Kultura pedesetnice

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Ušli smo u vrijeme priprave za blagdan Duhova - Pedesetnicu (uskrsno vrijeme od 50 dana) i svaki dan ćemo razmatrati čitanje iz Djela apostolskih, moliti i zazivati Duha Svetoga i razmatrati tekstove koji govore o Duhu Svetom i njegovom djelovanju. Razmatrati ćemo život prve Crkve i Duhu Svetom koji daje život Crkvi!

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 1

PROSLOV

1Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio 2do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome.
3Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem.
4I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo »koje čuste od mene: 5Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.

Uzašašće

6Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« 7On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. 8Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«
9Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. 10I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći 11i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

I. CRKVA U JERUZALEMU

Apostolski zbor

12Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. 13I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – 14svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Izbor Matije

15U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče: 16»Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. 17A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. 18On, eto, steče predio cijenom nepravednosti pa se stropošta, raspuče po sredini i razli mu se sva utroba. 19I svim je Jeruzalemcima znano da se onaj predio njihovim jezikom zove Akeldama, to jest Predio smrti. 20Pisano je doista u Knjizi psalama:
Njegova kuća nek opusti,
nek ne bude stanovnika u njoj!
Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!
21Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus – 22počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bî uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.
23I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. 24Onda se pomoliše:
»Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao 25da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.«
26Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Kultura Pedesetnice 

Michelle Moran 

Neka se „Duhovnost Pedesetnice“ raširi u Crkvi za novu „Kulturu Pedesetnice“

Tijekom Pontifikata Ivana Pavla II (Svibanj 2004.) i Benedikta XVI (Rujan 2005.), postoji jak poticaj prema Crkvi da proširi Kulturu Pedesetnice. Jasno da je ovo širok pojam sa mnogo dimenzija ali bez sumnje ovaj poziv nalazi dom kod nas u Karizmatskoj Obnovi. Na svečanosti 40-te obljetnice KKO-a, govorio je Kardinal Rylko, Predsjednik Papinskog Vijeća za Laike, o iskustvu Krštenja u Duhu ili Izlijevanju Duha. On je rekao da ovo iskustvo koje je središnji dio Karizmatske Obnove i koji je obuhvatio milijune Katolika na svim kontinentima može biti početna točka Kulture Pedesetnice.

Milost Pedesetnice je Misionarska Milost

Zato je bitno da prigrlimo svoj mandat. Mi nismo pozvani da budemo samo oni ljudi koji su iskusili „osobnu Pedesetnicu“, iako je i to veoma bitno, već zajedno s ovim iskustvom ide i odgovornost. Pozvani smo da budemo kanali milosti Pedesetnice u našoj Crkvi i u svijetu. Kada se Duh Sveti spustio na apostole u Gornjoj sobi oni su se svi ispunili Duhom Svetim. Nisu iskusili samo osobnu obnovu nego su bili ispunjeni sa darovima kao što su govor/glasolalija i hrabrost koja ih je osposobila da snažno izađu pred kulturu koja ih je tada okruživala. Bili su preobraženi, i Petar, koji je bio neškolovan čovjek laik, bio je u stanju da tako uvjeri mnoštvo svojim argumentima da su oni prihvatili njegovu poruku i bivali kršteni. Tog prvog dana priključilo im se oko 3 000 novo obraćenika. Svuda u Djelima Apostolskim Luka bilježi mnogo primjera gdje su apostoli djelovali u snazi Duha Svetoga i kao posljedica toga je da je Crkva počela brojčano rasti (npr. Dj 2,47; 4,4; 5,14; 6,1,7,11,21,24). Dakle milost Pedesetnice je zapravo misionarska milost. Sada kad smo to prepoznali u Karizmatskoj Obnovi mi nemamo pravo potpuno prisvojiti Duha Svetoga. Čini se da mi imamo određeni poziv da budemo veleposlanici Svetog Duha šireći Kulturu Pedesetnice. Ovo je naglasio Papa Ivan Pavao II 2002.god., kada je rekao:

„U ovom vremenu, koje je tako gladno nade, učinite Duha Svetoga poznatim i ljubljenim. Pomozite da oživite 'Kulturu Pedesetnice', da učini plod civilizacije ljubavi i prijateljskog suživota među narodima. Sa revnim inzistiranjem, nikad se ne umarajući moleći 'Dođi Duše Sveti! Dođi! Dođi!'“ (Obraćanje izaslanicima Obnove u Duhu).

Kretanje od Duhovnosti Pedesetnice ka Kulturi Pedesetnice

Izazov za KKO nije zadržati Duhovnost Pedesetnice zatvorene u molitvenim susretima ili ograničene samo na Karizmatsku Obnovu. Evangelizacija mora biti za nas prioritet, kao što je bila za apostole kada su napustili Gornju sobu. Već 1992., Papa Benedikt XVI (Kardinal Ratzinger) je napisao: 

„Hoćemo li otkriti tajnu prve Pedesetnice u Crkvi? Hoćemo li se ponizno ponuditi snazi obnavljajućeg Duha Svetoga tako da nas može osloboditi siromaštva i naše potpune nesposobnosti da izvršimo zadaću navještenja Isusa Krista našim bližnjima?... Gornja soba je mjesto gdje su kršćani radosno dopustili Duhu Svetomu da se preobraze u molitvu. Ali također i mjesto odakle se polazi da se donese vatra Pedesetnice braći i sestrama“

Jasno je da je Pedesetnica za cijeli svijet. Radi se o preobraženju društva kroz snagu Duha Svetoga. Kultura Pedesetnice tvori društvo koje podržava ljudsko dostojanstvo kroz potvrdu da je čovječanstvo stvoreno na Božju sliku i priliku. To je društvo u kojoj neograničeno vlada nada i gdje svjetlost svijetli jače od bilo koje tame. To je upravo suprotno kulturnom relativizmu koji toliko prožima naš svijet. Na konferenciji u Luccai, Italija 2005., Salvatore Martinez je označio Kulturu Pedesetnice kao „lijek protiv mračnog zla u svijetu“. Kao odgovor tomu Kardinal Rylko je rekao: „mi moramo naučiti postupak Duha Svetoga koji djeluje u povijesti i obnavlja lice zemlje, da ne budemo obuzeti zlom“. 

Na svima nama je odgovornost i kao pojedinca i kao skupine da razlučimo putove na koje nas Gospodin poziva da budemo promicatelji Kulture Pedesetnice. Jedan od načina da se to učini je da se pojača Duhovnost Pedesetnice u Crkvi. Možda možete ovo učiniti tako da potaknete što je više moguće ljudi da učestvuju u molitvi Devetnice za Pedesetnicu i da se priključe svjedočenju Pedesetnice Naroda širom svijeta. Iz ovoga mjesta zagovora biti ćemo osposobljeni da dosegnemo u svijet promovirajući kulturu Pedesetnice kroz svjedočenje našim životima i kroz djelo milosrđa i pravde. 

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)