Seminari novog života u Duhu Svetom-2013

Katolička karizmatska Obnova u Duhu Svetom

Veljača - lipanj 2013, Zagreb

Svake godine redovito se organiziraju Seminari Novog života u Duhu, za nove članove koji su tijekom određenog vremena od oko šest mjeseci dolazili u jednu od zajednica te pristupili seminaru. Cilj seminara je pripremiti vjernika kako bi se svjesno i slobodno otvorio Bogu i njemu predao vlastiti život. Molitva za novi izljev Duha Svetoga zapravo je glavna svrha seminara. Radi se o posebnoj milosti koja predstavlja srce naše obnove. Prije samog seminara savjetuje se da polaznik obavi veliku životnu ispovijed. Teme seminara su temelji naše katoličke vjere: Bog je ljubav, Grijeh, Isus Krist Spasitelj, Duh Sveti, Riječ Božja, Molitva, Crkva, Izljev Duha Svetoga, Karizme, Pustinja i Križ, Preobraženje u Krista, Službe, Poslani u misije i Marija Isusova majka. Sudionike se potiče na razmatranje teme i domaću zadaću o toj temi, također se potiče čitanje Svetoga Pisma i Katekizma Katoličke Crkve. Ove godine održano je nekoliko seminara Novog života u Duhu. Seminari su održani u župi Sveti Križ – Siget za osamdeset sudionika i u župi Sv. Stjepan - Botinec za dvanaest budućih članova, kao i u Blatu pri samostanu monfortanaca za dvanaest članova. U ovoj pastoralnoj godini kroz seminar Novog života u Duhu i molitvi za izljev Duha Svetoga prošlo je oko 100 novih članova ODS-a.

  • 23. 5. 2013. – za zajednicu Gorušćino zrno Zaprešić (Marija kraljica apostola)
  • 25. 5. 2013. – za zajednice Maranatha i Magnifikat u Sigetu (Sv. Križ)
  • 12. 6. 2013. – za zajednica “Nanovo rođeni” u Botincu (župa Sv. Stjepana
  • 15. 6. 2013. – za zajednice centra monfortanci u samostanu Monfortanaca u Blatu
  • 6. 7. 2013. – za zajednicu Božja Pobjeda –Jarun, Sveta Mati Slobode