Novo razdoblje Duha Svetoga

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 26, 1- 32

Pavao se brani pred Agripom

1Nato Agripa reče Pavlu: »Dopušta ti se o sebi govoriti.« Pavao ispruži ruku i stade se braniti:
2»Smatram se sretnim što se u svemu za što me Židovi optužuju mogu, evo, danas braniti pred tobom, kralju Agripa, 3jer ti najbolje poznaješ židovske običaje i zadjevice. Zato me, molim, velikodušno poslušaj.«
4»Dakle, život moj od najranije mladosti proveden u narodu mojem, u Jeruzalemu, znaju svi Židovi. 5Poznaju me odavna te mogu, ako samo hoće, svjedočiti da sam po najstrožoj sljedbi naše vjere živio kao farizej. 6I sada stojim pred sudom zbog nade u obećanje koje Bog dade ocima našim 7i kojemu se dovinuti nada dvanaest plemena naših, svesrdno noću i danju služeći Bogu. Za tu me nadu, kralju, tuže Židovi. 8Zašto nevjerojatnim smatrate da Bog mrtve uskrisuje?«
9»Pa i ja sam nekoć smatrao da mi se svim silama boriti protiv imena Isusa Nazarećanina. 10To sam i činio u Jeruzalemu: mnoge sam svete, pošto od velikih svećenika dobih punomoć, u tamnice zatvorio, dao svoj glas kad su ih ubijali 11i po svim ih sinagogama često mučenjem prisiljavao psovati i, prekomjerno bijesan na njih, progonio sam ih čak i u tuđim gradovima.«

Pavao o svom obraćenju (Dj 9, 1–19; 22, 6–16)

12»Radi toga pođoh u Damask s punomoći i ovlaštenjem velikih svećenika 13kadli u pol bijela dana na putu vidjeh, kralju, kako s neba svjetlost od sunca sjajnija obasja mene i moje suputnike. 14Pošto popadasmo na zemlju, začuh glas što mi govoraše hebrejskim jezikom: ‘Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana praćakati.’ 15Ja odvratih: ‘Tko si, Gospodine?’ Gospodin će mi: ‘Ja sam Isus koga ti progoniš! 16Nego ustani, na noge se jer zato ti se ukazah da te postavim za poslužitelja i svjedoka onoga što si vidio i što ću ti pokazati. 17Izbavit ću te od naroda i od pogana kojima te šaljem 18da im otvoriš oči pa se obrate od tame k svjetlosti, od vlasti Sotonine k Bogu te po vjeri u mene prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima.’«
19»Otada, kralju Agripa, ne bijah neposlušan nebeskom viđenju. 20Nego najprije onima u Damasku pa onda i u Jeruzalemu, svoj zemlji židovskoj i poganima navješćivah da se pokaju i obrate k Bogu i čine djela dostojna obraćenja. 21Zbog toga me Židovi uhvatiše u Hramu i pokušaše ubiti. 22Ali s pomoću Božjom sve do dana današnjega svjedočim, evo, malu i veliku, ne govoreći ništa osim onoga što Proroci govorahu i Mojsije da se ima zbiti: 23da će Krist trpjeti i da će on, prvouskrsli od mrtvih, svjetlost navješćivati narodu i poganima.«

Festov i Agripin prosvjed

24Dok se on tako branio, Fest će mu u sav glas: »Mahnitaš, Pavle! Veliko ti znanje mozgom zavrnulo.« 25»Ne mahnitam, vrli Feste«, odvrati Pavao, »nego riječi istine i razbora kazujem. 26Ta znade za to kralj komu s pouzdanjem govorim. Ništa mu od toga, uvjeren sam, nije nepoznato; jer nije se to dogodilo u kakvu zakutku. 27Vjeruješ li, kralju Agripa, Prorocima? Znam da vjeruješ!« 28Agripa će Pavlu: »Zamalo pa me uvjeri te kršćaninom postah!« 29Pavao pak: »Dao Bog te i za malo i za mnogo, ne samo ti nego i svi koji me danas slušaju postali ovakvima kakav sam ja, osim ovih okova!«
30Nato usta kralj, upravitelj, Berenika i oni koji su s njima zasjedali. 31Udaljujući se govorili su među sobom: »Ovaj čovjek ne čini ništa čime bi zaslužio smrt ili okove.« 32Agripa pak reče Festu: »Ovaj bi čovjek mogao biti pušten da se nije prizvao na cara.«

