Svetkovina pedesetnica - Duhovi, Karizme, darovi i plodovi Duha Svetoga

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Prvo čitanje:

Dj 2, 1-11 Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34

Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje:

1Kor 12, 3b-7, 12-13 U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: 

Iv 20, 19-23

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Riječ Gospodnja.

Izvor: http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2020&mj=5&dan=31

 

Karizme, darovi i plodovi Duha Svetoga

Michelle Moran

Ivan Krstitelj pripravlja put Mesiji, a Isus na odlasku daje obećanje očevo za izljev Duha Svetoga. 

Dj 1. Priprava; 

Dj 2. Pedesetnica;

Izlijevanje Duha Svetoga se nastavlja. Katekizam 732, rođenje Crkve, svijet ulazi u posljednje dane, vrijeme Duha, ne moramo se bojati, ali moramo prepoznati da postoji jedna hitnost. Pripremiti, bdjeti.

Bog podiže narod, a mi smo taj narod, vidjeli smo nebeske stvari, ali živimo na zemlji i poslanje je da navijestimo Kraljevstvo Božje. Živjeti u sili Duha Svetoga. Osjećaj svojeg poslanja. Način kako se mi krećemo u darovima , karizmama Duha Svetoga. 

DAROVI Duha Svetoga- Iz 11, 1-2, mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, strah Božji, pobožnost, oni su posvetni darovi služe za našu svetost.

Moliti nad Iz 11,1-2 za svoj život da bi probudili, da bi oslobodili milost krštenja i potvrde.

KARIZME dijeli Duh Sveti na različite načine na različite ljude, oni nisu za naše osobno posvećenje već za izgradnju Kraljevstva Božjeg. 

Tko će ih primiti? One leže u svakoj krštenoj osobi. U dokumentu vatikanskog koncila stoji, karizme su podijeljene među svim vjernicima svakoga ranga.

Ponekad mislimo da su karizme znak svetosti. Nisam dostojan da me Gospodin upotrijebi. Gospodin ne nameće stvar silom i on izljeva karizme na sve vjerne kako odabere, kad on odluči. Dani kao Dari da bi ih koristili i razdavali dalje. One nisu osobno vlasništvo, Bog me upotrijebio u daru, npr. ozdravljanja, proroštva. 

Nekad želimo posvojiti karizme. Proglašavati sebe na pozicije koje nisu na nama da ih preuzmemo. Biti otvoren da se krećeš u daru Duha Svetoga. Mi smo samo posude i Gospodin će dati karizme kako On odluči. Manjak karizmi jer nismo otvoreni. Pretpostavljamo da će netko drugi pokrenuti se u karizmi. Mi moramo imati pouzdanja da nam Gospodin može dati dar za tog brata. Prestati raditi hijerarhiju u karizmi. Gospodin se želi kretati u svima nama.

Otvoreni, htjeti, iskoračiti, htjeti da se Gospodin kreće kroz tvoju grupu.

Slavljenje otvara vrata karizmama. Ono se diže kao tamjan i slava Božja dolazi u sili, onda se Duh Sveti počinje kretati, On otpušta darove. 

Kada smo nekad pospani ili čekamo da će Gospodin učiniti po nekome ili kako je On već činio, trebamo biti otvoreni za novo pohođenje, biti spremni da se krećemo na nov način. 

Karizme 1 Kor 12, dolaze kroz tijelo, što smo više zajedno u jedinstvu više smo prepušteni Gospodinu. 

1 Kor 1,7, svakoj osobi dano je očitovanje Duha. Otvoreni u bilo koje doba da vas Gospodin želi upotrijebiti. Karizme su besplatne ne zato što ih mi zaslužujemo već zato što nas Gospodin želi upotrijebiti. 

1 Kor 12,31 žudimo za darovima Duha Svetoga. Žarko želimo da bude pohođenje Duha Svetoga, da se možemo kretati u sili i snazi Duha Svetoga.

Devet karizmi koje dijelimo na

  1. Darovi riječi – dar jezika, dar proroštva, dar tumačenja jezika
  2. Darovi znanja- dar spoznaje, dar mudrosti, dar razlikovanja duhova
  3. Darovi sile- dar vjere, dar ozdravljanja, dar čudesa

Moramo biti otvoreni svim karizmama.

