Seminar Novog života u Duhu Svetom i molitva za izljev Duha Svetoga

Katolička karizmatska Obnova u Duhu Svetom

Svake godine redovito se organizira Seminar Novog života u Duhu, za nove članove molitvenih zajednica ODS-a koji su tijekom određenog vremena dolazili u jednu od zajednica ODS-a te pristupili seminaru.

Cilj seminara je priprema polaznika kako bi se svjesno i slobodno otvorio Bogu i njemu predao vlastiti život.

Molitva za novi izljev Duha Svetoga zapravo je glavna svrha seminara. Radi se o posebnoj milosti koja predstavlja srce naše obnove.

Prije samog seminara savjetuje se da polaznik obavi veliku životnu ispovijed.

Teme seminara su temelji naše katoličke vjere: Bog je ljubav, Grijeh, Isus Krist Spasitelj, Duh Sveti, Riječ Božja, Molitva, Crkva, Izljev Duha Svetoga, Karizme, Pustinja i Križ, Preobraženje u Krista, Službe, Poslani u misije i Marija Isusova majka. Sudionike se potiče na razmatranje teme i domaću zadaću o toj temi, također se potiče čitanje Svetoga Pisma i Katekizma Katoličke Crkve.

Ove godine održan je seminar Novog života u Duhu u župi Sveti Križ – Siget u dvorani milosrdnoga Isusa za sto trideset i četiri sudionika.

Molitva za izljev Duha Svetoga održana je na više mjesta za nove članove zajednica ODS-a:

  • 02.06.2016. održana je molitva za izljev Duha Svetoga za 21 člana zajednice Ruah Adonai na Sigetu u dvorani milosrdnog Isusa04.06.2016. održana je molitva za izljev Duha Svetoga za 18 članova zajednica: Bezgrešno Srce Marijino, Krist Kralj, Ave Maria i Sveti Mihovil, Živa Voda, Gorušćino Zrno i za novu zajednicu Dodir Ljubavi. Susret je održan u samostanu monfortanaca u Blatu.
  • 04.06.2016. održana je molitva za izljev Duha Svetoga za 15 članova zajednice Magnificat i 48 članova zajednice Maranatha. Susret je održan na Sigetu u dvorani milosrdnog Isusa.
  • 08.06.2016. održana je molitva za izljev Duha Svetoga za 14 članova zajednice Nanovo rođeni iz župe sv. Stjepan u Botincu gdje je i održan susret.
  • 03.07.2016. održat će se molitva za izljev Duha Svetoga u župi sv. Duha na Jarunu za 20 novih članova zajednice Božje pobjede