Krunica Ocu nebeskom

Krunica Ocu sa svojih pet otajstva, molitva je poklonjena nam od providnosti. U njoj je sadržana sva čovječja povijest kojom upravlja Očeva ljubav koja je od početka stvaranja do krajnjeg izbavljenja vodila i nastavit će upravljati Njegovim nacrtom života. 

Ova krunica znak je vremena; u ovim vremenima koja će gledati Isusov povratak na zemlju «s velikom moći» (Mt 24,30). Moć je po odličnosti Očeva osobina («Vjerujem u Boga, Oca svemogućega»): to je Otac koji dolazi u Isusu, te Ga mi moramo poticati kako bi ubrzao vremena novoga stvaranja (Rim 8,19).

Ali ne smijemo zamijeniti krunicu Oca s Gospinom, već nakon što smo izmolili cijeli ružarij, zamolimo Majku neka moli zajedno s nama krunicu Oca kako bi brže došlo Njegovo kraljevstvo (Lk 11,2)

Otac obećava da za svaki Oče naš koji će biti izmoljen, deseci duša će biti spašene od vječnog prokletstva, a deseci duša će biti oslobođene čistilišnih muka.

Otac će posebno udijeliti milosti onim obiteljima koje će moliti ovu krunicu, a milosti će prenositi iz generacije u generaciju. Svima onima koji budu molili s vjerom učinit će velika čuda, takva i toliko velika o kakvim se nije nikada čulo u povijesti Crkve.

 

Kako se moli krunicu Ocu nebeskom- 

 

U ime † Oca i † i Sina i † Duha Svetoga

 

Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohitri da mi pomogneš.

 

Slava Ocu

 

Molitva:

Oče moj, Oče dobri, Tebi se prikazujem, Tebi se predajem.

 

Molitva:

Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog:

danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen

 

Na svakoj deseticise najavi otajstvo. Nakon kratke stanke za razmatranje izmole se po jedna Zdravo Marijo, deset Oče naša i jedna Slava Ocu. 

Na kraju svake deseticeponove se dvije molitve:Oče moj, Oče dobri … i Anđele Božji. 

Na kraju krunicemole se litanije Ocu i molitve: Oče moj nebeski, predajem se Tebi i/ili Oče, zemlja Te treba.

 

PRVO OTAJSTVO

U prvom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Edenskom vrtu kada je nakon Adamovog i Evinog grijeha obećao dolazak Spasitelja.

 

Jahve, Bog, reče zmiji: "Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu." (Post 3,14–15)

 

DRUGO OTAJSTVO

U drugom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času Marijinog «Fiat» tijekom navještenja.

 

Anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja." Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" (Lk 1,30–33; Lk 1,38)

 

TREĆE OTAJSTVO

U trećem otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Getsemanskom vrtu kada je svu Svoju moć predao Sinu.

 

"Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!" A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju (Lk 22,42–44). Tada dođe učenicima i reče im: "Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grješničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica." (Mt 26,45–46) Istupi Isus naprijed te ih upita: "Koga tražite?" Odgovore mu: "Isusa Nazarećanina." Reče im Isus: "Ja sam!" A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: "Ja sam!" - oni ustuknuše i popadaše na zemlju. (Iv 18,4–6)

 

ČETVRTO OTAJSTVO

U četvrtom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času svakog posebnog suda.

"Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: 'Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.' A otac reče slugama: 'Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!' I stadoše se veseliti." (Lk 15,20-24)

 

PETO OTAJSTVO

U petom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času općega suda. I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu." (Otk 21,1-4)

 

NA KRAJU SE MOLI:

Zdravo Kraljice, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na nakanu Svetoga Oca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITANIJE BOGU OCU

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče nebeski, Bože Smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože

Duše Sveti, Bože

Sveto Trojstvo, jedan Bože

 

Oče beskrajnog veličanstva Smiluj nam se!

Oče neograničene moći

Oče beskonačne blagosti

Oče, bezdane ljubavi

Oče, snago milosti

Oče, sjaju uskrsnuća

Oče, svijetlo mira

Oče, radosti spasenja

Oče, svagda Otac

Oče neiscrpnog milosrđa

Oče neizrecivog sjaja

Oče, spasenje očajnih

Oče, nado molitelja

Oče, utjeho svake patnje

 

 

 

Oče, za najslabiju djecu Tebe molimo, usliši nas!

Oče, za najočajniju djecu

Oče, za najmanje ljubljenu djecu

Oče, za djecu koja Te nisu upoznala

Oče, za najžalosniju djecu

Oče, za najzapušteniju djecu

Oče, za djecu koja najviše pate

Oče, za djecu koja se bore da dođe kraljevstvo Tvoje

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam,Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

 

 

Pomolimo se!

Oče, za svu Tvoju djecu molimo Te: podari im mir i spasenje u ime Predragocjene Krvi Tvojega Sina Isusa i u ime Prežalosnog Srca Marijinog! Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oče moj nebeski predajem se tebi”

 

Oče moj nebeski, predajem se Tebi

Oče moj nebeski,predajem se Tebi.

Čini od mene što se Tebi svidi,

što god učiniš sa mnom,

bit ću Ti na svemu zahvalan.

Na sve sam spreman.

Sve prihvaćam!

Samo nek se vrši Tvoja volja

u meni i u svim stvorenjima.

Ništa drugo ne tražim, dobri Bože!

Svoju dušu predajem u Tvoje ruke.

Predajem je, Bože, sa svom ljubavlju svog srca.

Jer Te ljubim.

 

I jer mi je potrebna Tvoja ljubav.

Predajem se u Tvoje ruke

s potpunim pouzdanjem

jer si ti moj Otac!

 

Charles de Foucauld

 

 

 

 

 

 

 

Oče, zemlja Te treba”

 

Oče, zemlja Te treba

Oče, zemlja Te treba;

čovjek, svi ljudi Te trebaju;

zrak, težak i onečišćen, treba Te;

 

Molim Te, Oče,

ponovno koračaj cestama svijeta;

ponovno se nastani među svojom djecom;

vrati se voditi narode;

vrati mir i s njim pravdu;

vrati sjaj ognja ljubavi

kako bi otkupljeni patnjom postali nova bića.

 

 

*S dopuštenjem crkvenih vlasti † Giuseppe Casale- nadbiskup Foggie, 23.studenog 1988