Kako su Apostoli koristili darove

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 16, 16-40

Pavao i Sila u tamnici

16Jednom nas na putu u bogomolju sretne neka ropkinja koja je imala duha vračarskoga i gatajući donosila veliku dobit svojim gospodarima. 17Pošla je za Pavlom i za nama te vikala: »Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega; navješćuju vam put spasenja.« 18To je činila mnogo dana. Pavlu to napokon dodija pa se okrenu i reče duhu: »Zapovijedam ti u ime Isusa Krista: iziđi iz nje!« I iziđe toga časa.
19Kad njezini gospodari vidješe da im nesta nade u dobit, pograbiše Pavla i Silu te ih odvukoše na trg pred glavare. 20Privedoše ih pretorima i rekoše: »Ovi ljudi uznemiruju naš grad. Židovi su 21te šire običaje kojih mi Rimljani ne smijemo ni prihvatiti ni držati.« 22Nato svjetina nahrupi na njih, a pretori trgoše s njih odijelo i zapovjediše da se išibaju. 23Pošto ih izudaraše, bace ih u tamnicu i zapovjede tamničaru da ih pomno čuva. 24Primivši takvu zapovijed, uze ih on i baci u nutarnju tamnicu, a noge im stavi u klade.

Čudesno oslobođenje

25Oko ponoći su Pavao i Sila molili pjevajući hvalu Bogu, a uznici ih slušali. 26Odjednom nasta potres velik te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi. 27Tamničar se prenu oda sna pa kad ugleda tamnička vrata otvorena, trgnu mač i samo što se ne ubi misleći da su uznici pobjegli. 28Ali Pavao povika iza glasa: »Ne čini sebi nikakva zla! Svi smo ovdje!«
29Onaj nato zaiska svjetlo, uleti i dršćući baci se pred Pavla i Silu; 30izvede ih i upita: »Gospodo, što mi je činiti da se spasim?« 31Oni će mu: »Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se – ti i dom tvoj!« 32Onda navijestiše riječ Gospodnju njemu i svima u domu njegovu.
33Te iste noćne ure uze ih, opra im rane pa se odmah krsti – on i svi njegovi. 34Onda ih uvede u dom, prostre stol te se zajedno sa svim domom obradova što je povjerovao Bogu.
35Kad se razdani, poslaše pretori liktore s porukom: »Pusti te ljude!« 36Tamničar to priopći Pavlu: »Pretori«, reče, »poručiše da vas pustim. Iziđite dakle sad i pođite u miru!« 37Nato im Pavao odvrati: »Javno su nas neosuđene išibali, nas rimske građane, i bacili u tamnicu. A sada da nas potajno izbace? Nipošto, nego neka oni sami dođu i izvedu nas!«
38Liktori to jave pretorima. Oni su se uplašili kada doznaše da su Rimljani. 39Zato dođu da ih nagovore pa ih izvedu i zamole da odu iz grada. 40Izišavši iz tamnice, oni pođu k Lidiji, pogledaju i obodre braću pa odu.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Kako su Apostoli koristili darove

Peter Thompson

Kada nakon Evanđelja dođemo do Djela Apostolskih vidimo ispunjenje ovog obećanja sa Apostolima i učenicima koje očituje djela koja je Isus činio. Ozdravljajući bolesne, oslobađajući one koji su bili opsjednuti zloduhom, uskrisujući mrtve, naviještajući Evanđelje u snazi i sve čineći u ljubavi i u službi za slavu Božju. Prvo čudesno ozdravljenje u Djelima je u 3-ćem Poglavlju kada Sveti Petar ne uzima slavu za sebe nego upućuje na Isusa. U Dj 3,12 kaže: „Braćo Izraelci, zašto se čudite ovomu? Zašto ste uprli pogled u nas, kao da smo mi svojom snagom ili pobožnosti učinili da ovaj može hodati?...I zbog vjere u njegovo ime, upravo je njegovo ime očvrsnulo čovjeka koga vidite i poznajete.“ 

Stoga nije čudno što se Sveta Majka Crkva svake godine u liturgijskom kalendaru osvrće na Djela Apostolska između Uskrsa i Duhova. Kada ponovo čujemo ove riječi koje su navještene u slavljenju Euharistije čujemo kako su se apostoli koristili karizmama koje su primili na Pedesetnici. 

I mi smo jednako tako potaknuti da ih koristimo na isti način kao što su i oni činili, nasljedujući ih kao što su oni nasljedovali Isusa Krista. U 1 Kor 11,1 Sv. Pavao kliče, „Nasljedujte mene, kao što i ja nasljedujem Krista“. U 1 Kor 13 jedan od najpoznatijih odlomaka u Svetom Pismu podsjeća nas da se sve ove karizme moraju koristiti u ljubavi i sve na službu Božjeg naroda. Inače smo ništa drugo nego mjed što ječi i prepreka Evanđelju. Ako se karizme koriste za našu vlastitu slavu Bog nas ne može blagosloviti, čak i onda ako nas zbog ljubavi za Njegov narod izabere da kroz nas ozdravlja njegov sud će biti strog.

Samo pogledajte u Dj 8, gdje Šimun vrač želi da kupi moć Duha Svetoga. Riječi Sv. Petra odzvanjaju u našim ušima. „Neka ide u propast tvoj novac zajedno s tobom jer si vjerovao da dar Božji možeš steći novcem.“ (Dj 8,20). Šimun vrač je završio kao Gnostik heretik. I danas se grijeh Simonija naziva po njemu.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)