Novo razdoblje Duha

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 5, 1-21a

Ananija i Safira

1Neki pak čovjek po imenu Ananija, zajedno sa svojom ženom Safirom proda imanje 2pa u dogovoru sa ženom odvoji nešto od utrška, a samo jedan dio donese i postavi pred noge apostolima. 3Petar mu reče: »Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja? 4Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!« 5Kako Ananija ču te riječi, sruši se i izdahnu. I silan strah spopade sve koji su to čuli. 6Nato ustanu mladići, poviju ga, iznesu i pokopaju.
7Nakon otprilike tri sata uđe njegova žena ne znajući što se dogodilo. 8Petar joj reče: »Reci mi, jeste li za toliko dali imanje?« Ona odgovori: »Da, za toliko.« 9A Petar će joj: »Što vam bi da se složiste iskušati Duha Gospodnjega? Eto na vratima nogu onih koji ti pokopaše muža! I tebe će iznijeti!« 10Ona se umah sruši do njegovih nogu i izdahnu. Oni mladići uđu, nađu je mrtvu, iznesu je i pokopaju uz muža.
11I silan strah spopade cijelu Crkvu i sve koji su to čuli.

Apostoli čudotvorci

12Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u Trijemu Salomonovu. 13Nitko se drugi nije usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod veličao. 14I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu 15tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih. 16A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali.

Apostoli progonjeni

17Onda se podiže veliki svećenik i sve njegove pristaše – sljedba saducejska. 18Puni zavisti, pohvataju apostole i strpaju ih u javnu tamnicu. 19Ali anđeo Gospodnji noću otvori vrata tamnice, izvede ih i reče: 20»Pođite i postojano u Hramu navješćujte narodu sve riječi Života ovoga.« 21Poslušni, u praskozorje su ušli u Hram te naučavali.

 

Novo razdoblje Duha

Michelle Moran 

Gdje nas to Gospodin vodi u budućnosti. U Knjizi Otkrivenja 2,7 piše ohrabrenje da „poslušamo što Duh poručuje Crkvi“. Dakle, što to nama u KKO-u Duh Sveti govori u ovom vremenu? Ove godine je 50-a obljetnica od kada je Papa Ivan XXIII molio onu svoju poznatu molitvu „obnovi svoja čudesa u našim danima novom Pedesetnicom“. Molitva je praćena ohrabrenjem da se pridružimo učenicima u ustrajnoj molitvi (Dj 1,14). U isto vrijeme kako se Crkva obnavljala kroz II Vatikanski Koncil uočili smo pojavljivanje Katoličke Karizmatske Obnove u SAD-u. Ovi početni dani su okarakterizirani novom slobodom u Duhu. Desila su se velika obraćenja i životi su se mijenjali nakon što su primili krštenje Duhom Svetim ljudi su ulazili u „osobni odnos“ sa Isusom.

Kada su Izraelci bili oslobođeni ropstva u Egiptu pušteni u pustinji su proveli 40 godina. To je bilo mjesto njihove obuke i oblikovanja. Tijekom tog perioda neki su otpali bilo zbog grijeha, nedostatka ustrajnosti ili neke druge smetnje. Mi smo to isto vidjeli u KKO-u tijekom 40 godina naše kratke povijesti. Nakon pustinje Gospodin ih je poveo do obale rijeke Jordan odakle su mogli vidjeti Obećanu Zemlju. Osjećam da je to mjesto gdje se mi sad nalazimo. Mi smo na pragu novog razdoblja Duha. Trebamo se pripremiti da pređemo Jordan, da uđemo i uzmemo u posjed zemlju koju nam je Gospodin obećao.

Osjećam da u ovom periodu preobrazbe postoji jaki poziv za dublji zagovor. Kroz zagovor Bog može promjeniti sudbinu naroda. Daje nam razumjevanje, hrabrost i mogućnost da djelujemo odlučnije i strateški tako da unaprijedi Svoje Kraljevstvo. Kako se krećemo ka zlatnom jubileju KKO-a 2017. trebamo biti vođeni korak po korak. Zato ICCRS održaje zagovornički susret pod nazivom „put ka Pedesetnici“ u Asizu od 19.-23. Svibnja 2010. god. I mi kao Jošua trebamo imati vjeru i pouzdanje da tražimo nasljeđe koje nam pripada i da poništimo djelovanje neprijatelja. Budite spremni da hrabro i sa entuzijazmom dođete u susret ovom novom razdoblju. Naš Bog čini nove stvari i mi trebamo da se otvorimo iznenađenjima Duha.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)