Učenje na vlastitim pogreškama – 2 dio.

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 8, 1-25

1Savao je pristao da se Stjepan smakne.

Savao progonitelj

U onaj dan navali velik progon na Crkvu u Jeruzalemu. Svi se osim apostola raspršiše po krajevima judejskim i samarijskim. 2Bogobojazni su ljudi pokopali Stjepana i održali veliko žalovanje za njim. 3Savao je pak pustošio Crkvu: ulazio je u kuće, odvlačio muževe i žene i predavao ih u tamnicu.

Propovijedanje u Samariji

4Oni dakle što su se raspršili obilazili su navješćujući Riječ. 5Filip tako siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. 6Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. 7Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. 8Nasta tako velika radost u onome gradu.

Šimun čarobnjak

9Čovjek se neki, imenom Šimun, u gradu već duže bavio čarobnjaštvom i opčaravao narod tvrdeći da je neki veliki. 10Priklanjalo mu se sve, malo i veliko, te govorilo: »Ovaj je Snaga Božja, zvana Velika.« 11A priklanjahu mu se jer ih je duže vremena opčaravao svojim vradžbinama. 12Ali kad povjerovaše Filipu koji navješćivaše evanđelje o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista, krštavahu se – muževi i žene. 13Povjerova i Šimun te se krsti i osta uz Filipa: bio je zanesen promatrajući znamenja i čudesa koja su se događala.
14Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. 15Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. 16Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. 17Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.
18Kad Šimun vidje da se polaganjem ruku apostolskih daje Duh, ponudi apostolima novaca 19govoreći: »Dajte i meni tu moć da svatko na koga položim ruke primi Duha Svetoga.«
20Petar mu odvrati: »Novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Božji novcima steći! 21Nema tebi ovdje dijela ni udjela jer tvoje srce nije pravo pred Bogom! 22Obrati se od te opakosti svoje i moli Gospodina ne bi li ti se kako oprostila namisao srca tvoga. 23Ta gledam te: žučju si gorak i nepravdom okovan.«
24Šimun odgovori: »Molite i vi za me Gospodina da me ne snađe ništa od toga što rekoste!«
25Oni pak pošto posvjedočiše i dorekoše riječ Gospodnju, vratiše se u Jeruzalem navješćujući evanđelje mnogim selima samarijskim.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

UČENJE NA VLASTITIM POGREŠKAMA – 2 dio.

Charles Whitehead 

Sigurno je i pasti 

Ja trebam naučiti lekciju koju je i Petar naučio. Može se biti poslušan Gospodinu kada on od mene traži da uradim stvari koje su ljudskom rodu nemoguće. I može se sa sigurnošću i pasti - onoliko dugo koliko se s pouzdanjem okrećem Gospodinu moleći ga da me izbavi. "Gospodine, spasi me!" to je vapaj čovjeka koji tone. Nakon što je Isus ispružio ruku i pridržao ga, Petar je naučio da njegova slabost ne utječe na Gospodnju ljubav i brigu za njega. Sigurno je ponekada i pasti zato što je sigurno potpuno se pouzdati u Boga koji nas ljubi dubokom i osobnom ljubavlju. Ja se ne trebam ispričavati za sve moje padove i slabosti. Trebam se pokajati i promijeniti. Ali, iznad svega moram se okrenuti potpunoj vjeri, neprestano se pouzdavati u Boga. To je upravo ono što je i Isus pokazao Petru. Najvažnija stvar nije da provedemo sate analizirajući razloge koji su me doveli do pogreške. Ono što moram uraditi jeste ponovno čvrsto prikovati svoj pogled na Gospodina i s povjerenjem i pouzdanjem odgovoriti na njegovu sljedeću zapovijed. Razlog zbog kojega padam je obično u mome slabom pouzdanju u Boga - ne u nedostatku napora ili predanosti ili odvažnosti. Nikada se ne smijem bojati pogrešaka. To me neće povrijediti ako dopustim Bogu da vlada. To je lekcija koju je Nehemija već naučio kada se suočio sa sličnim nemogućim zadatkom oko izgradnje zidova oko Jeruzalema. On se pouzdao u Boga - ne u sebe samoga niti u svoju mudrost ili sposobnost. 

Pogreške vode do ispunjenja 

Ako želim služiti Bogu moram naučiti da se svi moji resursi nalaze u Njemu. Sam po sebi ja ne mogu učiniti ništa. To je početak novoga života. Isus je to ovako formulirao: "Ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ako li umre, rodi velik rod." (Iv 12, 24). Pavao to izražava na drugi način: "S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene." (Gal 2, 19-20) Božja milost i snaga mogu u meni učinkovitije početi djelovati kada se prestanem pouzdavati u svoju vlastitu prikladnost i samodostatnost i kada shvatim da se moram okrenuti Njemu jedinomu. Petar je sasvim upoznao ovaj teški put kroz pogrešku kada je zanijekao Gospodina iako Ga je dobro poznavao. Ali uskrsli Isus se ukazao svome slomljenom učeniku: (Lk 24, 13). Nama nisu poznate riječi koje su tada izgovorene, samo da je Petar otkrio da ga Isus još uvijek ljubi i da mu je oprošteno. Nekoliko dana kasnije, Isus će javno potvrditi svoje pouzdanje u njega, "Pasi ovce moje." Što se tiče Isusa, ništa nije podsjećalo na Petrov propust - samo nježno insistiranje na javnom izražavanju njegove predanosti. Kada je Bog s nama ništa nam više nije potrebno, jer On nam je dovoljan. Kao i Petar, većina nas ovu istinu nauči na težak način. Mi također moramo naučiti kako drugima dokazati da je sigurno nekada i pasti. Mi moramo na njihove propuste odgovoriti isto onako kako Isus odgovara na naše. Pogreške nas ne diskvalificiraju i ne udaljavaju od Božje službe. Naprotiv, to je često vrlo važan korak u ostvarenju vizije koju nam je On dao. Snaga Duha Svetoga 

Petru je bila potrebna jedna vrlo velika stvar - snaga Duha Svetoga. Njegova nova vjera kojom se pouzdavao u svoga Gospodina bila je stijena na kojoj će Isus izgraditi svoju crkvu. Vjera je nadvladala pogrešku i slabost - dvije stvari koje mnogi od nas dobro poznajemo. Pedesetnica bi sada upotpunila stvaranje novoga Petra. To isto vrijedi i za nas. Kada smo u bliskom odnosu s Gospodinom, svjesni svojih slabosti, ali ispunjeni njegovim Duhom Svetim i kada ovisimo samo o njegovoj snazi, naš život će također biti obilježen prisustvom i snagom živoga Boga. I pored pogrešaka može nastupiti novi život vjere, možemo živjeti u snazi Duha Svetoga. Ali najprije se moramo osloboditi svih onih pogrešaka iz prošlosti. I tek tada se možemo uputiti prema novim zadacima.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)