Osobna posveta bezgrešnom Srcu Marijinom

Presveta Djevice Marijo, Majko i kraljice moja,

Tvojemu bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće:

svoje misli, riječi i djela.

Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti,

na hvalu i slavu Presvetog Trojstva,

za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrješna moja Majko,

pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja

da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga.

Neka se u meni, i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja.

Amen.

  • Zdravo, Marijo...