Rasti više u molitvi – 2. dio

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 21, 37 – 22,16

Pavlova obrana

Upravo na ulazu u 37 vojarnu reče Pavao tisućniku: »Smijem li nešto reći?« On ga upita: »Zar znaš grčki? 38Ti dakle nisi onaj Egipćanin koji je prije nekoliko dana pobunio i u pustinju odveo one četiri tisuće bodežara?« 39Pavao odvrati: »Ja sam Židov iz Tarza cilicijskoga, građanin grada znamenitoga. Molim te, dopusti mi progovoriti narodu.« 40Kad mu on dopusti, Pavao stojeći na stubama mahnu rukom narodu pa kad nasta velika tišina, prozbori hebrejskim jezikom:

1»Braćo i oci, poslušajte što ću vam sad u svoju obranu reći.« 2Kad čuše da im govori hebrejskim jezikom, još većma utihnuše. On nastavi: 3»Ja sam Židov, rođen u Tarzu cilicijskom, ali odrastao u ovom gradu, do nogu Gamalielovih odgojen točno po otačkom Zakonu; bijah revnitelj Božji kao što ste svi vi još danas. 4Ovaj sam Put na smrt progonio, u okove bacao i predavao u tamnice muževe i žene, 5kako mi to može posvjedočiti i veliki svećenik i sve starješinstvo. Od njih sam i pisma dobio za braću u Damasku pa se zaputio da i one ondje okovane dovedem u Jeruzalem da se kazne.«
6(Dj 9, 1–19; 26, 12–18)
»Dok sam tako putovao i približavao se Damasku, s neba me oko podneva iznenada obasja svjetlost velika. 7Sruših se na tlo i začuh glas što mi govoraše: ‘Savle, Savle, zašto me progoniš?’ 8Ja odgovorih: ‘Tko si, Gospodine?’ Reče mi: ‘Ja sam Isus Nazarećanin koga ti progoniš.’ 9Oni koji bijahu sa mnom svjetlost doduše primijetiše, ali ne čuše glasa Onoga koji mi govoraše. 10Rekoh nato: ‘Što mi je činiti, Gospodine?’ Gospodin će mi: ‘Ustani, pođi u Damask i ondje će ti se reći što ti je određeno učiniti.’ 11Kako od sjaja one svjetlosti obnevidjeh, pratioci me povedoše za ruku te stigoh u Damask.«
12»Neki Ananija, čovjek po Zakonu pobožan i na dobru glasu u Židova ondje nastanjenih, 13dođe k meni, pristupi mi i reče: ‘Savle, brate, progledaj!’ I ja se u taj čas zagledah u nj. 14A on će: ‘Bog otaca naših predodredi te da upoznaš volju njegovu, da vidiš Pravednika i čuješ glas iz usta njegovih 15jer bit ćeš mu pred svim ljudima svjedokom onoga što si vidio i čuo. 16I što sad oklijevaš? Ustani, krsti se i operi grijehe svoje, prizivljući ime njegovo!’«

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Rasti više u molitvi  – 2.dio

Nikol Baldacchino

3. Raznovrsnost molitve 

"Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete…" Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Ako molimo neprestano, različite situacije koje susrećemo zahtijevaju raznovrsne načine molitve. Mislite na razne okolnosti koje moramo susresti u svakodnevnom životu, na našem odgovornom položaju, u služenju drugima; molitva da se odupremo napastima, da postignemo mudrost i moć duha, za duhovnu borbu; zahvalna molitva i molitva pohvala, za postizanje zaštite, duhovni rast, uvjeravanje i ona za posredovanje u teškim situacijama, itd. 

4. Ustrajna molitva 

"Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete…" Ohrabrivati na neprestanu molitvu bijaše česta tema Isusovih poučavanja o molitvi: "Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!" (Mt 7, 7). U Getsemaniju Isus potiče svoje učenike: "Bdijte i molite da ne padnete u napast" (Mk 14, 38). 

Kao odgovorni, molimo li ustrajno za naše skupine, naše službenike i razne službe? Za naše obitelji? Za Crkvu? Postoje li teške osobe, odgovorne situacije, idealni poticatelji za koje bi morali neprestano moliti? 

Rastimo u ustrajnosti. Gospodin odgovara na našu ustrajnu molitvu. 

5. Zagovornička molitva 

"Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete…" 

"Sveti", koji su vjernici u Krista moraju imati veliko mjesto u našoj molitvi. Nekoliko puta Pavao hrabri Crkvu "molite također za mene"; Pavao je poznavao koristi od molitve. Zagovornička molitva donosi milost u naš život, proizvodi zaštitu, ima za posljedicu duhovni rast. Molitva za naše skupine i zajednice otvara vrata velikom broju znamenja i čudesa. Stvara jedinstvo gdje je podjela; donosi život gdje je apatija, mlakost i ravnodušnost. Na koncu, ako želimo nastaviti rasti u molitvi, moliti u Duhu posredstvom neprestane molitve "u svakoj prigodi"; raznovrsnim molitvama, sa "svakovrsnom molitvom i prošnjom" i zagovornom molitvom "za sve svete", osjetit ćemo se potaknuti, motivirani i nikad nećemo izgubiti duh. "Kada počnem moliti", pripovijeda jedan poznati kršćanin, "nalazim da je moje srce neraspoloženo ići prema Bogu, a kada je s Njim, tako se opire ostanku". Upravo u ovom trenutku moramo sami sebe naložiti disciplinu: "Kada se osjetite neraspoloženi za molitvu, ne odustajte", savjetuje on "nego se natjerajte moliti, također i onda kada mislite da to nećete uspjeti". Ne postoji drugi način da naučimo moliti i rasti u molitvi, osim kroz samu molitvu! 

Pitanja za razmatranje: 

  1. "Molitva je prava limfa našeg služenja drugima". Koju važnost dajete molitvi na vašem putu s Gospodinom? 
  2. Koji prostor dajete Duhu Svetom u vašem molitvenom životu tako da vam On može reći za što biste trebali moliti i kako moliti? 
  3. "Molitva nije povremeni rad niti za jednog kršćanina". Molite li povremeno ili neprestano? 
  4. Molite li ustrajno za vašu službu, vašu obitelj, Crkvu itd.? 

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)