Zagovor: Razlučivanje Duhova

PRIPRAVA ZA BLAGDAN DUHOVA – Svakodnevna razmatranja o djelovanju Duha Svetoga do blagdana Duhova

Uvodne molitve koje se mogu moliti kroz ovo vrijeme:

  • Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! (tri puta)
  • Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika; I zapali u nama oganj ljubavi svoje!
  • Pošalji Duha svojega, Gospodine; i obnovi lice zemlje!

 

Dođi duše presveti

Dođi, Duše presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega, 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. Amen

 

Djela apostolska 13, 42-52

42Na izlasku su ih molili da im iduće subote o tome govore. 43A pošto se skup raspustio, mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za Pavlom i Barnabom koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj.
44Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. 45Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. 46Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. 47Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin:
Postavih te za svjetlost poganima
da budeš na spasenje do nakraj zemlje.

48Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. 49Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini.
50Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. 51Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij. 52A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim.

Izvor: https://biblija.ks.hr/

 

Zagovor: Razlučivanje Duhova

Dariusz Jeziorny

Zagovor je posredovanje pred Gospodinom u korist drugoga. To znači da osoba koja zagovara iznosi Gospodinu probleme osobe koja je u potrebi. Najvažnija stvar u tom je imati suosjećajno srce i ljubav za svog bližnjeg. No, prijateljske riječi nisu dovoljne. Sveti Pavao kaže: “jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini“(1Sol 1.5). Ova snaga je vidljiva u različitim karizmama kojima se služimo u posredovanju; ozdravljenje, proroštvo, riječi spoznanja itd. Dar razlučivanja duhova je ključna u takvoj službi. Dopušta ljudima razumjeti problem koji osoba možda ima i kako moliti. Također im pruža mogućnost potvrditi kako je razumijevanje koje dolazi proroštvom i riječi spoznanja istinito. U određenom trenutku moramo se upitati što nam je činiti ako smo zamoljeni da zagovaramo, a nije nam dan takav dar Duha Svetoga. Možemo li nastaviti? Ili da uopće ne započinjemo s molitvom?

Sveti Ignacije Loyolski, koji je bio vrstan u razlučivanju duhova, daje nam nekoliko načela koja mogu biti veoma korisna ljudima koji nemaju dar razlučivanja ali bi voljeli moći rasuđivati na duhovnoj razini. On je živio u 16. stoljeću i u to vrijeme u Crkvi nije bilo poučavanja o darovima. Tada je bilo važnije biti poslušan Papi od bilo čega drugoga. Ova pravila razlučivanja dostupna su u njegovim duhovnim vježbama pod brojem 313-336. Želim navesti tri kako bi prikazali koliko nam od velike pomoći može biti Sveti Ignacije, unatoč staromodnom jeziku.

Načelo 12. kaže: „Neprijatelj se ponaša poput žene koja je preslaba pred snagom i jačinom moći. Jer, kao što žena koja u svađi s muškarcem gubi hrabro srce u trenutku kada muškarac pokaže svoju hrabrost; isto tako kada muškarac gubi hrabrost i povlači se bijes, osveta i okrutnost žene je ogromno i tako bez granica; na isti način neprijatelj gubi hrabrost i slabi, njegova iskušenja nestaju kada osoba sebe jača duhovnim vježbama koje se hrabro suprotstavljaju iskušenjima neprijatelja i radi upravo suprotno. I oprečno tome, ako osoba koja pokazuje strah i gubi hrabrost tijekom iskušenja, nema tako divlje zvijeri na kugli zemaljskoj kao što je neprijatelj koji sprovodi svoje zle namjere s tako puno pakosti“. Znajući da takva usporedba nema ništa s političkom ispravnošću mišljenja danas, odlučio sam citirati Svetog Ignacija. Njegovo opažanje iz svakodnevnog života svog vremena je vrlo korisno svakom zagovorniku u mnogim situacijama. Kada je netko u potrebi i ne vidi plodove svoje molitve, brzo dođe u iskušenje da odustane od duhovne borbe. Nije važno ako nas neprijatelj želi prestrašiti raznim čudnim ponašanjima osoba za koje se moli ili nas obeshrabruje time što nema znakova nikakvog poboljšanja. To je još uvijek ista borba nesretne osobe koja ne može sama izaći na kraj s tom situacijom. Pravilo Svetog Ignacija kaže da se ništa drugo osim „dalje nastaviti“ ako ste sigurni da se ne molite protiv Božje volje.

