Razlučivanje Duhova

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 10, 24 – 48

24Drugi dan stiže u Cezareju. Kornelije ih je čekao sazvavši rodbinu i prisne prijatelje. 25Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije u susret, padne mu k nogama i pokloni se. 26Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« 27I razgovarajući s njime, uđe i nađe sabrane mnoge 28te im reče: »Vi znate kako je Židovu zabranjeno družiti se sa strancem ili k njemu ulaziti, ali meni Bog pokaza da nikoga ne zovem okaljanim ili nečistim. 29Stoga, pozvan, i dođoh bez pogovora. Da čujemo dakle zbog čega me pozvaste!«
30Kornelije reče: »Prije četiri dana baš u ovo doba, o devetoj uri, molio sam se u kući kad gle: čovjek neki u sjajnoj odjeći stane preda me 31i reče: ‘Kornelije, uslišana ti je molitva i milostinje su tvoje spomenute pred Bogom! 32Pošalji dakle u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost u kući Šimuna kožara uz more.’ 33Odmah sam dakle poslao k tebi, a ti si dobro učinio što si došao. Evo nas dakle sviju pred Bogom da čujemo sve što ti zapovjedi Gospodin!«
34Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, 35nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. 36Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. 37Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: 38kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.«
39»Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo40Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – 41ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.«
42»On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!«
43»Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«
44

Krštenje prvih pogana

Dok je Petar još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. 45A vjernici iz obrezanja, koji dođoše zajedno s Petrom, začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. 46Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.
Tada Petar reče: 47»Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« 48I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Razlučivanje Duhova

Robert Canton

Postoje četiri izvora glasova koje možemo čuti u duhovnom carstvu, a to su Duh Sveti, ljudski duh, zli duh i sveti Anđeli. U 1 Iv 4,1 Riječ Božja kaže: „Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet“. U 1 Sol 5,19-21 Sv. Pavao kaže: „Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite“ I onaj koji „daje“ proroštvo i onaj koji „prima“ ili koji sluša trebaju da razluče riječi. Veoma oprezno i temeljito treba da bude razlučivanje posebice u slučajevima kada proroštvo upućuje treba biti siguran da su riječi od Boga a ne od lažnih proroka. Da bi razlučili pravo i točno treba nam mudrost i pomoć Duha Svetoga koji nas „vodi ka istini“. Slijede samo neke od uputa u prosudbi i razlučivanju proroštva:

  1. Mora da uzdiže i izgrađuje i daje utjehu. Ako je proroštvo negativno i osuđujuće to je siguran znak da nije od Boga.
  2. Mora nositi dobar plod. „Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom, sječe se i u oganj baca. Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati“ (Mt 7,19-20).
  3. Mora biti biblijski. Isus kaže: „Moje su riječi Duh i život“ (Iv 6,63).
  4. Mora biti u skladu sa magisterijem Katoličke Crkve. Magisterij je naučavanje o autoritetu Crkve.
  5. Mora proizvesti mir. Sv. Pavao kaže: „Bog nije Bog nesklada nego mira“ (I Kor 14,33).
  6. Mora prvotno dati slavu i čast Bogu. Sv. Pavao izjavljuje: “Dakle ili jeli ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite“ (1 Kor 10,31).
  7. Mora osnažiti vjeru i u onome koji „daje“ proroštvo i u „slušatelju ili slušateljima“. „Dakle: vjera po poruci, a poruka Riječju Kristovom“ (Rim 10,17).

Dar proroštva, ako se ispravno koristi, ima moć promijeniti živote ljudi. Vjerujem da nas je Gospodin izabrao i postavio, usprkos samih sebe, da budemo Njegovi instrumenti. Svijet čeka da iskusi snagu Duha Svetoga, onoga koji mijenja živote i daje životnu snagu. Želite li da kažete „DA“ Gospodinu i da budete Njegova posuda da mijenjate svijet oko vas?

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)