Video poruka Vinka kard. Puljića za Duhove KKODS-u

U ozračju Duhova kardinalova poruka KKODS-u

Preuzmite video izjave Vinka kard. Puljića povodom večerašnjeg molitvenog susreta.