Sedam darova Duha Svetoga – 2. dio

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 4, 23-37

Molitva u progonstvu

23Otpušteni, odoše svojima i javiše što im rekoše veliki svećenici i starješine. 24Kad su oni to čuli, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše:
»Gospodine,
ti si stvorio nebo i zemlju i more
i sve što je u njima!
25Ti si na usta oca našega, sluge svoga Davida,
po Duhu Svetom rekao:
Zašto se bune narodi,
zašto puci ludosti snuju?

26Ustaju kraljevi zemaljski,
Knezovi se ròtê protiv Gospodina
i protiv Pomazanika njegova.

27Ròtê se, uistinu, u ovome gradu
na svetog Slugu tvoga Isusa,
kog pomaza,
ròtê se Herod i Poncije Pilat
zajedno s narodima i pucima izraelskim

28da učine što tvoja ruka i tvoja volja
predodredi da se zbude.

29I evo sada, Gospodine,
promotri prijetnje njihove
i daj slugama svojim
sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju!

30Pruži ruku svoju
da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa
po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa.«
31I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i svi se napuniše Duha Svetoga te stanu navješćivati riječ Božju smjelo.

Prvotna kršćanska zajednica

32U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. 33Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. 34Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili 35i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.

Barnabina plemenitost

36A Josip, od apostola prozvan Barnaba, što znači Sin utjehe, levit, rodom Cipranin, 37posjedovaše jednu njivu; proda je pa donese novac i postavi pred noge apostolima.

 

Sedam darova Duha Svetoga – drugi dio

Marcos Volcan

Znanje

Među darovima Duha Svetoga, dar znanja (spoznanja) dolazi prvi, zbog važne uloge koju on igra u našem duhovnom životu. Dar spoznanja zamjenjuje (mijenja) ovozemaljski mentalitet, to jest, i samo čovječanstvo, Božjim znanjem (spoznanjem). Duša zatim počinje suditi (prosuđivati) sve stvari u svjetlu vjere i jasnog razumijevanja nadnaravne svrhe zbog koje postoji ljudsko biće i potrebu da njoj podloži sve zemaljske stvarnosti.

Savjet

Dar savjeta pomaže u poboljšanju kreposti obazrivosti, osposobljavajući dušu da odmah razluči što bi trebala a što ne bi trebala činiti; oboje u odnosu prema njezinom vlastitom vodstvu i vodstvu drugih. To je proces našeg ljudskog rezoniranja (razmišljanja) koji je osvijetljen Božjom milošću, koja nam jasno pokazuje što bismo trebali činiti ili izbjegavati činiti u određenim okolnostima. Ova precizna "objava" proizlazi iz proučavanja i razmatranja (razmišljanja), ali – ona je također i "nadnaravni instinkt" koji dolazi po daru savjeta.

Razum

Dar razuma je nadnaravno raspoloženje duše koje ju osposobljava da razumije s nevjerojatnom jasnoćom i intuicijom, određena otajstva vjere ili, štoviše, i poglavlja Svetog Pisma. Prosvijetljena djelovanjem Duha Svetoga, duša duboko i jasno prodire u otkrivena otajstva, dubinski oslikava istine vjere i dopušta sama sebi da je vodi molitva koja se u njoj sve više razlijeva.

Mudrost

Dar mudrosti se može definirati kao nadnaravno raspoloženje našega intelekta koji nas potiče da činimo Bogu vrijedne stvari i proslavljamo Njegovo ime. "… Jer mudrost je vrednija od biserja i nikakve se dragocjenosti ne mogu uporediti s njom." (Izr 8,11) Dar mudrosti se ne uči iz knjiga, nego ga duši podjeljuje Sami Bog, koji prosvjetljuje i ljubavlju ispunjava naš um, naše misli, srce, naš intelekt i volju.

Pobožnost

Dar pobožnosti se sastoji od nadnaravnog raspoloženja duše koju taj dar vodi, pod djelovanjem Duha Svetoga; da se u svome odnosu s Bogom ponaša na isti način kao što se vrlo brižno dijete ponaša prema svojemu ocu, pored koga se on osjeća silno ljubljen.

Jakost

Dar jakosti je sposobnost koju nam Duh Sveti daje da izdržimo iskušenja i ujedinimo ih s Kristovim trpljenjem. Duša koja se potpuno podlaže Duhu Svetomu, kroz dar jakosti, uočava se s nadnaravnim raspoloženjem koje je osposobljava da se uhvati u koštac s najtežim iskušenjima i da podnese najteže patnje iz ljubavi prema Bogu i na slavu Njegovog Imena.

Strah Gospodnji

Dar straha Gospodnjega je nadnaravno stanje duše koje joj pomaže da doživi duboko poštovanje prema Bogu i beskonačno predanje u Njegovu beskonačnu dobrotu, Očevu dobrotu. To nije strah koji zarobljava, niti, štoviše, strah koji nije Njemu ugodan, nego strah koji nastaje zbog preobilnog poštovanja: Njegovo veličanstvo i Neizmjernost su toliko veliki i toliko snažni da Mu želimo služiti i ljubiti Ga svim srcem svojim, jer On nama znači sve u životu. "Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene." (Gal 2, 20)

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)