Rast u karizmama

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

 • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
 • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
 • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 22, 17-29

17»Pošto se vratih u Jeruzalem, dok sam se jednom molio u Hramu, padoh u zanos 18i vidjeh Gospodina gdje mi govori: ‘Pohiti, žurno izađi iz Jeruzalema jer neće primiti tvoga svjedočanstva o meni.’ 19Ja rekoh: ‘Gospodine, oni znaju da sam ja u tamnice bacao i bičevao po sinagogama one koji vjeruju u te. 20I dok se prolijevala krv Stjepana, svjedoka tvoga, i ja sam ondje stajao i odobravao te čuvao haljine onih koji ga ubijahu.’ 21Nato mi reče: ‘Pođi jer ću te poslati daleko k poganima!’«
Pavao rimski građanin

22Slušali su ga sve do te riječi, a tada podigoše glas: »Ukloni takva sa zemlje! Nije pravo da živi!« 23Kako oni stadoše bučiti, odbacivati haljine i vitlati prašinu u zrak, 24zapovjedi tisućnik da Pavla uvedu u vojarnu pa odredi da ga bičevima ispitaju kako bi doznao zašto tako viču protiv njega. 25Kad ga remenjem rastegoše, reče on nazočnom satniku: »Rimskoga građanina, i još neosuđena, smijete bičevati?«
26Kad je to čuo satnik, priđe tisućniku i dojavi mu: »Što si to nakanio? Ovaj je čovjek Rimljanin!«
27Tisućnik tada priđe Pavlu pa mu reče: »Reci mi, jesi li Rimljanin?« On odvrati: »Da.« 28Tisućnik dometnu: »Ja stekoh to građanstvo za skupe novce.« Pavao nato reče: »Ja sam se pak s njim i rodio.«
29Brže stoga odstupe od njega oni koji su ga imali ispitivati. I tisućnik se preplaši kad sazna da je Pavao Rimljanin, a on ga bijaše okovao.

 

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Rast u karizmama

Jude Muscat 

 1. Rast je znanje,
 2. Rast je svjesnost,
 3. Rast je korištenje,
 4. Rast je služenje,
 5. Rast je služenje u ljubavi,
 6. Rast je ponizno služenje,
 7. Rast je skok u vjeri,
 8. Rast je odvažno kročenje naprijed,
 9. Rast je molitva i
 10. Rast je vjera koja mijenja budućnost

Kao i sve drugo, što raste ili sazrijeva, i karizme, također, imaju svoj sistematski proces. Svaka od sljedećih točaka pomaže nam u razvijanju i u zrelom korištenju karizmi. Nije bitno kojim su redom poredane, iako sam iz iskustva naučila da je plodonosno ako slijedimo ovakav redoslijed.

1. Rast je znanje

"O darovima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju." (1 Kor 12, 1).

 1. znanje odakle dolaze,
 2. znanje o njihovoj neizmjernoj moći da promijene svijet, i što je najvažnije i
 3. znanje da smo opremljeni.

Izraz Rucha u Starom zavjetu postao je simbol za označavanje božanskoga dinamizma ili snage koja djeluje u ljudima i koja iz osposobljava za izuzetna djela za zajednicu, u njezinom odnosu prema Bogu. Učenici u Starom zavjetu za pojam Ruach, vide konceptualni razvoj koji se sastoji od tri koraka:

 • funkcionalni (Suci 13, 24-25; 1 Sam 16, 13),
 • nutarnje osposobljavanje (jačanje) osobe (Iz 11, 2; Ez 36, 25-26) i - izvor života (Ez 37, 14).

Vjerujem da su ova tri aspekta još uvijek prisutna i prožimaju cijeli Novi zavjet, koncept Sile Duha Svetoga, ali i šire.

"Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama." (1 Kor 3, 16)

"Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: "Abba! Oče!" Sam je Duh susvjedok s našim duhom da smo djeca Božja" (Rim 8, 15-16).

2. Rast je svjesnost

U Bogu je snaga (Ps 62, 11b), ali on je posebno sretan ako tu snagu podijeli s nama.

On nas je osposobio, tako da kroz njega i s njim možemo donijeti spasenje, ozdravljenje i mir u svijetu.

Njegova snaga nije nekakva vanjska moć koja me gura ili prisiljava da učinim nešto.

To je snaga Duha Svetoga koji mi se slobodno daje.

To nije ljudska narav (priroda) niti će ikada biti, ali po milosti koja nam je dana po Kristu Isusu, to je snaga kojoj mi možemo pristupiti.

Bez svjesnosti i spoznavanja takve svjesnosti, darovi će ostati neaktivni.

Ovdje nije u pitanju visoko poštovanje prema sebi, mada svi znamo da je i to važno, ali po stavu koji nam je majka Marija pokazala: "Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo!" (Lk 1, 49).

3. Rast je korištenje

"Tako i vi, budući da čeznete za darovima Duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja Crkve." (1 Kor 14, 12).

"Što ne koristite – izgubit ćete."

Analogija mišića: Ako je netko povrijeđen i ne može koristiti neki od svojih mišića kroz određeno vremensko razdoblje, taj mišić sve više slabi. Tada nam je potrebno vrijeme i terapija da bi se taj mišić ponovno formirao. Tako je i s duhovnim darovima: izgubit ćemo ono što ne koristimo.

Iako su ostale točke neophodne za rast, sve one opisuju karakter "korištenja".

4. Rast je služenje

"Ako dakle ja - Gospodin i Učitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge." (Iv 13, 14).

Nakon našega iskustva u Krštenju u Duhu Svetomu, jedna od prvih posljedica je svijest o Božjemu Očinstvu i njegovoj veličanstvenoj moći.

Iz ove svjesnosti izviru mnoge stvari, o kojima, zbog nedostatka vremena, ne možemo svjedočiti, ali posebno su važne dvije točke:

 1. nova svijest o Božjoj prisutnosti i veličini poziva za zahvaljivanje i slavljenje,
 2. nova svijest o Njegovom očinstvu čini sve nas svjesnim da smo braća i sestre. Sada nas ova nova svijest prisiljava na služenje jedni drugima u sili i snazi Duha Svetoga.

Kršćansko služenje proizlazi iz činjenice da je Bog naš otac, a mi njegovi ljubljeni sinovi i kćeri.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)