Karizmatski divovi

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 14

Propovijedanje u Ikoniju

1 U Ikoniju isto tako uđoše u židovsku sinagogu i govorahu tako da povjerova veliko mnoštvo Židova i Grka. 2Ali nepokorni Židovi razdražiše i podjariše pogane protiv braće. 3Oni se ipak zadržaše duže vremena, smjeli u Gospodinu koji je svjedočio za Riječ milosti svoje, davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudesa.
4Mnoštvo se gradsko podvoji: jedni bijahu za Židove, drugi za apostole. 5Pogani i Židovi sa svojim glavarima navališe da zlostave i kamenuju apostole. 6Kada to opaziše, prebjegoše oni u likaonske gradove Listru i Derbu i okolicu. 7Ondje su navješćivali evanđelje.

Ozdravljenje uzetoga u Listri

8 U Listri je sjedio neki čovjek uzetih nogu, hrom od majčine utrobe; nikada nije hodao. 9Čuo je Pavla gdje govori. 10Pavao ga pronikne pogledom, vidje da ima vjeru u spasenje pa mu iza glasa reče: »Uspravi se na noge!« On skoči i prohoda.
11Kad mnoštvo ugleda što učini Pavao, povika likaonski: »Bogovi u ljudskom obličju siđoše k nama!« 12I nazvaše Barnabu Zeusom, a Pavla Hermesom jer je Pavao vodio riječ. 13A svećenik Zeusa Predgradskoga dovede pred vrata bikove i vijence te u zajednici s narodom htjede žrtvovati. 14Kada su to dočuli apostoli Barnaba i Pavao, razdriješe haljine i uletješe u narod vičući: 15»Ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici, baš kao i vi! Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živomu, koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima. 16On je u prošlim naraštajima pustio da svi pogani pođu svojim putovima. 17Ipak ne ostavi sebe neposvjedočena: dobročinstva iskazuje, s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša.« 18I tako govoreći, jedva sklonuše mnoštvo da im ne žrtvuje.

Pavao kamenovan

19Uto iz Antiohije i Ikonija nadođu neki Židovi, pridobiju svjetinu te kamenuju Pavla i odvuku ga izvan grada misleći da je mrtav. 20Kad ga pak okružiše učenici, usta on i uđe u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu.

Povratak u Antiohiju sirijsku

21 Pošto navijestiše evanđelje tomu gradu i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. 22Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. 23Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.
24Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. 25U Pergi navijestiše Riječ pa siđu u Ataliju. 26Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.
27Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere. 28I proveli su nemalo vremena s učenicima.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Karizmatski divovi

Peter Thompson

"Kao muškarci i žene, kao laici i mi također možemo upasti u napast i povjerovati kako su ove karizme samo za nekolicinu odabranih. Ovo je greška. Katekizam katoličke Crkve, koji se usredotočuje na karizme Duha Svetoga, pokazat će vam da njih treba očekivati i da su one normalne za sve kršćane. (v. KKC #2003)."

Kroz povijest Crkve, od vremena prvih Duhova do današnjih dana, ohrabrivala su nas i poticala izviješća o životu istinskih duhovnih divova, koji su s ljubavlju slijedili Isusa Krista. Njihovo posvećenje je bilo i još uvijek jeste snažno svjedočenje za nas, da i mi činimo isto tako. Ovi muškarci i žene su bili ispunjeni Duhom Svetim i živjeli su dan Pedesetnice u svoj njegovoj punini. Mnogima je Bog, zbog njihove podložnosti Duhu, povjerio snažne manifestacije karizmi, u svoj njihovoj raznolikosti.

Karizme Duha Svetoga su daleko širi pojam od onih devet koje su nabrojane u Pavlovoj poslanici u 1 Kor 12, 8-11, ali zbog jasnoće, u ovom članku ćemo se ograničiti na ovih devet i na to kako se one manifestiraju (očituju) u životima nekolicine karizmatskih divova.

Obzirom je jako veliki broj onih između kojih možemo odabrati, teško je i započeti s odabiranjem samo nekolicine. Ako to i uradimo, to ni u kom slučaju ne znači da negiramo imena onih koji nisu spomenuti. Pripremajući se za ovaj članak, počeo sam praviti jednostavnu tabelu s imenima svetaca a onda sam nabrajao devet izvanrednih darova i bilježio sam pored svakog imena različite darove za koje znamo da su se očitovali u životu toga sveca. Uzmimo na primjer život sv. Petra apostola i prvoga pape.

Svih devet darova.

Pregledavajući biblijske navode vidimo silu Duha Svetoga na djelu u životu sv. Petra.

