Devetnica na čast Gospe Fatimske za budućnost Hrvatske

Važnost zagovorne molitve u povijesti hrvatskog naroda

Devetnica bi započela 26. Lipnja i trajala bi do 4. Srpnja.

Naš Spasitelj Isus Krist je poslao svoju Majku u Fatimu u trenutku kada je Oktobarska revolucija počela širiti zloglasnu Komunističku ideologiju. Baš je u ukazanjima u Fatimi Gospa djeci rekla: "Da će se molitvom Krunice uništiti ta sotonska ideologija i da će se Rusija obratiti". Zar nismo svjedoci da se to i ostvarilo. Zato u Hrvatskoj u kojoj još uvijek ima jako puno komunističkih ostataka, trebamo moliti Gospu Fatimsku da isprosi od svoga Božanskog Sina, da se u slijedećim izborima izaberu i stranke i saborski zastupnici koji će se zalagati da se i komunističke i fašističke natruhe kod nas konačno iskorijene. Mislim da Vi, poštovani moji Prijatelji, možete jako puno doprinijeti zato, ako se osobno uključite u molitvu Devetnice na čast Gospe Fatimske, kroz devet dana prije Izbora, to jest od 26. lipnja do 04. srpnja.

Želim Vam protumačiti riječima svetog Ivana Pavla II. snagu molitve krunice. Pokret krunice, čiji sam ja Duhovni ravnatelj je u svim trenutcima, od osamostaljenja naše Hrvatske domovine do danas, živo sudjelovao u događajima. Tako smo za prvi dolazak svetog Ivana Pavla II. u Hrvatsku organizirali molitve „Milion krunica za svetog Oca“. Kada se sveti Otac vozio od aerodroma do Kaptola onda je zamolio šofera da se pred plakatom na kojem on kleči, držeći krunicu u rukama i moli, zaustavi, da bi ON to dobro pogledao. Vrativši se u Rim komentirajući svoj posjet Hrvatskoj, onda je pred tisućama hodočasnika na Trgu Svetoga Petra izjavio: "Za vrijem posjeta Hrvatskoj posebno me impresionirao jedan plakat na kojem JA klečim i molim krunicu, a ispod je stajalo velikim slovima: „MILION KRUNICA ZA SVETOGOCA“, te je dodao: „Narod koji je kadar izmoliti milion krunica za svetog Oca, ne treba se bojati za svoju budućnost, jer je krunica ono sredstvo, za koje je naša Nebeska Majka rekla da će sve ono za što ju vjernici budu molili, moleći krunicu, to i ostvarit. I ja sam posjetio Hrvatsku s tom nakanom" ,završio je Sveti Otac. 

Spomenuti ću i drugi trenutak svetog Ivana Pavla II. o snazi molitve krunice. Za vrijeme službenog posjeta Saveznoj Republici Njemačkoj novinari su ga u Fuldi upitali: da li je pročitao Treću Fatimsku tajnu iako jest što u toj Gospinoj Poruci stoji. On je odgovorio da se taj tekst nalazi u njegovom pisaćem stolu i daće biti još jako puno zlodjela ako se Treća Gospina Poruka iz Fatime ne uzme ozbiljno i ako se ne prihvati. Novinari su ga onda upitali kakvo je sredstvo koje je Gospa u toj Poruci objavila kao sredstvo da se to može zaustaviti. Sveti Ivan Pavao II. izvadio je iz svoga džepa jednu poveću Krunicu i rekao: „Evo tog sredstva koje nam Gospa daje da se zaustave ratovi i bezbožni ateizam, to je Gospina krunica“.

Devetnica počinje devet dana prije Izbora 26. lipnja, a završava u subotu 04. srpnja uoči IZBORA, neka se izmoli više miliona krunica. 

Neka se i svi vjernici uključe u tu molitvu koja će biti snažno sredstvo da se ostvare milijunski vapaji našoj Nebeskoj Majci za Budućnost Hrvatske, zato Vam se obraćam, dragi prijatelji, s molbom, da se uključite zajedno sa članovima vaših obitelji u tu molitvu. Posebno bi Vam preporučio jednu veličanstvenu knjigu koju je naš član, blagopokojni pater Ante Katalinić napisao: "Marija velika nada Hrvata", a Pokret Kruniceju objavio, za koju je kardinal Josip Bozanić napisao snažni predgovor preporučivši ju svakoj katoličkoj obitelji. U toj knjizi je Isusovac pater Katalinić opisao sva divna djela koja je kroz povijest našeg naroda za nas Gospa učinila, pa sam čvrsto uvjeren da će to učiniti i u ovim izborima za kršćansku i katoličku BUDUĆNOST jedine nam Hrvatske.

U nadi da ćete Devetnicu prihvatiti i moliti, iskreno Vas pozdravljam i šaljem svoj svećenički blagoslov. Vašu Kristu odani. 

