Vođenje s vizijom

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

 • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
 • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
 • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 24, 1- 27

Rasprava pred Feliksom

1Nakon pet dana siđe veliki svećenik Ananija s nekim starješinama i odvjetnikom, nekim Tertulom, te izniješe upravitelju tužbu protiv Pavla. 2Pošto dozvaše Pavla, poče ga Tertul optuživati: »Veliki mir što ga po tebi, vrli Felikse, uživamo i boljitak što tvojom providnošću narodu ovomu nastaje, 3u svemu i posvuda primamo sa svom zahvalnošću. 4Ali, da ti dulje ne dodijavam, molim te da nas u svojoj blagonaklonosti ukratko poslušaš. 5Utvrdismo da je ovaj čovjek kuga, da pokreće bune među svim Židovima po svijetu, da je kolovođa nazaretske sljedbe, 6da je čak i Hram pokušao oskvrnuti pa ga uhitismo. 8Od njega, ako ga o svemu tomu ispitaš, možeš saznati za što ga mi optužujemo.« 9Podržaše ga i Židovi tvrdeći da je tako.

Pavlova obrana

10Nato Pavao odvrati pošto mu upravitelj kimnu da govori: »Kako znam da si već mnogo godina sudac narodu ovomu, mirne se duše branim. 11Ta možeš se osvjedočiti da nema više od dvanaest dana otkad uzađoh u Jeruzalem da se poklonim. 12A nisu me našli ni u Hramu da s kim raspravljam ili bunu podižem, ni u sinagogama, ni po gradu. 13I ne mogu ti dokazati ono za što me sada optužuju.«
14»Jamčim ti, naprotiv, ovo: Putom koji nazivaju sljedbom služim otačkom Bogu vjerujući u sve što je u Zakonu i u Prorocima napisano, 15uzdajući se u Boga da će uskrsnuti pravednici i nepravednici, što oni i sami očekuju. 16Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprijekornu pred Bogom i pred ljudima.«
17»Nakon više godina dođoh da donesem milostinju za svoj narod i prinose; 18dok sam ih prinosio, nađoše me posvećena u Hramu, a ne sa svjetinom ni u metežu. 19Ali neki Židovi iz Azije – da, trebalo bi da se oni pojave pred tobom i optuže me ako što imaju protiv mene. 20Ili neka ovi sami kažu: koji su zločin na meni našli kad sam stajao pred Vijećem, 21osim možda one jedne riječi koju doviknuh među njima stojeći: Zbog uskrsnuća mrtvih sudi mi se danas pred vama!«

Pavlovo cezarejsko sužanjstvo

22Nato Feliks, koji je točno znao sve o ovom Putu, odgodi njihovu parnicu rekavši: »Kada dođe tisućnik Lizija, riješit ću vaš spor.« 23Satniku pak naredi da se Pavao čuva, ali da uživa olakšice i da se nikomu od njegovih ne brani posluživati ga.
24Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom ženom Druzilom, koja bijaše Židovka; posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Isusa Krista. 25Kad Pavao stade raspravljati o pravednosti, uzdržljivosti i budućem Sudu, Feliks uplašen reče: »Zasad idi, a kad nađem vremena, pozvat ću te.« 26Ujedno se nadao da će mu Pavao dati novaca. Zato ga je češće pozivao i s njim razgovarao.
27Nakon dvije godine dobi Feliks za nasljednika Porcija Festa. Hoteći ugoditi Židovima, ostavi Feliks Pavla u okovima.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Vođenje s vizijom

Charles Whitehead

Vodstvo je sposobnost da povedete skupinu ljudi od točke A do točke B.

Ako idete naprijed, okrenete se oko sebe i otkrijete ljude koji vas slijede, vi ste voditelj.

Duhovno vodstvo se ne odnosi na stvaranje vlastite pozicije.

 1. Ono se odnosi na mijenjanje života drugih ljudi.
 2. Ono se sastoji u pomaganju drugim ljudima da postanu SVE ONO na što ih Bog poziva da budu.

Duhovno vodstvo nije samo ukazivanje na velike stvari i poticanje drugih ljudi da žive po njima. Ne – ono zahtijeva intimni odnos s Isusom i dragovoljnu odluku da sijedimo Njegov primjer kroz služenje drugoj osobi koju Bog donosi pred nas.

Ako vodstvo želi biti učinkovito, ono mora imati viziju (objavu). Mnoge župe imaju jako puno aktivnosti, ali vrlo malo ih ima jasnu viziju. 

Izr 29, 18 nas podsjećaju da se narod bez objave razuzda.

Što je vizija?

 • Nešto što možete vidjeti.
 • Ona je vidljiva vizionaru.
 • Bog nas je stvorio da nas potiču stvari koje vidimo.

Duhovna vizija sadrži:

 • Božje otkrivenje
 • Uputu koju trebamo izvršiti
 • Planove koje trebamo slijediti
 • Ciljeve na putu (kojim hodimo, op. prev.) 
 • Božansku snagu, pomazanje, koje tu viziju čini mogućom (ostvarivom)

Vizija će nas potaknuti:

 1. na djelovanje
 2. na komunikaciju
 3. na zajednički rad Opasnost

Ali, postoji i jedna opasnost:

 • Većina ovih stvari mogu biti također i čisto ljudske naravi
 • Svi mi imamo svoje ideje Što je to onda drugačije kod duhovne vizije?
 • Ona je riječ Božja, Božansko otkrivenje (objava)

 

Hab 2, 2-3:

Tada Jahve odgovori i reče: "Zapiši viđenje, ureži ga na pločice, da ga čitač lako čita." Jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti!

Hab 2, 2-3:

Gospodin je rekao da zapišemo objavu kako bi je narod koji je pročita mogao slijediti. Vizija je za točno određeno vrijeme. Štoviše, i ako dolazi sporo, trebamo čekati na nju jer će se sigurno ispuniti.

Duhovna vizija sadrži božansko otkrivenje – nešto što je bilo skriveno, ali je sada izašlo na svjetlost. To je obično ZADATAK, NALOG, npr.

 • Noi – napravi arku
 • Abrahamu – idi u drugu zemlju
 • Gideonu – i njegovoj vojsci

Mi čujemo glas Božji i …

 1. on mijenja naše živote
 2. vidimo svoje poslanje, svoj poziv
 3. dajemo svoj život za to

SLUŠAJ – ČUJ – VIDI SVOJU VIZIJU

Kao rezultat – događaju se velike stvari i ljudi se preobražavaju. Vizija je ključ za sve:

 • ako dobijemo pravu viziju, uspjet ćemo
 • ako dobijemo krivu viziju, nećemo uspjeti

Vizija je Riječ Božja u srcu vjernika. Ona može doći na različite načine:

 • Nije važno kako ona dolazi.
 • Važno je ono što se izgovori.
 • Moramo je provjeravati.
 • A zatim je moramo poslušati.

Habakuk je bio otvoren da čuje i izvrši sve ono što je Bog želio, ne ono što je on želio

(Isus je naš Gospodar i Gospodin, zar ne?)