Ljubav na djelu – Evangelizacija

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska15, 1-21

Raspre u Antiohiji

1Uto neki siđoše iz Judeje i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« 2Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.
3Oni su dakle, ispraćeni od Crkve, prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajući o obraćenju pogana i donoseći svoj braći veliku radost. 4Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovjediše što sve Bog učini po njima.
5Onda ustanu neki od onih što iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa reknu: »Treba ih obrezati i zapovjediti im da opslužuju Zakon Mojsijev.«

Petrova besjeda

6 Nato se apostoli i starješine sastanu da to razmotre. 7Nakon duge raspre ustade Petar i reče im: »Braćo, vi znate kako me Bog od najprvih dana između vas izabra da iz mojih usta pogani čuju riječ evanđelja i uzvjeruju. 8I Bog, Poznavatelj srdaca, posvjedoči za njih: dade im Duha Svetoga kao i nama. 9Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca. 10Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram kojeg ni oci naši ni mi nismo mogli nositi? 11Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodina Isusa spašeni, baš kao i oni.«
12Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovjedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima.
13Kad oni ušutješe, progovori Jakov: »Poslušajte me, braćo! 14Šimun je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojemu. 15S time su u skladu riječi Prorokâ. Ovako je doista pisano:

16Nakon toga vratit ću se
i opet podići pali šator Davidov,
iz ruševina ga podići,
opet ga sazidati
17da preostali ljudi potraže Gospodina
i svi pogani na koje je zazvano ime moje,
govori Gospodin,
koji to 18obznanjuje odvijeka.

19Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu, 20nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi. 21Ta Mojsije od pradavnih naraštaja ima po gradovima propovjednike koji ga u sinagogama svake subote čitaju.«

 

Izvor: https://biblija.ks.hr/

Ljubav na djelu – Evangelizacija 

María José Cantos de Ortiz

Evangelizirati znači navijestiti Radosnu Vijest spasenja koja dolazi čovječanstvu kroz beskrajnu ljubav i božansku milost: „Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.“ (Iv 3:16).

Isus je po svojoj Riječi, svojim djelima i dajući život svoj, pokazao koliko nas On ljubi. Također u navještaju Radosne Vijesti Kraljevstva Božjeg On ozdravlja bolesne, izgoni zloduhe, oprašta grijehe, uskrisuje mrtve i na Kalvariji daje Svoj život za nas.

Današnjem svijetu, koji je tako udaljen od Boga, je potrebno da se iznova razveseli Radosnom Viješću Evanđelja navještenog riječju i svjedočanstvom, kao što je Isus činio a kasnije i prve Kršćanske zajednice. To je razlog zašto oni koji se identificiraju kao Isusovi učenici i misionari trebaju nositi njegov pečat. Trebamo naviještati Riječ i dati svjedočanstvo svojim životima. 

Imao sam milost da učestvujem u ICCRS-ovom događaju u Kkottongnae 2009., u Južnoj Koreji, tema je bila „Ljubav na djelu“. Ova tema nije samo puka želja nego pokazuje što Kkottongnae uistinu jest i pokazuje svijetu kako se treba naviještati Evanđelje, sa Riječi i svjedočenjem promjene života. Sada želim opisati osobita gledišta evangleizacije u Kkottongnae gdje se tako jasno očituje da je Evanđelje Riječ i Život. 

Vjera Oca Johna Oh, utemeljitelja Zajednice Kkottongnae, duboko nas se dojmila i njegova poslušnost i povjerenje u božansku providnost koja će osigurati hranu i donijeti pozornost svih onih koji dođu u to mjesto. Od svoga osnivanja do danas u Zajednici je 12 000 ljudi primilo skrb i brigu potpuno besplatno. To uključuje skitnice, napuštene, mentalno poremećene i invalide. Otac John Oh je vjerovao Bogu kao što je Abraham vjerovao i Bog je ispunio što je obećao. Potrebno je da svatko od nas vjeruje Bogu i da će se svako obećanje koje je nam je On dao u Bibliji ispuniti. To je Radosna Vijest koju nam je On dao da Mu vjerujemo i tako ćemo imati život u punini.

