodama“. Snaga Božjeg Duha (daha) izvlači iz kaotičnih voda jedan metodičan postanak novog života. To je Duh koji daje život, i fizički i duhovan. Da bi čovjek imao vječni život Isus kaže da se mora roditi kroz vodu i Duh. „Odgovori Isus: „Zaista, zaista kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje“ (Iv 3,5). Prema Sv. Pavlu „... Duh oživljuje“ (2 Kor 3,6). Pošto je Sveti Duh taj koji izijeva ljubav u srca vjernih On je izvor istinskog života u Bogu. „Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!“ (Rim 5,5). Zato Isus potvrđuje, „Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život.“ (Iv 6,63).

U prvotnoj Crkvi

Sv. Pavao piše Crkvi u Rimu naviještajući Isusove riječi „...postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našemu.“ (Rim1,4). Duh Sveti, „životvorac“, je duboko uključen u tajnu utjelovljenja. Kada se Marija uplašila kako će se dogoditi taj novi život, anđeo joj odgovara: „Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.“ (Lk 1,31-36).

Na Krštenju

Na Krštenju smo primili novi život u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sv. Pavao nas naučava da; „Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što i Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Tako tko umre, opravdan je od grijeha. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime.“ (Rim 6,4-8).

Na Isusovom krštenju na Jordanu, duh sveti životvorac uvodi Isusa u novu fazu života. Isus je pomazan Duhom kao Mesija i ovaj duhovni događaj obilježava početak njegovog javnog djelovanja (Lk 3,21-22). Svi mi koji smo primili krštenje u Duhu Svetom će se složiti sa mnom da od tog trenutka naši životi više nikada nisu bili isti. Rodila se nova životna misija u našim životima. 

Danas

Duh Sveti je neizmjerna ljubav između Oca i Isusa, Ljubav koja život daje. Ja živim u svećeničkoj zavjetnoj zajednici koja se zove Yesu Ahuriire Communit ( Isus je Živ); i sve ove godine iskusio sam Božju ljubav koja je donijela novi život meni, članovima naše zajednice i onima koji nam dolaze, kada smo se predali snazi Duha Svetoga u ljubavi.

Sjećam se jedne gospođe koja se zvala Kasande koja je bila psihički bolesna i koja je živjela na ulicama našeg grada Mbarara. Prvog dana kada je dovedena u našu zajednicu bila je prljava, smrdila je i jedva se mogla nasmiješiti ili pričati. Jedan članica naše zajednice je osjetio duboko suosjećanje i ljubav prema njoj. Ona ju je okupala, obukla je u čistu odjeću, nahranila je i uistinu je voljela a mi smo se stalno molili za nju. Počela se polako mijenjati, počela je jesti tijekom dana i počela se i smješiti; nakon tri godine ljubavi i brige ona je postigla novi život. Prije četiri tjedna tražila je da se krsti i da postane katolkinja tako da može primiti Isusa. Bilo je to prekrasno iskustvo Božje ljubavi među nama.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)