Ponekad nismo uspješni u svom zagovoru jer su uzroci slabosti ili bolesti skriveni i ne znamo za što treba moliti. Sveti Ignacije to na zanimljiv način iznosi: „Isto tako on (sotona), se ponaša kao razuzdan ljubavnik koji želi ostati u tajnosti i ne razotkrivati se. Jer, kao razuzdan čovjek koji, govoreći u zloj namjeri, nagovara kćer dobroga oca ili ženu dobroga muža i želi da njegova nagovaranja ostanu tajna jer ga suprotno čini nezadovoljnim, a dogoditi se da kći otkrije ocu i supruga mužu njegove razuzdane riječi i iskrivljene namjere; on će lako zaključiti da neće uspjeti u tom naumu. Na isti način kada neprijatelj iznosi svoje prijevare i nagovaranja pravednoj duši, on želi da one budu primljene i zadržane u tajnosti; ali kada to sve bude izneseno pred dobrog Ispovjednika ili neku duhovnu osobu koja poznaje njegove obmane i zle nakane, to mu je jako mučno jer zna da ako se njegove zle nakane objelodane da neće uspjeti u svojoj zloj nakani.

(13. pravilo). Kada se nađemo u takvoj situaciji potrebno je iznova razgovarati s osobom za koju se moli kako bi otkrili više. Naravno, moramo biti jako pažljivi i delikatni jer se to pitanje često dotiče grijeha te osobe.

Ponekad osoba ne može ništa konkretno reći iz različitih razloga. Tada nam jedino preostaje moliti u jezicima u nadi da će nam za vrijeme takve molitve Duh Sveti dati dublje razumijevanje situacije. Vrlo često se dogodi da dobijemo nekakav uvid dok slavimo i hvalimo Gospodina u jezicima. Duh Sveti uvijek pomaže onima koji traže Isusovu volju. Obično na kraju svakog zagovora zazovemo Duha Svetoga na osobu za koju molimo. Važno je ne ostaviti nju/njega bez osnaženja za svakodnevni život. No, najvažnije je zazvati Duha Svetoga u najslabije sfere života te osobe.

Sveti Ignacije nas poučava: “Jednako tako, on se ponaša kao poglavar naučen osvojiti i orobiti ono što želi, kao kapetan i vođa svoje vojske, koja podiže logor i promatrajući snage obrane upravo napada najslabiju stranu, isto kao što i neprijatelj koji tumara uokolo i promatra naše teološke, osnovne i moralne vrline i napada tamo onu najslabiju od njih i koja je u najvećoj potrebi za naše vječno spasenje te nas želi pokoriti. Iz tog razloga dobro je znati koja je to najslabija točka naše obrane u borbi protiv zla. Međutim, mi nismo pristalice Freudove psihologije koja kaže da je poznavanje problema ujedno i njegovo rješenje. Stoga ljudi trebaju u isto vrijeme biti svjesni i svojih slabosti i biti opremljeni odozgor. Nije moguće preživjeti svakodnevnicu oslanjajući se samo na našu volju i vrline. 

Ignacijanska duhovnost uvelike pomaže ljudima. Omogućava nam razviti stav pronicljivog srca i korisna je vježba u životu. Osoba koja je u službi zagovora također prima prekrasno oruđe kojim će na bolji način služiti ljudima. Iznio sam samo nekoliko primjera, ali su mogućnosti puno šire. Vježbajući pravila duhovnog razlučivanja postaje se učinkovitiji pa i bez karizmi koje su uvijek milost. Pravila nam kazuju da duhovno bojište postoji bez obzira je li netko svjestan te činjenice ili ne. Imati pomoć kako djelovati u duhovnom svijetu Karizmatske obnove može biti učinkovito i u službi zagovora.

Izvor: Gornja soba – Pedesetnica naroda (ICCRS)