Naš poziv za zagovor

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 20, 17-38

Oproštaj s efeškim starješinama u Miletu

17Ipak iz Mileta posla u Efez po starješine Crkve. 18Kad stigoše, reče im: »Vi znate kako sam se sve vrijeme, od prvog dana kada stupih u Aziju, ponašao među vama: 19služio sam Gospodinu sa svom poniznošću u suzama i kušnjama koje me zadesiše zbog zasjeda židovskih; 20ništa korisno nisam propustio navijestiti vam i naučiti vas – javno i po kućama; 21upozoravao sam Židove i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega Isusa.«
22»A sad, evo, okovan Duhom idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam, 23osim što mi Duh Sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje. 24Ali ni najmanje mi nije do života, samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za evanđelje milosti Božje.«
25»I sad, evo, znam: nećete više vidjeti lica moga, svi vi posred kojih prođoh propovijedajući Kraljevstvo. 26Zato vam u ovaj dan današnji jamčim: čist sam od krvi sviju 27jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božjega.«
28»Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da pasete Crkvu Božju koju steče krvlju svojom.«
29»Ja znam da će nakon mog odlaska među vas uljesti vuci okrutni koji ne štede stada, 30a između vas će samih ustati ljudi koji će iskrivljavati nauk da bi odvukli učenike za sobom. 31Zato bdijte imajući na pameti da sam tri godine bez prestanka noću i danju suze lijevajući urazumljivao svakoga od vas.«
32»I sada vas povjeravam Bogu i Riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima.«
33»Ni za čijim srebrom, zlatom ili ruhom nisam hlepio. 34Sami znate: za potrebe moje i onih koji su sa mnom zasluživale su ove ruke. 35U svemu vam pokazah: tako se trudeći treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi Gospodina Isusa jer on reče: ‘Blaženije je davati nego primati.’«
36Kada to doreče, klekne te se zajedno sa svima njima pomoli. 37Tad svi briznuše u velik plač, obisnuše se Pavlu oko vrata i stadoše ga cjelivati, 38ražalošćeni nadasve riječju koju im reče: da više neće vidjeti lica njegova. Zatim ga ispratiše na lađu.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Naš poziv za zagovor

Cyril John

Što je to zagovor?

Prema sažetku Oxfordskog Riječnika zagovor je „molitva ili prošnja u ime drugoga“. U prošnji Bog čini nešto za nas; u zagovoru Bog čini nešto kroz nas. Zagovornička molitva je molitva za druge. Zagovornik je onaj tko se zauzima za drugoga ili brani slučaj drugoga. Druga izrazita definicija zagovora je: „Sveta, s vjerom, ustrajna molitva kojom se netko zauzima kod Boga u ime drugoga ili drugih koji očajnički trebaju Božje posredovanje.“ Prema Katekizmu Katoličke Crkve „Zagovorna molitva prozbena je molitva koja nas izbliza usklađuje s Kristovom molitvom. On je jedini Zagovornik kod Oca za sve ljude, osobito za grešnike“ (Br.2634).

Isus: Zagovornik u prvom redu

„On, pošto u vrijeme svog zemaljskog života prikaza molitve i prošnje s jakim vapajima i sa suzama onomu koji ga je mogao spasiti od smrti, bijaše uslišan zbog strahopoštovanja.“ (Heb 5,7). Isus je proveo cijelu noć u molitvi prije nego je izabrao svoj tim učenika. Kada je Isus upozorio Petra da je Sotona dobio dopuštenje da može rešetati učenike kao pšenicu (Lk 22,31-32).

On nije rekao: „Ja ću zaustaviti Sotonu“. Umjesto toga On je rekao: „Molio sam se za tebe“. On je posredovao čak i revnije tijekom Njegove muke u Getsemanskom Vrtu (Iv 17,9-26). Isusova služba zagovora se nastavlja s desne strane Bogu: Prema Sv. Pavlu: „Tko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro – još bolje: koji je uskrsnuo – koji je s desne strane Bogu i koji posreduje za nas“ (Rim 8,34). „Odatle slijedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih“ (Heb 7,25).

