Svrha Duhovnih darova

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 9, 11 – 31

11 A Gospodin će mu: »Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se; 12 i u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje ulazi i polaže na nj ruke da bi progledao.«
13 Ananija odgovori: »Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu. 14 On ima od velikih svećenika i punomoć okovati sve koji prizivlju ime tvoje.«
15 Gospodin mu odvrati: »Pođi jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. 16 Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.«
17 Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: »Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga.«
18 I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se 19 i uzevši hrane, okrijepi se.

Savlovo propovijedanje u Damasku

Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku 20te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Božji.21Koji ga god slušahu, izvan sebe govorahu: »Nije li ovo onaj koji je u Jeruzalemu istrebljivao sve koji ime ovo prizivlju, pa i ovamo zato došao da ih okovane odvede pred velike svećenike?« 22Savao pak, sve silniji, zbunjivaše Židove koji prebivahu u Damasku dokazujući: »Ovo je Krist!«
23Pošto je minulo podosta vremena, odluče Židovi pogubiti ga, 24ali Savao dozna za njihov naum. Nadzirahu i vrata danju i noću da bi ga pogubili, 25ali ga učenici noću uzeše i preko zidina oprezno spustiše u košari.
26Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu: nisu vjerovali da je učenik.
27Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovijedao u ime Isusovo.
28Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovijedao u ime Gospodnje. 29Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti ga.
30Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz.
31Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Svrha Duhovnih darova

Piše Robert Canton

U I Kor 12,4-11 Sv. Pavao piše, “Različiti su darovi a isti Duh; i različite službe a isti Gospodin; i različita djelovanja koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dar liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće“.

Svrha Duhovnih Darova

Ove darove, koje mnogi zovu „Karizme ili Karizmatski darovi“, daje Duh Sveti pojedincima za službu ili služenje da uzdigne i izgradi, da ohrabri i da utješi tijelo Kristovo (pogl. 1 Kor 14,3-5). 

Riječ „dar“ na Grčkom je „karizmata“, što znači „dar slobodno dan od Gospodina po Njegovoj volji“. 

To nije nešto što se može zaraditi ili zaslužiti. 

U Katekizmu Katoličke Crkve 799, Crkva tvrdi, „Bilo da su izvanredne ili jednostavne i skromne, karizme su milosti Svetog Duha koje izravno ili neizravno koriste Crkvi, određene kakve jesu za njenu izgradnju za dobrobit ljudi i za potrebe svijeta“. 

Darovi Duha očituju Božje prisustvo i snagu među nama. 

Isus nam u Djelima 1,8 kaže: „Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje“. 

Grčka riječ za ovu vrstu snage je „dunamis“ što znači „dinamit“.

Božja snaga je definitivno moćnija od svih drugih snaga u svijetu zajedno jer Božja snaga je nadprirodna i neusporediva u prirodi. 

Kada Gospodin pusti Svoju moć uvijek je to da ispuni Svoju namjenu i uspostavi Svoje Kraljevstvo. 

Vjerujem da Duh Sveti traži ljude na koje može računati da će poduprijeti Božje Kraljevstvo i izvršiti Njegovu namjenu na Njegovu čast i slavu. 

U dokumentima II Vatikanskog Koncila u Dekretu Apostolata za laike kaže: „Iz primanja ovih karizmi. Čak i onih najizvanrednijih, proizlazi pravo vjere za svaku od njih i dužnost za njihovo korištenje u Crkvi i svijetu za dobro ljudi i razvoj Crkve, korištenjem u slobodi Duha Svetoga koji „gdje želi“. 

U svojoj propovjedi na Misi Susreta mladih u Sidneyju Australija i Lipnju 2008. Papa Benedikt XVI je rekao: „Što je to snaga Duha Svetoga? To je snaga Božjeg života! 

To je snaga onog istog Duha koji je lebdio nad vodama u početku stvaranja i koji, u punini vremena, uskrsnuo Isusa od mrtvih. To je snaga koja pokazuje nama i svijetu dolazak Božjeg Kraljevstva“.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)