Dr. fra Smiljan Dragan Kožul O. F. M. Duhovni Ravnatelj Pokreta Krunice za obraćenje i duhovni asisent u KKODS-u

 

www.obnovauduhu.com

Devetnica Gospi Fatimskoj

Molitva za svaki dan devetnice:

Moj Bože!* Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta u naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti kojima te vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina, molim te za obraćenje jadnih grešnika. Amen.

Slijedi molitva za svaki dan devetnice.

1. dan

Srce Marijino jest središte fatimske poruke.“

Marija je Majka Božja, prirodna majka Božjega Sina i duhovna majka sve djece Božje; majka Stvoritelja i stvorenja. Stoga je njezino majčinstvo sveopće. To je prvi razlog postojanja tako uzvišenog bića. Djevica se stoga zanima, kao majka, za svoga Sina i za svoju duhovnu djecu, koju ona u Fatimi naziva „jadnim grešnicima“. Boli je dvoje: preziranje njezina Sina koji je Bog te vječna propast djece koja završavaju u paklu. Zato je njezino Srce ovijeno plamenovima i trnjem. Ta je simbolika izražaj užasne stvarnosti, upotpunjena uvijek tugaljivim licem. Sržni poziv sveopće Majke u Fatimi glasi: „Neka više ne vrijeđaju našega Gospodina, koji je već toliko izvrijeđan!“

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
​Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

2. dan

Molite i žrtvujte se za grešnike

Drugi snažni vapaj naše nebeske Majke u Fatimi jest ovaj: „Molite i žrtvujte se za grešnike… Mnoge duše propadaju jer nema nikoga tko bi se za njih molio i žrtvovao…“ To je suština poruke, dvostruko usmjerena prema Bogu i prema ljudima, pravi krik dvostruko ranjene Majke. Teologija grijeha je jasna: svaki grijeh je udarac kopljem u Isusovu čast, pljuvanje u lice, pljuska u obraz, trn koji mu se zabada u sljepoočice. Grijeh je prezir Božjega veličanstva, a to Majku Božju više boli od pogrda njoj upućenih. Sin i Majka dijele istu sudbinu: ugled, čast, poštovanje i uvrede, omalovažavanje i prezir. Grijeh, zlo pogađa Boga, jer ga obeščašćuje, a čovjeka unakazuje i upropašćuje. Zato nam Majka upućuje poziv na vlastito Srce, koje je uvijek bilo i jest simbolom ljubavi, dobrote i milosrđa. A poziv na srce je posljednji poziv u nadi.

Zaziv: Moj Isuse...

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
​Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

3. dan

Toliko volim njezino Srce! Ono je tako dobro!

(mala Jacinta)

Što je to Marija poduzela u Fatimi? Ponudila je sebe, svoj upliv kod Boga, ponudila, u simbolu srca, svoju dobrotu i milosrđe, svoje posredovanje da bi izmirila uvreditelje i Uvrijeđenoga, krivce i Kaznitelja. Sama se ponudila, kao što je nezamoljena posredovala u Kani. U tome je ljupkost fatimskoga čuda, kojim čudesno ukazuje na ulogu svog sveopćeg majčinstva. Što je zatražila, što je objavila? Ono isto što je rekla Luciji: „Moje Bezgrešno Srce bit će tvoje utočište i put kojim ću te dovesti do Boga.“

Zaziv: Moj Isuse...

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
​Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

4. dan

To je Srce naše nebeske Majke!

(mala Jacinta)

Djevičino srce je žarište čitavog njezina života, središte svih njezinih tajna. Srce – to je ona u svoj svojoj uzvišenosti i ljepoti! Zato srce. A tu je i pridjev: Bezgrešno! Ono je čisto, sveto, jer je uvijek bilo puno milosti, ispunjeno Božjom svetošću i milinom. Zato je i bilo dostojno da pod njim začne Sina Božjega. Od tada su ta dva srca otkucavala Božje melodije, uvijek ujedinjena u radosti i trpljenju, misli i htijenju. Gospino Srce je razlog svih pobožnosti koje slave njezine odlike i svetost.

Zaziv: Moj Isuse...

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
​Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

5. dan

Srce Marijino, budi naše spasenje!

Objavom svog Bezgrešnog Srca Majka nam poručuje da su u pitanju i naša srca, srca zatrovana, ispunjena gorčinom. Tu je izvor svih naših ovozemnih jada. U srca treba pustiti božansku struju života da ih očisti, krv Srca njezina Sina da ih obnovi i oživi. Kad naše srce postane čisto i plemenito kao njezino, tada će se sve obnoviti, život i ljubav će procvjetati. Gospa je u Fatimi istakla pobožnost prema Bezgrešnom Srcu sa željom da se ukorijeni u svijetu, u tom našem svijetu kojega oblikuju naša srca tako puna slabosti, grijeha, nečistoće i mržnje. Marija je u Fatimi mnogo obećala, stavila nam na raspolaganje svu svoju ulogu posrednice i majke. Od nas traži pobožnost svom Srcu, a to znači: povjerenje, poštovanje, udivljenje i predanje.