Zagovor u Starom Zavjetu

Vođe u Starom Zavjetu poput Abrahama, Mojsija, Ilije, Joba i Amos su bili sjajni zagovornici. Govoreći o Abrahamu, Gospodin je rekao Abimeleku: „prorok je on; molit će se za tebe“ (Post 20,7). Zbog njegovog silnog zagovora (Post 18,22-23) Abraham je zaslužio da se zove prorokom (Post 20,7). U stvari, proroci su bili ljudi molitve: Ilija (I Kr 18,36), Samuel (Jer 15,1) i Amos (Am 7,1-6). Židovska tradicija se sjeća Jeremije kao čovjeka koji „mnogo moli za narod i za Sveti grad“ (2 Mak 15,14). Zagovor se smatrao kao jedan od bitnih dužnosti u proročkoj službi. „Ako su oni zaista proroci, te ako je u njima riječ Gospodnja, neka mole Gospodina nad vojskama....“ (Jer 27,18). Jer od proroka se očekuje da bude Božji glasnogovornik među narodom, tako da on bude posrednik za njihove potrebe pred Bogom. Zato je Samuel osjećao da je grijeh ne moliti za njegov narod: „A od mene neka je daleko da zgriješim Gospodinu prestajući moliti za vas“ (1 Sam 12,23).

Zagovor u Službi učenika Sv. Pavla 

Sv. Pavao je shvatio ovu odgovornost jako dobro. Ono što je Sv. Pavao učinio kao apostol i u službi Riječi je bilo da posreduje za ljude za koje se on duhovno skrbio. „Povrh svega – moje svakodnevno salijetanje: briga za sve crkve. Tko je slabić, da ja nisam slabić? Tko se od drugoga navodi na grijeh, da ja ne izgaram?“ (2 Kor 11,28-29). Izgleda da je Pavao iskusio jednu vrstu „tereta“ radi njegove „duhovne tjeskobe“ za članove crkve koju je on ustanovio. Sv. Pavao je išao dalje govoreći kako je bio u boli kao majka u porođajnim bolovima sve dok Isus nije došao začetak koji se rodio. „djeco moja, koju ponovo s bolovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama....“ (Gal 4,19). Takav porod mu je omogućio da se stalno za njih zauzima: „Svaki put u svakoj svojoj molitvi rado molim za vas sve“ (Fil 1,4). Zahtijevala se molitva bez prestanka: „Zato i mi od onoga dana u koji smo to čuli ne prestajemo moliti za vas i prositi da vas Bog napuni potpunom spoznajom svoje volje sa svakovrsnom mudrosti i duhovnim razumjevanjem...“ (Kol 1,9-10).

Naš poziv

U Redemptoris Missio (Misija spasenja), Papa Ivan Pavao II je naglasio ulogu zagovora za učinkovitu evangelizaciju: „Molitvu treba da prati put misionarstva tako će navještaj Riječi biti učinkovit kroz Božiju milost“ (Br 78). Sv. Pavao nas opominje: da „molimo bez prestanka“ (1 Sol 5,17). „Sa svakovrsnom prošnjom i molitvom molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete“ (Ef 6,18). Nekoliko ljudi su svjedočili o takvom „teretu“, i kako su osjetili hitnost i osudu koje su iskusili u molitvi za spas duša, i za uspostavljanje zajedništva u grupi razdjeljenog naroda ili u donošenju ponovne vjere na nekom određenom mjestu. Postoje ljudi koji se probude u sitnim satima ujutro da mole zagovor za ljude, mjesta i situacije. 

Naš odgovor

Povijest Crkve je napunjena sa primjerima muškaraca i žena, proglašenih svetaca i drugih, koji su zagovarali za svoje prijatelje i koji su unijeli mnogo blagoslova u naš svijet. Glavno pitanje je: Da li smo uvjereni u mnoga obećanja koja je Bog dao za učinkovitu molitvu“ „Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš“(Jer 33,3). Jer On „...prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti“ (Ef 3,20). Imamo ovo uvjerenje od Isusa: „Sve što s vjerom zamolite dobit ćete“(Mt 21,22) Sv. Pavao također ulijeva pouzdanje u zagovornika „Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć.“(Heb 4,16). Konj se treba upregnuti ispred kočije. Zato zagovor treba da bude upaljač i prvi pokretač za sve naše nakane!

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)