Moćni alati za evangelizaciju – 1. dio

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

 • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
 • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
 • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 8, 26-40

Filip krsti Etiopljanina

26Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: »Ustani i pođi na jug putom što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust.« 27On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske koji bijaše nad svom njezinom riznicom. 28Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se; sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. 29Duh reče Filipu: »Pođi i pridruži se tim kolima!« 30Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: »Razumiješ li što čitaš?« 31On odvrati: »Kako bih mogao ako me tko ne uputi?« Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj. 32A čitao je ovaj odlomak Pisma:
Ko ovcu na klanje odvedoše ga,
ko janje nijemo pred onim što ga striže
on ne otvara svojih usta.

33U poniženju sud mu je uskraćen.
Naraštaj njegov tko da opiše?
Da, uklonjen je sa zemlje život njegov.

34Dvoranin se obrati Filipu pa će mu: »Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom? 35Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.
36Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: »Evo vode! Što priječi da se krstim?« 38Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti. 39A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom, 40a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Moćni alati za evangelizaciju – prvi dio

Bob Canton

Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta. (Mt 28, 18-20). Učenici su pošli, kako im je Isus zapovjedio i naviještali su Radosnu vijest, a pratili su ih znakovi i čudesa – i svijet više nikada nije bio isti.

Po krepostima našega krštenja, i kao članovi mističnoga tijela Kristova, i nas Gospodin poziva da širimo evanđelje svima oko nas. Drugi vatikanski koncil u Dekretu o apostolatu laika, 2., ističe: "Apostolat Crkve, a time i svakoga njezinog člana, prvenstveno ima za cilj, riječju i djelom, naviještati Kristovu poruku Svijetu i priopćavati mu Kristovu milost.

Zašto bi trebali evangelizirati?

Nacionalna konferencija katoličkih biskupa (NKKB) u SAD-u navodi sljedeće odgovore na pitanje, kako je navedeno u knjižici "Idite i poučavajte":

 1. Mi moramo evangelizirati zato što nam je Gospodin Isus zapovjedio da tako radimo.
 2. Mi moramo evangelizirati zato što se ljudi moraju privesti spasenju koje Isus Gospodin nudi u i kroz Crkvu.
 3. Isus nam je zapovjedio da evangeliziramo kako bi donijeli prosvjetljenje i izvukli ljude iz grijeha.
 4. Gospodin nam je predao poruku koja je jedinstvena. Poznavanje Krista Isusa i pripadnost njegovoj Crkvi nije isto kao pripadnost bilo čemu drugomu i pripadnost nekoj drugoj zajednici.
 5. Mi moramo evangelizirati kako bismo pokazali ljubav prema svakoj osobi, bez obzira na njezinu životnu situaciju, jezik, tjelesno, mentalno ili društveno stanje. Zato što smo iskusili ljubav Kristovu, mi želimo to i svjedočiti.

Moćni alati za evangelizaciju

Kako bismo posao što bolje obavili, Gospodin nas je opremio temeljnim i snažnim alatima, do kojih možemo vrlo lako doći. Ovaj popis ni u kojem slučaju nije potpun, ali ja vjerujem da su to potrebni elementi u evangelizacijskom djelovanju. To su:

 1. Prisutnost Duha Svetoga,
 2. Zagovor Marije, majke Božje i majke mističnoga tijela Kristovog,
 3. Korištenje karizmatskih darova Duha Svetoga i
 4. Molitva

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)