Moćni alati za evangelizaciju – 2. dio

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhov

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 9, 1-11a

Savlov poziv

1Savao pak, sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikomu svećeniku, 2zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem.
3Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. 4Sruši se na zemlju i začu glas što mu govoraše: »Savle, Savle, zašto me progoniš?«
5On upita: »Tko si, Gospodine?«
A on će: »Ja sam Isus kojega ti progoniš! 6Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti.«
7Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga. 8Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. 9Tri dana nije vidio, nije jeo ni pio.
10U Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija. Njemu u viđenju reče Gospodin: »Ananija!«
On se odazva: »Evo me, Gospodine!«
11A Gospodin će mu: »Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Moćni alati za evangelizaciju – drugi dio

Bob Canton

Kako bismo posao što bolje obavili, Gospodin nas je opremio temeljnim i snažnim alatima, do kojih možemo vrlo lako doći. Ovaj popis ni u kojem slučaju nije potpun, ali ja vjerujem da su to potrebni elementi u evangelizacijskom djelovanju. To su:

  1. Prisutnost Duha Svetoga,
  2. Zagovor Marije, majke Božje i majke mističnoga tijela Kristovog,
  3. Korištenje karizmatskih darova Duha Svetoga i
  4. Molitva

1. Prisutnost Duha Svetoga

Prije uzašašća na nebo, Isus je rekao svojim učenicima: "Nego, primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje." (Dj 1, 8). Na Duhove, kada su učenici primili izlijevanje Duha Svetoga, oni su primili silu, istu silu koja je Isusa uskrsnula od mrtvih. Upravo zbog toga, oni su se preobrazili u neustrašive i moćne evangelizatore. Krštenje Duha Svetoga osposobilo ih je da kroče u duhovno kraljevstvo, tamo gdje ih vodi Duh Sveti, tamo gdje ih Duh Sveti nadzire, ispunjeni i vođeni Duhom Svetim. Bili su sposobni činiti Isusova djela kao što je vraćanje u život mrtvih, vraćanje vida slijepima, hromi su hodali, gluhi su čuli, a oslobađali su one koje je bio opsjeo đavao. U Iv 14, 12 Isus kaže: "(Amen, Amen) Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu." U svojoj enciklici Evangelii Nuntiandi, papa Pavao VI ističe da "evangelizaciju nikada nećemo moći obaviti bez djelovanja Duha Svetoga". On dalje ističe: "Duh Sveti je onaj koji, danas, baš kao i u početku stvaranja Crkve, djeluje u svakom evangelizatoru koji dopusti da ga On zahvati i vodi. Duh Sveti mu na usne stavlja riječi koje on u sebi sam ne bi mogao pronaći. U isto vrijeme, Duh Sveti unaprijed dušu slušatelja čini spremnom i otvorenom za primanje Radosne vijesti i naviještanje Kraljevstva Božjega." (EN 75)

Zazivajući Duha Svetoga da nas osnaži, postat ćemo učinkoviti osvajači duša za Božje Kraljevstvo. To bi trebao biti prioritet svakoga kršćanina.

2. Zagovor Marije, majke Božje i majke Mističnoga Tijela Kristovoga

Marija, posrednica svih milosti, zaručnica Duha Svetoga, evangelizator je parexcellence. U KKC, 973, nalazimo ove riječi: "Izgovarajući svoj "da" pri Navještenju i dajući pristanak na otajstvo Utjelovljenja, Marija već surađuje u čitavom djelu koje će njezin Sin izvršiti. Ona je svugdje Majka gdje je on Spasitelj i Glava otajstvenog Tijela." Njezino "da" Gospodinu i njezina vjera i pouzdanje u njega, načinili su od nje model evangelizatora. Kada im je nestalo vina tijekom svadbe u Kani, Marija je rekla poslužiteljima "učinite sve što vam kaže" (Iv 2, 3). Da bismo i mi postali snažni navjestitelji evanđelja, i mi bismo si trebali staviti na srce njezine upute, da budemo poslušni Isusu, vršeći sve što nam on kaže da uradimo. Za nas je, također, mudro da zazivamo njezin zagovor za nas, da ostvarimo zadaće koje nam je Gospodin povjerio. Nakon svega, ona je i naša "majka", ona je "puna milosti". KKC 968 ističe: Njezina uloga, međutim, u odnosu prema Crkvi i cijelom čovječanstvu seže još dalje. "Na sasvim je osobit način sudjelovala u Spasiteljevu djelu poslušnošću, vjerom, ufanjem i žarkom ljubavlju, da obnovi vrhunaravni život duša. Radi toga nam je postala Majkom u redu milosti".