U ovome mjestu se primijeti duboka molitva i očigledan je bogat plod tako smo bili svjedoci mira i radosti svih ljudi koji to svojim služenjem žive. Velika ljubav koju volonteri pokazuju njegujući bolesne, posebice prema onima koji su najbespomoćniji. Njihov stalni osmjeh i pozornost su zarazni kao i velikodušnost u materijalnim stvarima onih koji služe. 

Ova radosna vijest se također prenosi i kroz toplo, srdačno i ljubazno ozračje koje se tu živi i u načinu na koji oni uče ljude da mole, posebice one malene. U svijetu u kojem su ljudi tako individualistički nastrojeni i gdje mnogi misle da ono što Riječ Božja govori je nemoguće živjeti, impresivno je vidjeti kako se u Kkottongnae Evanđelje živi.

Vjerojatno je to razlog da je tamo obilje svećenika i časnih sestara, i možete vidjeti plod ljubavi i Božje prisustvo u svemu što se ondje radi. To je razlog zašto je Otac John Oh rekao da bez naviještanja i življenja Božje riječi ništa što je učinjeno u Kkottongnae ne bi bilo moguće, što je i razlog zašto je tamo potreba da se svi poduče molitvi, prisustvovanju Misi i sakramentalnom životu. 

Kada je Bog na prvom mjestu onda je ono što On uči ispunjeno. On nas uči da „prvo tražimo kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, i sve druge stvari će vam se nadodati“ (Mt 6,33). Zato što je Bog na prvom mjestu sve materijalne stvari kao što su golema građevina i velika količina materijalnih stvari su se ispunile u kratko vrijeme – samo 34 godine od svog osnivanja.

Sve ovo što je rečeno može se sažeti u Blaženstva jer sve i jedan je ispunjen u njima „Blago onima koji tuguju, jer će se utješiti... Blago mirotvorcima, jer će se zvati sinovi Božji... Blago progonjenima zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko“ (Mt 5,3-11).

Isus je bio čovjek i pokazao nam je svojim riječima i životom što je Prorok Izaija navijestio kada je rekao: „Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijestim godinu milosti Gospodnje i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti...“ (Iz 61,1-3). Kada je Isus ušao u sinagogu, ustao je da čita ovaj odlomak, nakon čitanja zatvorio je svitak i rekao: „danas se ovo Pismo koje ste čuli ispunilo“ (Lk 4,16-21).

Ovakva evangelizacija se događa u Kkottongnae jer Gospodin iscjeljuje srca slomljena kada se ljubav obilno daje. Onima koji dođu potišteni oslobađaju se kroz molitvu, ožalošćeni mijenjaju pepeo za vijenac kada se s njima ophodi sa dostojanstvom djece Božje, bolesni i lišeni su „namirisani“ kada su primili blagotvornu brigu i pozornost kao ljudska bića, djeca istog Oca. Svijet danas treba da vidi da se umnažaju drugi Kkottongnae kao što je u Južnoj Koreji da bude primjer i odraz prvih Kršćanskih zajednica, koji se prepoznaju po međusobnoj ljubavi. Kkottongnae Zajednica je izvor ljubavi, izvirući iz Isusove ljubavi koja tamo živi i koja se daje drugima. Zajednica sa svojim svjedočenjem pokazuje nam lice Isusa – biti pun radosti, pažljiv u službi, brinuti se za druge – to je kad se živi i pokazuje Božja ljubav. Životna iskustva u Duhu, kao što su ova, su ona koja su potrebna danas tako da današnji čovjek može vjerovati i otvoriti se da primi Isusa kao Gospodina u svome životu. 

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)