Kroz 50 godina moramo vidjeti više karizmi koje se očituju kroz Kristovo tijelo, zrelost u karizmi, moramo moliti da nas Gospodin pohodi sa silom odozgo.

Moramo biti puni iščekivanja da Gospodin promijeni stvari oko nas. Vrijeme je da se krećemo u dubokoj vodi, ne samo se bućkati u plitkoj vodi. Ništa Gospodinu nije nemoguće. 

Ljudi se boje u odnosu na darove ili su oprezni tako da se nikada ne kreću u Duhu Svetom. Auto Ferrari, svi smo spremni, ali ne idemo. Preuzeti rizik, pustiti kočnice i staviti u brzinu. Moliti za konkretno, Gospodine daj nam taj i taj dar u tom trenutku!

Dj 1, 2 Duh se spustio i svi su počeli govoriti u jezicima. 

Dar jezika- dvije dimenzije-da dobije proročku riječ( rastumačiti i razlikovati) i kao osobni dar da nam pomogne u osobnom molitvenom životu. Kad ne znamo kako da molimo Duh Sveti moli u nama. Za one koji nemaju dar jezika, molite za njih da im se spusti duh jezika, moliti da dobiju taj dar. Dar govora i molitve u jezicima. Mi vjerujemo da Bog daje darove kako on hoće, ali on nam dar jezika daje da rastemo u odnosu s njim. Želi da kao voditelji budemo osjetljivi na primanje dara jezika kod drugih. To je najmanji dar, ali on nas vodi dublje u našem životu. 

Dar proroštva- daje nam riječ, sliku. Kad osjećamo da nam Gospodin govori proročki vidjeti da li je to za mene, za zajednicu. Moramo imati razlikovanje. Nekad se dogodi da imao 15 riječi, 20 slika, 10 čitanja. Zbrka, imamo pregršt toga, a ne sjećamo se ničega.

Voditelj treba prekinuti, zastati na trenutak da čujemo na dublji način to što nam Gospodin govori. Stanite mi čekamo, sada, primamo toliko mnogo, a ne znamo što smo primili, moramo imati vremena, voditelj može izvlačiti što misli da je sažetak, poveznica, veza, spremni da se krećemo, odgovornost da razlikujemo i omogućiti ljudima da prime. Biti dobar pastir, da prime ono što Gospodin želi da prime.

Puni iščekivanja da će Gospodin progovoriti, a ne izmisliti da se netko dobro osjeća. Biti otvoren da Gospodin progovori kroz vas ali isto biti i spremni na tišinu, tu nam treba mudrost. Gospodin govori kroz tišinu.

Budimo mudri imajmo razlikovanja, iskoračimo na nov način.

Tri kretanja Duha Svetoga na Pedesetnicu: 

  1. vjetar, dah 
  2. vatra 
  3. sila, snaga;

Naučiti kako biti ljudi nove Pedesetnice. Rasti u karizmama, kako da dođemo do drugih.

U našem svijetu postoji sekularizam, fundamentalizam, nasilje, mnogo izazova. 

Dj 4,29. Rani kršćani su se morali pozivati na nov način. Pomozi nam Gospodine jer tonemo. Biti kršćanin je radikalno. Oni mole za nov dar proklamacije, novi dar odvažnosti, hrabrosti, novi dar da pokazuju stvari Duha. Nova snaga, nov način za očitovanje sile da je Bog živ. Nakon toga su svi ispunjeni Duhom Svetim.

Trebamo vjeru da će Gospodin djelovati na čudesan način kroz nas. Omogućiti da darovi slobodnije teku. 

Proročko svjedočenje Pape Franje- duhovsko bdijenje na Cirko Maksimusu, srce grada Rima, mjesto mučenika, izloženo mjesto, nema boljeg mjesta za umrijeti. To je znak koji su živjeli u Dj 4. 

Imajte svoju vlastitu proslavu jubileja, na otvorenom, u svom gradu. Nemojte imati privatnu zabavu. Javno svjedočanstvo kojim ćemo objaviti silu Pedesetnice.