Sedam darova Duha Svetoga – 1. dio

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

Djela apostolska 4, 1-22

Petar i Ivan pred Vijećem

Dok su oni još govorili narodu, priđu im svećenici, hramski zapovjednik i saduceji, 2ozlovoljeni što uče narod i navješćuju – u Isusu – uskrsnuće od mrtvih; 3pograbe ih i bace u tamnicu do sutra jer već bijaše večer. 4Ipak mnogi od onih koji su čuli Riječ, povjerovaše te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća.
5Sutradan se sastadoše u Jeruzalemu glavari, starješine i pismoznanci – 6i veliki svećenik Ana, i Kajfa, i Ivan, i Aleksandar, i svi od roda velikosvećeničkoga. 7Izvedoše apostole preda se pa ih stadoše ispitivati: »Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste?«
8Onda Petar pun Duha Svetoga reče: »Glavari narodni i starješine! 9Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? 10Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! 11On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. 12I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«
13Kad vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali 14videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti. 15Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice pa stadoše raspravljati: 16»Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak, poznat svim Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati; 17ali da se još više ne razglasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom imenu više ne govore.«
18Pozvaše ih i zapovjediše im da podnipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo. 19Ali im Petar i Ivan odgovoriše: »Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga. 20Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.« 21Ali oni ne našavši kako da ih kazne, opet im zaprijete pa ih otpuste poradi naroda jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo. 22Jer čovjeku na kom se dogodi čudo ozdravljenja bijaše više od četrdeset godina.

Sedam darova Duha Svetoga – prvi dio

Marcos Volcan

Isus, Jedinorođeni Sin Očev, Pomazanik! On je došao k nama, kaže Evanđelje svetog Ivana jer je "Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga sina, da svaki koji u njega vjeruje ne pogine nego da ima život vječni. Jer Bog nije poslao svoga Sina u svijet da osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi." On se rodio u utrobi Djevice Marije, silom i snagom Duha Svetoga; Isusov javni život je počeo kada je Duh, u obliku goluba sišao na Isusovu glavu. Vođen Duhom Svetim, Isus odlazi u pustinju, i pun Duha Svetoga – On odlazi u Nazaret, gdje je ustao da pročita sljedeće riječi: "Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje."

Kroz Svoju krv i žrtvu na križu, Isus je otkupio za Boga ljude iz svakog plemena i jezika, ljude i narode, i učinio ih kraljevima i svećenicima za Boga našega. Pjevaju oni pjesmu novu: "Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda; učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji." (Otk 5, 9-10).

Ova milost se udjeljuje i nama po Sakramentu krštenja (baptizen, u grčkom jeziku, što znači uranjanje, podlaganje). "Ili zar ne znate:" pita apostol Pavao u Poslanici Rimljanima te nastavlja "koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću."

Sakrament Krštenja je izvor posvećujuće milosti, proces u kojem se Duh Sveti "nastanjuje" u nama, stvarajući od nas – gradeći u nama – Svoj Hram! 

To je Duh Jedinorođenoga Sina Očevog koji u nama proizvodi krik, vapaj: "Abba, Oče." Usredotočimo se, međutim, u Rim 6, 5: "Mi smo doista s njime srasli!" 

Duh sjedinjenja (pošto on pripada Jedinorođenom Sinu Očevom) daje se nama i mi postajemo "nakalemljeni na Istinski Trs". Mi se izjednačujemo, sjedinjujemo s Kristom, što nas preobražava u Jedno Tijelo s Njime. Sve što On jeste i sve što je On postigao postaje naša baština zahvaljujući Njegovom Duhu koji živi u nama!

Apostol Ivan, u Knjizi Otkrivenja (Otk 5, 6), kaže: "I vidjeh: posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih." Ovaj Duh, koji je nastanjen u Jaganjcu, povezuje nas s Isusom Kristom, s njegovih sedam milosti i njegovih sedam darova (glavno poslanje Duha).

"Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit' iz njegova korijena. Na njemu će duh Jahvin počivat", kaže prorok Izaija, i nastavlja nabrajati sedam Duhova Božjih; "duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji". U Vulgate verziji Biblije, navodi se šest darova; grčka verzija - poznata kao Starozavjetna - dodaje dar pobožnosti. Zbog toga imamo ukupno sedam Darova Duha Svetoga, zanemarujući dvaput spomenuti strah Gospodnji. Zato, kada primamo sakrament Krštenja, nama se podjeljuju i darovi ovoga "naseljenja" koji se zbog toga i nazivaju Darovi Posvećenja. Mi primamo Kristovog Duha koji djeluje u nama u procesu preobraženja u Osobu Jedinorođenog Sina Očevog, djelovanjem Njegovih sedam darova.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)