Zaziv: Moj Isuse...

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
​Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

6. dan

Molitva i žrtva

Molitva i žrtva. Time započinje veliki povratak k Bogu. Gospa nas upućuje na svoje Bezgrešno Srce. Teologija Bezgrešnog Srca proizlazi iz teologije bezgrešnosti i sva je prema njoj usmjerena. Bezgrešno Srce je ponor veličine i svjetla. Stravičnoj poplavi grijeha Djevica suprotstavlja veličinu i ljepotu bezgrešnosti. To je najdublji smisao fatimske poruke. Gospa zna da naša narav nije navikla na žrtvu i ustrajnu molitvu. Zato nas u Fatimi poziva na molitvu krunice, dan po dan, s otajstvima koja nas sjedinjuju s Isusovim životom po Mariji. Ustanovila je pet prvih subota, kao vježbu koja nas približava njoj, dok nam molitva ne postane disanje i hrana; a zadovoljština u te dane vježba je za duh i tijelo da ojačaju u borbi protiv grijeha. Njezino Srce bit će s nama u tim trenutcima borbe, kao i u posljednjem času, kako je obećala.

Zaziv: Moj Isuse...

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
​Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

7. dan

Molite krunicu svaki dan da biste izmolili mir svijetu.! (13. Svibnja 1917.)

Bijela Gospođa na česmini, sjajnija od sunca, zatražila je od troje malih pastira da mole svetu krunicu za mir u svijetu i svršetak rata. Taj je zahtjev ponavljala u svakom ukazanju, a u jednom se nazvala Našom Gospom od Krunice. Krunica je molitva kontemplativna, molitva zadovoljštine, molitva koja nas stavlja u stav djece Božje pred Ocem nebeskim, u otajstva Kristova života koja preoblikuju naš život; molitva koja nas povezuje s Marijom, s kojom molimo i motrimo velike stvari. Takva molitva, takve velike i svete, a jednostavne riječi trebale bi učiniti i naše duše velikima i svetima. Gospa hoće da naša krunica bude popraćena žrtvom i zadovoljštinom. Tek tako će se naše srce očistiti i biti nalik njezinom, a krunica će postati moćno sredstvo.

Zaziv: Moj Isuse...

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
​Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

8. dan

Dolazim iz Neba.“

Kako smo malo svjesni Božjeg Neba, koje je naša domovina i baština. Isus ga obećava: milosrdnima, siromašnima u duhu, čistima srcem… Zaboravili smo na Nebo i na posljednje čovjekove stvari. Gospa u Fatimi podsjeća nas na njih: viđenje pakla, čistilišta i neba. Došla je pokazati nam put u Nebo, ponovno nas pozvati u Nebo koje nam je Isus obećao i gdje nam je pripravio stanove. Viđenjem pakla Majka Božja u Fatimi uznemiruje našu pozornost. Izaziva u nama spasonosni strah. Gospa u Fatimi uvodi nas na put mudrosti i vjere. Poziva nas k sebi u Nebo i ujedno da molimo za duše u čistilištu. Dok smo na zemlji moramo žarko moliti da nas Gospodin očuva paklenoga ognja. Ako postanemo kao djeca, poput fatimskih pastirića, ući ćemo u Nebo. Jer takvih je Kraljevstvo nebesko.

Zaziv: Moj Isuse...

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
​Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

9. dan

Napokon će moje Srce trijumfirati.“

Fatimske poruke pretkazuju tragične trenutke za čovječanstvo, otkrivaju nam mistiku zla, njegovu razornu snagu s posljedicama u vremenu i vječnosti, u ovom i u drugom životu. No Gospa nam daje svoje Srce kao utočište, i čin posvete njezinu Srcu kao sredstvo za sprečavanje zla. Gospa nas poziva na sakramentalni život: ispovijed i pričest u neprekinutom slijedu pet prvih subota, uz molitvu svete krunice, razmišljanje o njezinim otajstvima u Gospinu društvu, a sve u čast njezinog Bezgrešnog Srca, s nakanom pružanja zadovoljštine za teške uvrede i za obraćenje grešnika. Svrha je ove pobožnosti: spasiti za vječnost „jadne grešnike“. Marija nas sa svojim trnjem ovijenim Srcem poziva na dragovoljne žrtve. Ona nas zove i treba. Prepustimo se plamenu ljubavi njezina Srca, da ono trijumfira u nama i osvoji sva ljudska srca.

Zaziv: Moj Isuse...

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!
Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!
Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!
Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 

Sastavila: s. M. Tarzicija Čičmak, OSC
Prema knjizi: Yves Ivonides: Fatima da ili ne?