3. siječnja - Presveto ime Isusovo, blagdan

"Ime nad svakim imenom!" (Fil 2,9)

Presveto Ime Isusovo je blagdan posvećen Gospodinu Isusu. Ime Isus, hebrejski Je(ho)sua, nadjenuo je Bog Otac Svom utjelovljenom Sinu koji je rođen od Djevice Marije, a znači "Bog je Spasitelj".
Sv. Pavao je rekao: "Ime nad svakim imenom!" (Fil 2,9). Veliki zaljubljenik u Isusa Krista, sveti Franjo Asiški, bio je osjetljiv za sve sto je bilo u vezi s Gospodinom, a naročito na Ime Isusovo. Kad je izgovarao Isusovo Ime, činio je to silnim žarom, a braću je opominjao: "Kad Njegovo Ime čujete, poklonite Mu se sa strahom i poštovanjem, licem do zemlje. (Neh 8,6). Ime mu je Gospodin Isus Krist, Sin Svevišnjega (Lk 1,32), koji je blagoslovljen u vjekove (Rim 1,25)".

Presveto Ime Isusovo u liturgijskim slavljima počelo se osobito štovati od XIV.st. kao liturgijski spomen, ponajprije u franjevačkom redu slavi se od 1530.g. Štovanje Presvetog Imena Isusova potaknuo je sveti Bernard iz Clairvauxa, a najveći promicatelji bili su sveti Bernardin Sijenski, sveti Ivan Kapistran i sveti Leonardo de Porto Maurizio. Sveti Bernardin Sijenski podizao je zastavu s natpisom IHS, a kasnije se taj ukras klesao u kamen i urezivao u drvo. Sveti Bernardin i sv. Ivan Kapistran nosili su sa sobom monogram Presvetog Imena Isusova po naseljima u kojima su propovijedali i u Tom znaku blagoslivljali bolesnike.
Događala su se brojna čudesa i ljudi su se klanjali pred znakom Imena Isusova. Zbog toga je čak pokrenut postupak protiv sv. Bernardina pred sudištem pape Martina V. Sv. Ivan Kapistran uspio je ne samo obraniti sv. Bernardina na tom sudu, već je i sam papa Martin V. odobrio i pomagao, a i sudjelovao u procesiji s drvenom pločicom s Presvetim Imenom Isusovim, koja se čuva u bazilici Santa Maria u Aracoeli u Rimu.
Blagdan Imena Isusova uvršten je 1721.g., u glavni kalendar Crkve, a reformom pape Pija X., slavi se na današnji dan 3. siječnja. Presvetom Imenu Isusovom posvećene su mnoge župe, crkve i kapele diljem svijeta i hrvatskih krajeva.

Sv. Ignacije nije svojoj Družbi htio dati drugo ime doli Imena Isusova - jedan je naš Gospodar i Kralj: Isus Krist! Za Njega se opredjeljujemo, Njega Bogom jedinim priznajemo, pod Njegovu zastavu se svrstavamo.

U Ime Isusovo sve započinjemo i činimo. Ono je Presveto i Preslatko Ime, blagoslov, sreća, utjeha i spas. Posjeduje moć i veliku snagu. Ime ISUS, znaci BOG POMAŽE ili BOG SPAŠAVA. Snagom Imena Isusova, spašavamo se. Tko prizove Ime Gospodnje, bit će spašen. Sjetimo se riječi Isusovih: "U Moje Ime izgonit ćete zle duhove, liječit ćete bolesne".
Snagom Imena Isusova opraštaju nam se grijesi, snagom Imena Isusova događaju se čudesa, snagom Imena Isusova mnogi su progledali, izliječili se, uskrisili i spasili se. U Njemu je naša snaga i moć naše vječno spasenje. NEKA NAM TO SVETO IME BUDE UVIJEK U SRCU, U MISLIMA I NA USNAMA.

"Isus Krist je početak, središte i svrha svega stvorenja. Sve na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, stvoreno je u Njemu, po Njemu i za Njega. On je prije svega i sve postoji u Njemu. Otac je Nebeski sve stavio u ruke Sinovljeve. Ime je Sina tako veliko i moćno da ispunja Nebo i Zemlju, i zato snagom toga Imena, pokreću se sva svemirska tijela; sja sunce, mjesec i zvijezde.
Isus je jedini Učitelj i Otkupitelj ljudskoga roda. Samo je u Njegovu Imenu spasenje, stoga, Imenu se Isusovu treba pokloniti svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika na Nebu i Zemlji, pa i u paklenome bezdanu" ( usp. Fil 2,10).

Što znači raditi u Ime Isusovo?
Što god radimo, neka nam je u presvetoj Milosti, sjedinjeni s Kristom. Ako smo sjedinjeni s Kristom, pripada nam pravednost Kristova, naša djela pred Bogom imaju veliku vrijednost i zaslugu, jer naše je djelo Kristovo, te Krist živi u nama.
Tko radi u Ime Isusovo, predaje se Bogu, radi za Boga, za vječnost!
Snagom Imena Isusova bivaju uslišane naše molitve i ispunjene opravdane zelje.
"Ako me što zaištete u moje Ime, učinit ću" (Iv 14,14).

p. Sebastian Šujević