Rast u služenju

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 22, 30 - 23, 1-11

Pavao pred Vijećem

30Sutradan pak kad je htio točno saznati za što ga Židovi optužuju, odriješi ga pa zapovjedi da se sastanu veliki svećenici i sve Vijeće te privede Pavla i postavi ga pred njih.

1Pavao uprije pogled u Vijeće i reče: »Braćo, ja sam posve mirne savjesti živio pred Bogom sve do dana današnjega.« 2Nato veliki svećenik Ananija naredi onima što stajahu uza nj da ga udare po ustima. 3Onda mu Pavao reče: »Udarit će Bog tebe, zide obijeljeni! Ti li sjediš da me po Zakonu sudiš, a protuzakonito zapovijedaš da me biju?« 4Oni što su ondje stajali rekoše nato: »Zar velikog svećenika Božjega da pogrđuješ?« 5Pavao odvrati: »Nisam znao, braćo, da je veliki svećenik. Ta pisano je: Glavara naroda svoga ne proklinji.«
6Pavao je znao da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji pa povika u Vijeću: »Braćo, ja sam farizej, sin farizeja. Sudi mi se zbog nade, uskrsnuća mrtvih.«
7Tek što je on to rekao, nasta razmirica između farizeja i saduceja i mnoštvo se razdijeli. 8Jer saduceji vele da nema uskrsnuća, ni anđela, ni duha, a farizeji sve to priznaju. 9Nasta velika graja te ustadoše neki pismoznanci farizejske stranke i zaoštre boj govoreći: »Ništa zlo ne nalazimo na tom čovjeku! A što ako mu je duh govorio, ili anđeo?« 10Kad razmirica posta još većom, poboja se tisućnik da Pavla ne rastrgaju pa zapovjedi da vojska siđe, otme ga ispred njih i povede u vojarnu.
11Iduće noći pristupi mu Gospodin i reče: »Hrabro samo! Jer kao što si za me svjedočio u Jeruzalemu tako treba da i u Rimu posvjedočiš!«

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Rast u služenju

Jude Muscat 

5. Rast je služenje u ljubavi

"Čeznite za višim darovima! A evo vam puta najizvrsnijega!" (doslovno: A Ja ću vam pokazati najuzvišeniji put!") (1 Kor 12, 31). Nemamo ni vremena ni prostora za dublje razmatranje, ali molim vas da razmislite i razmotrite sljedeći citat iz propovijedi sv. Augustina, biskupa Hippe

Za vas, ja sam biskup, ali, nakon svega, i ja sam kršćanin, zajedno s vama. Ranije je to značilo službu koju je trebalo poduzeti, kasnije milost; ranije je to bio naziv za opasnost, kasnije naziv za spasenje … Stoga se nadam da mi činjenica što se slažem s vama, daje više zadovoljstva nego da vam se popnem na glavu; tako ću vam, kako je Gospodin zapovjedio, učinkovitije služiti.

Ja sam, svakako, siguran da ljubim izbavitelja i znam što je on rekao Petru: Petre, ljubiš li me? Pasi ovce moje. On je to rekao jednom, dvaput, triput. Ljubav je bila upitna, a teški rad prezahtjevan, jer gdje je ljubav veća, tu se lakše radi (doslovno: rad je manje naporan, op. prev.)

6. Rast je ponizno služenje

"Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!" (Jak 4, 10). Naša svijest o sili i snazi koju nosimo u svojoj nutrini mogla bi biti opasna, kako smo upravo pročitali kod sv. Augustina

Biti svjestan milosti u sebi i ponizno ići ka savršenstvu – pristaje zajedno, dok se spoznaja o milosti koju nosim u sebi i oholost dramatično suprotstavljaju jedno drugome.

Pravi stav bi bio onaj koji je zauzela Marija: prije nego što je objavila svoju svijest o tome što je Bog učinio u njoj i za nju, rekla je: "jer pogleda na neznatnost službenice svoje"."Pred zlomom ide oholost i pred padom uznositost." (Izr 16, 18).

7. Rast je iskorak u vjeri

Razmatranje Post 12, 1-5 (Božji poziv Abrahamu).

Nedavno, na jednoj bejzbol utakmici, mnogi sportski komentatori u Americi rekli su da su bili svjedoci najboljega hvatanja koje je ikada učinjeno. Dok je lopta letjela kroz zrak, a onda je počela padati, igrač Coco Crisp bio je toliko daleko od lopte tako da je izgledalo ljudski nemoguće da je uhvati. Trčao je svom snagom i zaronio je u zrak dok je širio ruke da uhvati loptu – na sveopće iznenađenje on je to i učinio. Kada su ga nakon utakmice upitali o tome, Coco je odgovorio: Nisam ni mislio da bih ja to mogao uraditi, to je bio skok vjere!

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)