3. Karizmatski darovi Duha Svetoga

Sveti Pavao opisuje sljedeće karizmatske darove, kako se spominju u 1 Kor 12, 8-10: riječ mudrosti, riječ spoznanja, vjera, ozdravljenje, čudesa, proroštvo, razlučivanje duhova, jezici i tumačenje jezika. Ovi su darovi potrebni sastojci za snažnu i učinkovitu evangelizaciju: KKC 798 ističe da su "karizme posebne milosti" kojima Duh Sveti vjernike čini sposobnima i spremnima da prime razne poslove i službe korisne za obnovu i izgradnju Crkve." Karizme nisu samo "prirodne sposobnosti" nego i darovi koje Duh Sveti daje svakoj osobi kako on želi. Postoje i drugi popisi darova koji se spominju u Ef 4, Rim 12 i 1 Pt 4. Sigurno, karizme su duhovni darovi koji očituju Božju transcendentnost. Ne tako davno, imao sam tu povlasticu da vodim "Healing Crusades" u Tajlandu i Malaziji. Bile su jako vidljive manifestacije darova Duha Svetoga kao što su riječ spoznanja, proroštvo, ozdravljenja, čudesa, jezici i riječ mudrosti. Neki su ljudi ustali iz invalidskih kolica, gluhi su mogli čuti, tumori i nenormalne izrasline su nestajali, slijepima se vraćao vid, a događala su se i druga ozdravljenja: emocionalna i duhovna ozdravljenja i ozdravljenja međuljudskih odnosa. Kasnije su nam pristupili neki nekršćani i zamolili nas da ih krstimo u rimokatolike, jer su bili svjedoci Isusove moći i njegove prisutnosti među njima. Povjerovali su u propovijed da je Isus istinski Bog i istinski čovjek koji je umro za naše grijehe, koji je uskrsnuo od mrtvih i koji sada sjedi s desne Bogu. Povjerovali su da je Isus ozdravitelj koji i dan danas ozdravlja. Isus u Iv 14, 11 kaže: "Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte."

Ovi duhovni darovi nisu primjenljivi samo tijekom Healing Crusade ili službi ozdravljanja ili tijekom molitvenih susreta, nego se oni, također, mogu koristiti i u trgovini, na radnom mjestu, kod kuće ili na bilo kojem mjestu na kojem ljudi međusobno kontaktiraju. Dokument Drugoga vatikanskog koncila – Dekret o apostolatu laika 3, iznosi: "Nakon primanja ovih karizmi, štoviše i onih najobičnijih, svaki vjernik ima pravo i obvezu vježbati ih u Crkvi i u svijetu, na dobrobit ljudi i za razvijanje Crkve: to je vježbanje (prakticiranje) slobode Duha Svetoga koji "puše kud hoće".

4. Molitva

Što je molitva? Molitva je, prema KKC, uzdizanje uma i srca k Bogu ili traženje dobrih stvari od Boga. Molitva je ključ koji otvara vrata Božje moći. U Mt 7, 8-11, Isus kaže: "Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se." "I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti." (Ps 50, 15).

Jedno od najsnažnijih oružja koje koristimo za evangelizaciju je molitva. Molitva može srušiti sile zla. Ona je sredstvo za ostvarivanje pobjedonosnog kršćanskog života. "Al' onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne umaraju se." (Iz 40, 31)

Ne bismo trebali molitve usmjeravati samo ka Gospodinu niti samo za svoje osobne potrebe. Trebamo se moliti i za one koji ne poznaju Gospodina. sv. Pavao, u Ef 6, 18-19, piše: "Svakovrsnom se molitvom molite i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja." Nikada neću zaboraviti iskustvo koje sam imao jednoga dana kada sam davao intervju u jednoj emisiji na kršćanskoj TV u San Francisco Bay. Tema intervjua bila je služba ozdravljenja i izbavljenja. Voditelj me je zamolio da molim uživo za gledatelje. Bez ustručavanja sam molio u jezicima i zazvao sam Duha Svetoga da očituje svoju prisutnost. Zatim sam počeo primati riječi spoznanja o ozdravljenjima i proroštva za određene pojedince koji su gledali tu emisiju. Također sam iskoristio tu prigodu i molio sam za krštenje u Duhu Svetomu. U završnom dijelu te emisije, mnogi gledatelji su nazvali tu TV postaju kako bi nas izvijestili o ozdravljenjima koja su doživjeli i kako bi potvrdili dana proroštva.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)