Krunica za Hrvatsku

U Ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Amen!

Na križić se umjesto Vjerovanja (Credo) izmoli:
 

ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA
 

Čvrsto vjerujem u Boga Oca, i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

 

Oče naš...

 • Na prva tri zrna krunice molimo

1. Zdravo Marijo...

iza riječi “Isus” dodaje se:

koji neka nas zapali “Duhom Svetim i ognjem” da vapimo za jačom vjerom i neka je umnoži stostruko.

2. Zdravo Marijo...

iza riječi “Isus” dodaje se:

koji neka nas po Duhu Svetom ohrabruje i učvršćuje nam ufanje u Božjuprovidnost

3.Zdravo Marijo...

iza riječi “Isus” dodaje se:

koji neka silaskom Duha Svetog na sve nas usavršuje našu nesavršenu ljudsku ljubav i popravi našu slabu narav.

Slava Ocu...

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u Raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje Milosrđe.

Zaziv:Zemljo Hrvatska Bog te blagoslovio!

1. desetica

 • Oče naš... 10 Zdravo Marijo...

iza riječi “Isus” dodaje se:

koji neka nam pomogne uspostaviti pravedno društvo u skladu s Božjim zapovijedima.

 • Slava Ocu... O moj Isuse...

Zaziv: Zemljo Hrvatska Bog te blagoslovio!

 

2. desetica

 • Oče naš... 10 Zdravo Marijo...

iza riječi “Isus” dodaje se:

koji neka nam udjeli blagost i razboritost da možemo živjeti u miru i ljubavi sa svim narodima.

 

 • Slava Ocu... O moj Isuse...

Zaziv: Zemljo Hrvatska Bog te blagoslovio!

 

3. desetica

 • Oče naš... 10 Zdravo Marijo...

iza riječi “Isus” dodaje se:

koji neka iskorijeni zlo bogopsovke iz našeg naroda i obdari nas darom blagoslivljanja.

 • Slava Ocu... O moj Isuse...

Zaziv: Zemljo Hrvatska Bog te blagoslovio!

4. desetica

 • Oče naš... 10 Zdravo Marijo...

iza riječi “Isus” dodaje se:

koji neka odagna od nas svako zlo, osobito ubijanje nerođenih, te nam umnoži potomstvo i očuva nas od izumiranja.

 • Slava Ocu... O moj Isuse...

Zaziv: Zemljo Hrvatska Bog te blagoslovio!

5. desetica

 • Oče naš... 10 Zdravo Marijo...

iza riječi “Isus” dodaje se:

 • koji neka nam udjeli milost da se vratimo zajedničkoj i obiteljskoj molitvi.
 • Slava Ocu... O moj Isuse...

Zaziv: Zemljo Hrvatska Bog te blagoslovio!

Završna molitva:Molitva Ivana Pavla ll za Hrvatsku

 • Sveta Marijo, Majko Božja i Majko naša, sjeti se svih svojih sinova i kćeri, i priteci nam u pomoć. Vodi nas na susret s Kristom, koji je Put, Istina i Život. Isprosi nam od Oca darove Duha Svetoga, zaštitu od zamki i izbavljenje od zla. Pomozi nam da u svakoj prilici svjedočimo o rodnosti ljubavi i istinskome smislu života. Nauči nas s Tobom zajedno graditi kraljevstvo Tvoga Sina, Kraljevstvo pravde, ljubavi i mira.

ZAZIVI HRVATSKIM SVECIMA l BLAŽENICIMA

 • Sveti Nikola Taveliću .......................... moli za svoj hrvatski narod
 • Sveti Leopolde Mandiću ...................... moli za svoj hrvatski narod
 • Sveti Marko Križevčanine .................... moli za svoj hrvatski narod
 • Blaženi Alojzije Stepinac ..................... moli za svoj hrvatski narod
 • Blaženi Augustine Kažotiću ................. moli za svoj hrvatski narod
 • Blaženi Ivane Merz ............................ moli za svoj hrvatski narod
 • Blažena Marija Petković ..................... moli za svoj hrvatski narod
 • Blažena Ozana Kotorska .................... moli za svoj hrvatski narod
 • Blaženi Gracija iz Mula ....................... moli za svoj hrvatski narod
 • Blaženi Otone iz Pule ......................... moli za svoj hrvatski narod
 • Blaženi Julijane iz Bala ....................... moli za svoj hrvatski narod
 • Blaženi Jakove Zadranine ................... moli za svoj hrvatski narod
 • Blažena Katarina Kosača-Kotromanić ... moli za svoj hrvatski narod
 • Blažene Drinske mučenice ............... molite za svoj hrvatski narod
 • Blaženi Miroslave Bulešiću .................. moli za svoj hrvatski narod

Pomolimo se:

 • Gospodine Bože, Oče naš, koji si nam po svojoj zaručnici Crkvi podario svece i blaženike kao uzor vjere i kreposnoga života daj molimo te po njihovu zagovoru udjeli tvom hrvatskom narodu što te ponizno ištemo, te da dođe Kraljevstvo Tvoje i nastani se zauvijek među nama. Po Kristu Gospodinu našem. Amen!