Riječ mudrosti: Dj 2, 14-40 - nadahnuto propovijedanje s mudrošću

Riječ spoznanja: Dj 5, 11 - Ananijino i Safirino izvješće

Vjera: Dj 9, 36-42 - priča o Tabitinom oživljavanju (uskrsnuće od mrtvih) (Ovo je također Dar čudesa koji prati vjernika koji poznaje Božju volju.)

Ozdravljenje: Dj 3, 1-10 - ozdravljenje bogalja izvan hrama

Čudesa: Dj 5, 15 - Petrova sjena koja prelazi preko naroda - ozdravljenja i čudesa

Proroštvo (vizije): Dj 2, 39 - Ovo obećanje je za vas, vašu djecu i za sve koji su daleko. Dj 10: vizija koja Petra priprema za odlazak poganima Razlučivanje duhova: Dj 5 - Ananija i Safira koji su slagali (zatajili)

Duhu Svetomu

Jezici: Dj 2 - Pedesetnica

Tumačenje jezika - posebno se ne spominje ali na Duhove je bilo tumačenja jezika.

Vi možete isto uraditi i za sv. Pavla i jako je važno da dok vježbate napravite popis devet darova i istražujete pisma kako biste pronašli odgovarajuće retke i izvješća o tome gdje je sv. Pavao koristio ove karizme. U stvari, pobožno čitanje Djela apostolskih će pokazati čitatelju kako su se ovi darovi očitovali u životu Crkve u to vrijeme. Kako ne bismo pomislili da se ovi darovi sve manje koriste ili da nam sada nisu potrebni, trebamo pročitati živote svetaca kroz stoljeća; vidjet ćemo potrebu za ovim karizmama u svim generacijama.

Kao muškarci i žene, kao laici, možda ćemo upasti u napast da povjerujemo kako su ove karizme samo za nekolicinu odabranih. To je netočno. Čitanje KKC, koji se usredotočio na karizme Duha Svetoga, pokazat će vam da se oni očekuju i da bi ih trebali normalno prihvatiti svi kršćani - v. KKC 2003.

Pravi duhovi našega vremena zasigurno je papa Ivan Pavao II koji je živio svetim životom, ispunjen Duhom i koji je očitovao veliki broj karizmatskih darova. Možda i sve njih, jer imamo zapisana izvješća o ozdravljenjima, čudesima, molitvi u jezicima i, naravno, velikoj duhovnoj mudrosti tijekom njegovog života. On je bio istinski proročki glas u ovome svijetu tijekom svoga pontifikata; njegove riječi i dalje odjekuju u svijetu.

Jedno nezapisano čudesno djelo ozdravljenja svjedočio nam je na molitvenom susretu svećenik koji je imao dijagnozu moždanog tumora, tumora koji se nije mogao ni operirati. Tijekom posjete Rimu, on je sudjelovao na općoj audijenciji i stajao je tik uz prolaz kojim je Njegova Svetost trebao proći. Papa Ivan Pavao II je stao pored njega; nitko mu ništa nije govorio o zdravstvenom stanju toga svećenika; položio je ruke na njegovu glavu a zatim išao dalje. Nakon povratka kući imao je zakazan termin za snimanje tumora na mozgu, ali nalazi su bili negativni. Tumora više nije bilo. Ovaj svećenik nam je s velikom radošću pokazao snimke prije i nakon molitve. Nesumnjivo je da postoji nebrojeno mnogo slučajeva u kojima je Duh Sveti koristio Ivana Pavla II na ovakav način.

Otac Raniero Cantalamessa, propovjednik Papinskog doma, također je izvješćivao kako je papa Ivan Pavao tražio posebnu molitvu kako bi primio dar molitve u jezicima; nedugo nakon toga on je s velikom radošću izvijestio oca Raniera da je primio ovaj dar. Tijekom proteklih četrdeset godina, ovaj nezaustavljivi val Duha Svetoga koji je posebno zahvatio duhovne divove, neprekidno je povećavao očitovanje darova Duha. Gospodin je silno upotrijebio oca Emiliana Tarfifa u području ozdravljenja, čudesa, razlučivanja duhova i u drugim karizmama. Sestra Briege McKenna još uvijek ne prestaje služiti Gospodinu i On je neprekidno upotrebljava u službi ozdravljanja. Interesantno je zabilježiti da su obadvoje započeli svoju službu nakon što su i sami čudesno ozdravili. Dok čitate o životima svetaca, zabilježite karizme koje se spominju i vidjet ćete da nikada nismo oskudijevali u karizmatskim divovima.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)