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Novo razdoblje Duha Svetoga

Michelle Moran

Bog ovdje umnožava stvari, nalazimo se u razdoblju jačeg djelovanja Duha Svetoga. Mi smo dio velikog rada Duha Svetoga.

Prorok Ezekiel 47. Voda istječe iz hrama. Svaka zajednica predstavlja tu vodu iz hrama i sada se sastaje u rijeku, voda je jako duboka teče novom snagom, donosi zdravlje, ozdravljenje, novi život gdje god teče. To je djelo Duha Svetoga.

Ako je zajednica već dugo vremena znajte da je Gospodin s vama, da ima planove i da nastavite svoju misiju.

Novi mogu naći mjesto unutar nečega što već postoji. 

Karizmatska obitelj je vrlo široka, različiti stilovi, ali svatko ima svoje mjesto.

Duh Sveti je na djelu, stvara nove stvari i ojačava stare. Nije bitno kad si započeo trku nego kako si je završio. 

Ne možemo živjeti u prošlosti već je najvažnija stvar što Duh Sveti čini danas, sjećanjem na ono što je bilo prije propuštamo sadašnjost. Biti u sadašnjem trenutku.

DUH SVETI = Nikad se ne mijenja, a uvijek nov

60-70 tih godina vatra Duha Svetoga brzo se širila po svijetu. Danas imamo teži posao. Ljudi nisu iz katoličkih obitelji. Drvo za vatru nije još izgrađeno. 

Duh se sada izljeva u vaše živote tako da vi možete učiniti svoje poslanje. Moramo biti pozorniji i više se oslanjati na Duha Svetoga. Dolazi tsunami Duha Svetoga. Biti pozorni i fokusirani. Otvoreni Duhu Svetom.

Proroštvo 1975:

  • Teška vremena doći će u naš svijet, napad na institucije, ispitivanja, teškoće
  • U Crkvi dolazi do pročišćivanja, skandali, zlouporaba, sumnjičavost ljudi
  • Dani tame dolaze u svijet, ali dani slave dolaze u moju Crkvu

Izreke 18,1 Prije slave treba doći poniznost!

Ljudi koji su spremni da budu prije slave trebaju biti ponizni. Zato što Duh priprema svijet za doba evangelizacije. Neprijatelj želi da mi vjerujemo da je kršćanstvo gotovo. Svi smo slabi, ali vjerujemo u Boga kojemu ništa nije nemoguće. 

Jubilej je više nego zabava. Papa naziva „naš jubilej“. Sveti otac nas treba uz sebe jer posao treba završiti.

Proročka slušanja u Jeruzalemu, 160 voditelja, Gornja soba. Bog je pripravio put, odmah su počeli moliti, slaviti, tražili Gospodina za nove Duhove, više od sat vremena.

  • Ja ću izliti Duha Svetoga. Izlijevat ću Duha Svetoga u izobilju, neprestano, slobodno, velikodušno.

Zašto je to bila zadnja stvar koju smo čuli? Gospodin nas želi podsjetiti da se Duh Sveti neprestano izljeva sad i da nikada neće prestati. Nemojte se zadovoljiti s onim što ste vidjeli od sada budite otvoreni za još.

Grupe su zatvorene u sebe, pune Duha, ali sa uskim horizontom. Gledati prema van, raširimo se budimo spremni za ono što treba da primimo. Žetva je zrela za one koji imaju oči da vide. Oči Duha koje vide Njegovim očima. Odgovornija, hrabrija.